Phân hệ Tổng vừa lòng trong phần mềm kế toán MISA SME.NET góp kế toán tổng hợp triển khai các nghiệp vụ điều chỉnh, xử lý chênh lệch, quyết toán tạm ứng, phân bổ, hạch toán lương,… trước khi triển khai kết đưa lãi lỗ cùng lập report tài chính. Ngoại trừ ra, phân hệ tổng thích hợp còn có tác dụng lập chứng từ ghi sổ, khóa sổ kỳ kế toán,…và nhiều sổ sách, report quản trị góp kế toán tổng hợp/kế toán trưởng thuận lợi kiểm tra, so sánh số liệu khi thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp.

Đặc biệt, ứng dụng kế toán MISA SME.NET là phần mềm kế toán nhất tại Việt Nam chất nhận được kế toán làm chủ đồng thời hai cỗ sổ sách kế toán tài thiết yếu và sổ kế toán tài chính quản trị trên thuộc một các đại lý dữ liệu, góp kế toán chỉ việc nhập liệu độc nhất một lần bệnh từ cùng sẽ ra quyết định ghi những bệnh từ vừa lòng lệ vào sổ sách trước lúc lập report tài bao gồm và báo cáo thuế.

*

Mô hình quy trình nghiệp vụ kế toán tài chính tổng hòa hợp trên MISA SME.NET

*

Cho phép kế toán thực hiện các nghiệp vụ khác: Hạch toán ngân sách lương, điều chỉnh thuế GTGT, lập triệu chứng từ ghi sổ, tính tỷ giá xuất quỹ, cách xử lý chênh lệch tỷ giá, review lại ngoại tệ cuối năm,… 

*
Cho phép kế toán lập triệu chứng từ quyết toán tạm bợ ứng cùng hạch toán thuế cho những chứng từ mua sắm và chọn lựa hóa, dịch vụ phát sinh trong hồ sơ ý kiến đề nghị quyết toán

*
Kết nối cùng với phần phân hệ lương MISA SME.NET để auto hạch toán ngân sách lương, bảo hiểm, thu nhập cá thể giúp kế toán không phải giám sát và đo lường và nhập liệu bên trên phần mềm. 

*
Tự động kết đưa lãi lỗ để khẳng định kết quả vận động sản xuất kinh doanh

*

Cuối năm, kế toán tổng hợp rất có thể lập nhanh lẹ các loại báo cáo tài chính như: Bảng bằng vận kế toán, báo cáo kết quả khiếp doanh, report lưu chuyển khoản tệ, thuyết minh BCTC

*
Nhiều báo cáo quản trị, phân tích: báo cáo tổng thích hợp công nợ; Tổng hợp chi phí; Bảng tổng phù hợp phát sinh những tài khoản; Sổ cái; Sổ nhật ký chung,… Kế toán có thể tự tùy chỉnh thiết lập mẫu report và gìn giữ để sử dụng lần sau, xuất khẩu report theo các định dạng file (doc, pdf, xls,…

*

In được chủng loại sổ nhật ký kết chung theo đúng quy định, có thể mở ngay hội chứng từ hạch toán để điểu chỉnh thông tin nhằm bảo đảm an toàn số liệu được chính xác và phù hợp lý

*
Cho phép phân bổ chi tiêu QLDN và chi phí bán hàng cho từng bộ phận/ cơ sở để tính lãi lỗ theo từng cỗ phận

*
Cho phép khoá sổ kế toán nhằm báo cáo, sổ sách đã nộp không bị chuyển đổi số liệu. 

*

Chỉ yêu cầu một lần nhập liệu, kế toán tài chính sẽ đưa ra quyết định xem triệu chứng từ sẽ tiến hành ghi vào sổ tài chính hoặc sổ cai quản trị hoặc ghi mặt khác cả hai sổ góp kế toán dễ dàng dàng cai quản được bên cạnh đó 2 cỗ sổ