*

... D) nghệ an 58 Đảng cùng sản Việt nam đổi tên thành Đảng cộng sản Đông Dương vào tầm khoảng nào? a) mon 10/1930 b) mon 11/1930 c) mon 12/1930 d) tháng 3/1935 59 Đại hội Đảng cộng sản Đông Dương ... Phong trào yêu nước Việt Nam? a Đông dương cộng sản Đảng b Hội Việt phái nam phương pháp mạng niên c chiến trận Việt minh Trang 110 d 110 An nam giới cộng sản Đảng người sáng tác Cương lónh cách mạng Đảng ta ai? a b Nguyễn ... Thư đưa ra cùng sản Việt phái nam (thành lập vào thời điểm tháng 3/1929 Hà Nội) ai? Ngô Gia từ Nguyễn Đức Cảnh è Văn Cung Trònh Đình Cửu 57 Hội nghò hợp tổ chức cộng sản để ra đời Đảng cộng sản Việt nam giới (02/1930)...

Bạn đang xem: Các câu hỏi trắc nghiệm lịch sử đảng


*

... Dương cộng sản Đảng, An nam giới cùng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn b) Đông Dương cùng sản Đảng An nam giới cùng sản Đảng áp án c) An nam giới cộng sản Đảng Đông Dương cùng sản liên đoàn d) Đông Dương cộng ... 21: tổ chức triển khai cùng sản đời Việt Nam? a Hội Việt phái nam bí quyết mạng niên b Đông Dương cộng sản Đảng câu trả lời c An phái mạnh cộng sản Đảng d Đông Dương cùng sản liên đoàn Câu 22: chi cùng sản Việt phái mạnh thành lập và hoạt động ... è cổ Văn Cungđáp án Câu 24: Đông Dương cùng sản Đảng An phái nam cộng sản Đảng đời từ tổ chức triển khai tiền thân nào? a Tân Việt biện pháp mạng Đảng b Hội Việt nam biện pháp mạng Thanh niênđáp án c Việt nam phương pháp mạng đồng...
*

... Tố dân tộc bản địa đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa Việt phái mạnh (luận cương trị); đổi tên Đảng cộng sản Việt phái nam thành Đảng cùng sản Đông Dương… hoàn cảnh xã hội Việt nam giới lúc cho biết thêm quan điểm thể hiện nhiều ... Trước Đảng cùng sản Việt phái nam đời, nước ta xuất nhiều tổ chức triển khai trị tranh đấu chống thực dân Pháp, thất bại, hạn chế kế hoạch sử không đề con đường lối phương pháp mạng đắn + tháng ngày năm 1930, Đảng cộng sản Việt ... Trị Đảng - Về kim chỉ nam chiến lược giải pháp mạng Việt Nam: cương lĩnh rõ : “Chủ trương làm tư sản dân quyền biện pháp mạng thổ địa phương pháp mạng để tới xã hội cộng sản (Đảng cùng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng...
*

... Tổ chức triển khai cộng sản Việt nam giới - Đông - An Dưong cùng sản Đảng; phái mạnh cùng sản Đảng; - Đông Dương cùng sản Liên đoàn  Sự đời tổ chức triển khai cùng sản việt nam vòng tháng chứng tỏ xu thành lập Đảng cộng sản đã^trở ... áp vô sản giới, vô sản Pháp đường hành vi Ý nghĩa đời Đảng cộng sản Việt nam giới cương cứng lĩnh trị Đảng - Đảng cùng sản Việt nam bước ngoặt béo tốt lịch sử cách mạng Việt Nam; đề đạt thống tư tưởng, ... đặt tên Đảng Đảng cùng sản Việt nam giới ? Cưong lĩnh trị Đảng cùng sản Việt nam cương cứng lĩnh xác định cụ thể đắn phương hướng rán lược cua biện pháp mạng Việt Nam: - về tính chất: biện pháp mạng Việt phái mạnh cách...
*

... nam thông qua? A cưng cửng lĩnh Đảng Lao đụng Việt C.Chính cương Đảng Lao rượu cồn Việt nam giới phái mạnh B cưng cửng lĩnh cách mạng Việt phái nam D Luận cương giải pháp mạng Việt nam giới Câu 59: Việt phái nam ban đầu quan hệ ngoại giao ... Minh D Lê Hồng Phong Câu 12: Đảng cộng sản Việt nam thay tên thành Đảng Công sản Đông Dương vào thời điểm năm nào? A 1930 B 1931 C 1932 D 1929 Câu 13: Chương trình hành vi Đảng cộng sản Đông Dương công ... Mạng Việt nam là? A con đường giải pháp mạng vô sản B bé đường phương pháp mạng dân tộc, dân chủ, quần chúng. # C bé mặt đường bí quyết mạng tứ sản dân quyền thổ địa cách mạng D nhỏ mặt đường bí quyết mạng tư sản dân quyền Câu...

Xem thêm: Facebook Api Là Gì ? Cách Lấy Api Facebook Từ Plugin 2020 Facebook Api Có Gì Hay


... Dương cùng sản Đảng, An nam giới cùng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn b) Đông Dương cộng sản Đảng An phái nam cộng sản Đảng áp án c) An nam giới cùng sản Đảng Đông Dương cùng sản liên đoàn d) Đông Dương cộng ... Bộ? a đảng viên - túng thư Trịnh Đình Cửu b đảng viên - túng bấn thư Ngô Gia trường đoản cú c đảng viên - túng thư Trịnh Đình Cửu d đảng viên - túng thiếu thư è cổ Văn Cungđáp án Câu 24: Đông Dương cùng sản Đảng An phái mạnh cùng ... An nam giới cộng sản Đảng d Đông Dương cùng sản liên đoàn Câu 22: chi cộng sản việt nam thành lập nào? a vào cuối tháng 3/1929đáp án b Đầu mon 3/1929 c 4/1929 d 5/1929 Câu 23: chi cộng sản gồm đảng viên?...
... Triển 19 30 -19 51, Đảng cộng sản toàn quốc đề cương lĩnh trị vào thời gian nào: →3 cương lĩnh vào 19 30 ,19 51( năm 19 30 đời cương lĩnh) Câu 17 2: Trong cưng cửng lĩnh thứ hai /19 51, Đảng ta xác minh nhận thức mặt đường ... Là: →Nhân dân Câu 17 5: Đại hội Của Đảng định tách bóc Đảng Đảng cộng sản nước VN, Lào Campochia: →Đại hội II Câu 17 6: Thực nghị trị quân ta mở chiến dịch tây bắc 10 /19 52 Câu 17 7: 20 /11 /19 53, Nava gấp ... II Đảng (1/ 1959) Câu 212 : Đường lối bí quyết mạng buôn bản hội công ty nghĩa miền bắc bộ thông qua đại hội nào: →Đại hội III Câu 213 : mặt trận dân tộc bản địa giải phóng khu vực miền nam Việt nam đời nào: →20 /12 /19 60 Câu 214 :...
... ý kiến Câu 10: Phân tích định hướng Đảng đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn? tương tác thực tiễn? - trình diễn sơ qua vai trò nông nghiệp, nông nông dân - Về công nghiệp ... Công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn: ngôn từ - Về qui hoạch cải tiến và phát triển nông thôn: câu chữ - Về giải việc làm, lao đụng nông thôn: nội dung - tương tác thực tiễn Câu 11: Nêu định nghĩa ... Nghĩa Câu6 : Phân tích văn bản mặt đường lối tao loạn chống thực dân Pháp năm đầu nội chiến (1946-1947)? - tại sao kháng chiến trình ra đời mặt đường lối - văn bản con đường lối: + mục tiêu kháng...
... đánh giá môn địa lớp 11 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan tiền MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 Câu ĐL 1114 ncb Braxin nước có diện tích lớn A trang bị Mỹ la tinh B thứ ba lục địa châu mỹ C thứ tư giới D Ý A B PA: D Câu ĐL 1114 ngân hàng ncb ... PA: C Câu 187 ĐL 1111 ncb Số tp Hoa Kỳ tất cả số dân triệu A B C D PA: D Câu 188 ĐL 1111 NCB thành phố đông dân Hoa Kỳ A Niu Iooc B Bôxtơn C vết Angiơlét D Xan phanxcô PA: A Câu 189 ĐL 1111 ngân hàng quốc dân ... Trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) PA: A Câu 62 ĐL 1116 CBH thời gian coi năm đời liên hợp Châu Âu A năm 1951 B năm 1957 C năm 1958 D năm 1967 PA: B Câu 63 ĐL 1116 CBB xã hội châu Âu (EU) thành lập...
