Thôi em hãy đi về, chuyện tình đôi ta, xin gửi vào huyền thoại, lời hứa năm xưa tôi ấp ủ trong lòng. Em hiện nay vui khoác áo vu qui, lên xe cộ hoa cùng người, bỏ lại sau sườn lưng bao tháng ngày êm đềm… ĐK: Em ơi tiệm vắng tối nay tay nâng ly rượu, Điếu dung dịch đắng trên môi Anh say men rượu, em say men tình. Đêm nay ta uống đến say, gạt bỏ chuyện tình cơ mà ta trót trao nhau, men say rượu cạn mà lại tình vẫn chưa quên… Thôi em hãy đi về, còn gì cho nhau, tôi ôm trọn vào lòng lịch sử một thời mơ hoang, khi ngộ ra ngỡ ngàng. Nghe trong thâm tâm sao vẫn thấy nao nao mong muốn xua đi lịch sử một thời Đừng chạm chán gỡ nhau chi, đau xót tình lỡ làng mạc

Bạn đang xem: Bài hát xua đi huyền thoại


Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bản Mô Tả Công Việc Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất 2021

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.