Say, tell, talk, speak đầy đủ mang tức là “nói” và cùng là đụng từ trong giờ đồng hồ Anh. Làm nắm nào để biệt lập say tell talk speak một phương pháp dễ dàng, dễ dàng nhớ nhất? Hãy cùng Step Up tò mò các từ bỏ này cùng các bài tập vận dụng để chúng ta hiểu điểm biệt lập giữa say tell talk speak nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng ask tell say


1. Cách sử dụng, minh bạch say tell talk speak tiếng Anh

Để khác nhau say tell talk speak, trước tiên họ phải tìm hiểu điểm không giống nhau giữa các từ này cũng tương tự cách áp dụng của chúng. 

Say

Động tự “Say” /seɪ/ (có dạng vượt khứ với quá khứ phân tự là said) có nghĩa thông dụng nhất là “nói ra”, “nói rằng”. Khi mong đưa ra lời nói đúng chuẩn của ai đó hoặc nhấn mạnh vấn đề nội dung được nói ra, bạn ta hay được dùng “say”. 

Không giống hệt như “tell”, “say” không khi nào đứng trước tân ngữ chỉ người. Bạn nên thêm giới tự “to” vào sau cùng “say” khi ước ao đề cập tới một tân ngữ sau đó.


1000 Khoá vạc âm IPA trên tiện ích Hack óc Pro – nắm chắc 90% tất cả phiên âm đặc biệt nhất trong giờ Anh chỉ với sau 4 giờ. Rộng 205.350 học tập viên sẽ tự tin há miệng to phát âm nhờ vào tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.
NHẬN NGAY

Ví dụ: 

Annie told Susie something in Spanish.

(Annie đề cập với Susie chuyện gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha.)

Susie didn’t understand what Annie wanted to lớn say lớn her in Spanish.

Xem thêm: Yêu Là Cảm Giác Yêu Là Gì - Yêu Là Cảm Giác Hay Một Sự Lựa Chọn

(Susie đã không hiểu nhiều những gì Annie nói cùng với cô ấy bằng tiếng Tây Ban Nha)

Bộ phận theo sau của “say” thường là mệnh đề thẳng hoặc mệnh đề gián tiếp, trần thuật lại gần như gì ai này đã nói.

Ví dụ: 

He said: “No, I will not come with you”.

(Anh ấy nói: “Không, tôi sẽ không đi cùng với bạn”)

He said no và that he would not come with me.

(Anh ấy phủ nhận và nói sẽ không còn đi với mình.)

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Các cấu tạo với “speak” để tách biệt say tell talk speak

3. Bài xích tập khác nhau say tell talk speak trong giờ đồng hồ Anh

Bài 1: Điền từ phù hợp vào chỗ trống

Can you stop ____ lớn yourself please? Honey, could you ____ me where the salt jar is? Jack _____ 5 languages at the age of 20. When we were asked about the problem, I ____ yes but she ____ no. Look at the twins, they are so alike, no one can _____ the difference! Mommy, my sister seems mad, she won’t _____ to lớn me. Dad ____ me a story, but I forgot what it was about.

 

Đáp án:

talking tell speaks said/said tell talk told

Bài 2: kiếm tìm lỗi sai cùng sửa

Anne spoke over an audience of 3,000 at the meeting. “Is July there, please?” “Telling.” Are you saying me that I can’t come in? The manager is telling with the customers. She will not talked khổng lồ me no matter what I do. Hello? If somebody’s here please tell up! Stop talk, you’re annoying everybody!

 

Đáp án:

over -> with  telling -> speaking saying -> telling telling -> speaking/talking talked -> talk tell -> speak  talk -> talking