... A Câu 14: tổ chức triển khai cùng sản đời Việt Nam? a Hội Việt nam bí quyết mạng niên b Đông Dương cùng sản Đảng c An nam cùng sản Đảng d Đông Dương cộng sản liên đoàn Đáp án: b Câu 15: bỏ ra cùng sản đảng ... án: c Câu 19: Đại biểu tổ chức triển khai cùng sản tham dự tiệc nghị thành lập và hoạt động Đảng đầu năm 1930? a) Đông Dương cộng sản Đảng, An nam cùng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn b) Đông Dương cộng sản Đảng ... Đảng An nam cộng sản Đảng c) An nam cùng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn d) Đông Dương cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn Đáp án: b Câu 20: ngôn từ sau nằm cưng cửng lĩnh Đảng? a...
tự khóa: thắc mắc về lịch sử dân tộc đảng cộng sản vn có đáp ántrắc nghiệm lịch sử vẻ vang đảng cộng sản việt nam276 câu hỏi trắc nghiệm đường lối đẳng cùng sản việt nam dap anxcâu hỏi trắc nghiệm con đường lối đảng cùng sản việt namcau hoi on tap lich su dang cong san viet namcau hoi trac nghiem duong loi dang cong san viet nam chuong duong loi dau tranh gianh chinh quyencâu hỏi trắc nghiệm về đảng cộng sản nước ta có đáp ántrắc nghiệm đường lối bí quyết mạng của đảng cùng sản việt nam có đáp ántrắc nghiệm môn mặt đường lối đảng cộng sản vn có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm về lịch sử dân tộc đảng cùng sản việt namcâu hỏi trắc nghiệm lịch sử đảngcác dạng câu hỏi trắc nghiệm lịch sử vẻ vang đảngcâu hỏi trắc nghiệm lịch sử đảng haycâu hỏi trắc nghiệm lịch sử đảng có đáp ánđáp án câu hỏi trắc nghiệm lịch sử vẻ vang đảngBáo cáo thực tập tận nơi thuốc tại tp.hcm năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, tấn công giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong đk dã ngoạiNghiên cứu giúp vật liệu thay đổi (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử nghỉ ngơi vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành phát hiện diệp lục cùng carôtenôitQuản lý vận động học tập của học viên theo phía phát triển kĩ năng học tập hợp tác ký kết tại những trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú huyện bố chẽ, tỉnh giấc quảng ninhPhát hiện tại xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu vãn tổng hợp các oxit các thành phần hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra khảo sát hoạt tính quang quẻ xúc tác của chúngNghiên cứu năng lực đo tích điện điện bằng hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ trong thực tiễn huyện đề nghị Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng khu đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa thời điểm đầu thế kỷ XIXKiểm cạnh bên việc giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội nhân và ý kiến đề nghị khởi tố theo quy định tố tụng hình sự việt nam từ trong thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm theo quy định tố tụng hình sự việt nam từ thực tế xét xử của các Tòa án quân sự chiến lược Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài 15: tiêu hóa ở hễ vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp sinh hoạt thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp ngơi nghỉ thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài xích 14: thực hành phát hiện tại hô hấp sống thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG kinh doanh TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ đề tài liệu new đăng hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong đợt nghỉ lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài xích tập thứ lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài bác cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự trở nên tân tiến của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem lẩn thẩn van lop 8 phân tích bài xích thơ tự tình 2