Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và tải ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.62 MB, 27 trang )


Bạn đang xem: Bài giảng lịch sử xô viết nghệ tĩnh

niềm tin cách mạng của quần chúng Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ Tĩnh giữa những năm 1930 - 1931Tinh thần giải pháp mạng của quần chúng Nghệ - Tĩnh giữa những năm 1930-1931Tinh thần giải pháp mạng của quần chúng Nghệ - Tĩnh một trong những năm 1930-1931Tinh thần giải pháp mạng của quần chúng. # Nghệ - Tĩnh giữa những năm 1930-1931Tinh thần giải pháp mạng của quần chúng. # Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931LÃNH ĐẠO PHONG TRÀOTinh thần phương pháp mạng của quần chúng Nghệ - Tĩnh một trong những năm 1930-1931Đảng ta vừa thành lập và hoạt động đã đưa trào lưu cách mạng bùng lên ở một số trong những địa phương. Vào đó, trào lưu Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao. Trào lưu này làm ra những đổi mới ở làng quê Nghệ - Tĩnh trong thời điểm 1930-1931.3. Cuộc biểu tình này cho thấy thêm tinh thần chống chọi của nhân dân nghệ an – Hà Tĩnh như vậy nào?XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNHXÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH gần như chuyển biến new ở vị trí nhân dân giành được bao gồm quyền3. Lúc được sống dưới cơ quan ban ngành Xô viết, tín đồ dân tất cả cảm nghĩ về gì?2. Nêu đa số điểm new ở hồ hết nơi quần chúng

Xem thêm: Giúp Sửa Lỗi Usb Is Not Accessible Và Cách Khắc Phục Hiệu Quả

Nghệ – Tĩnh dành được cơ quan ban ngành cách mạng trong thời hạn 1930 - 19311. đối với bức ảnh “Nông dân nước ta trong giai đoạn Pháp thuộc” em thấy bao gồm gì khác?Quan gần cạnh tranh, luận bàn nhóm 4XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNHNhững đưa biến new ở vị trí nhân dân giành được chủ yếu quyền1. Khi sống bên dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, người nông dân có ruộng khu đất không? Họ đề nghị cày ruộng mang lại ai?1. Khi sống bên dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, fan nông dân không có ruộng đất. Họ phải cày thuê mang lại địa chủ, thực đân hay bỏ làng đi làm việc khácNông dân nước ta trong thời Pháp thuộc mọi chuyển biến new ở nơi nhân dân giành được thiết yếu quyềnNgười dân thành phố hà tĩnh được cày bên trên thửa ruộng do tổ chức chính quyền Xô viết chia trong những năm 1930-1931Nông dân vn trong thời Pháp thuộcNgười dân được cày trên thửa ruộng bởi
chính quyền Xô viết chia trong những năm 1930-1931 hầu như chuyển biến bắt đầu ở vị trí nhân dân giành được bao gồm quyền- không còn xảy ra trộm cắp.- bãi bỏ những tập tục mê tín dị đoan.- tịch kí ruộng đất của Địa chủ, xoá bỏ những thứ thuế vô lí.- dân chúng được nghe giải thích cơ chế và bàn luận công vấn đề chung… rất nhiều chuyển biến new ở vị trí nhân dân giành được chủ yếu quyềnNhững điểm bắt đầu ở phần đông nơi quần chúng. # Nghệ – Tĩnh dành được cơ quan ban ngành cách mạng: lúc được sinh sống dưới cơ quan ban ngành Xô viết, fan dân bao gồm cảm suy nghĩ gì?Khi được sống dưới cơ quan ban ngành Xô viết, fan dân ai cũng thấy phấn khởi, thoát khỏi ách nô lệ và trở thành người chủ sở hữu thôn xóm ý nghĩa sâu sắc của phong trào Xô Viết Nghệ TĩnhPhong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh tạo nên điều gì về ý thức chiến đấu và khả năng làm phương pháp mạng của dân chúng ta?Phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh nói lên niềm tin chiến đấu và năng lực làm giải pháp mạng của nhân dân ta là: - lòng tin dũng cảm, kỹ năng làm giải pháp mạng của nhõn dân lao động. -Khích lệ, cổ vũ niềm tin yêu nước của quần chúng. # ta.Linh hồn của trào lưu Xô Viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn Phong SắcĐền thờ đồng minh Nguyễn Phong Sắc với 19 liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh