Việc để một câu hỏi trực tiếp trong giờ Anh khá dễ dãi và liên tục được sử dụng. Cố gắng nhưng nhiều bạn vẫn còn gặp nhiều trở ngại khi để các thắc mắc gián tiếp với asked. Tùy theo thực trạng và câu hỏi của tín đồ nói nhưng mà asked đang có cấu trúc khác nhau. Vậy asked bao gồm những cấu tạo nào? kế bên việc dùng để làm tường thuật lại câu hỏi, asked còn có cách sử dụng nào khác không? theo dõi ngay nội dung bài viết dưới đây để tìm kiếm hiểu cụ thể hơn về kết cấu asked cùng cách sử dụng asked trong giờ đồng hồ Anh nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng asked trong tiếng anh


Cấu trúc asked trong giờ Anh

Đối cùng với từng dạng thắc mắc trực tiếp thì cấu trúc asked sẽ được sử dụng không giống nhau. Cùng phân tích 3 dạng câu sau đây để nắm rõ hơn về cấu tạo asked trong giờ Anh nhé.

*

Cấu trúc asked dạng Yes/No question

Yes/No question là dạng thắc mắc mà người trả lời sẽ đưa ra lựa chọn là Yes hoặc No. Đây là dạng thắc mắc vô cùng thông dụng trong tiếp xúc hàng ngày.

Cấu trúc câu sinh hoạt dạng loại gián tiếp:

Sasked (sb)if/ whetherClause
wanted khổng lồ know
wondered

Ví dụ: vày you like cartoon movie? – She asked.

→ She asked me if/whether I lượt thích cartoon movie. (Cô ấy hỏi tôi liệu tôi có thích phim phim hoạt hình không).

Cấu trúc asked dạng Wh-questions

*

Câu hỏi dạng Wh-questions là dạng câu tất cả từ để hỏi bước đầu bằng Wh. Lấy ví dụ như như: What, When, Where, Why, Which…. Đây là trong những dạng câu hỏi khá phổ biến và được thực hiện thường xuyên.

Cấu trúc câu ngơi nghỉ dạng loại gián tiếp:

Sasked (sb)Clause
wanted khổng lồ know
wondered

Ví dụ: Where vì chưng you live? – She asked.

→ She asked me where I live. (Cô ấy hỏi tôi khu vực tôi sống).

Ví dụ: What time is it? – My mother asked.

→ My mother asked me What time it is.

Cấu trúc asked dạng câu mệnh lệnh

*

Cấu trúc asked sinh sống trong câu bổn phận sẽ mang chân thành và ý nghĩa là yêu cầu hoặc đề nghị.

Cấu trúc câu trực tiếp:

V-inf/ Don’t + V-inf, please

Cấu trúc câu gián tiếp:

S + asked/told/advised/ordered/wanted/warned + sb + (not) + to lớn V-inf

Ví dụ: open the book page 96, please – My teacher said.

→ My teacher asked us to xuất hiện the book page 96. (Giáo viên yêu thương cầu cửa hàng chúng tôi mở sách trang 96).

Bài tập vận dụng cấu tạo asked

Bài 1:

Yêu cầu: Viết lại câu sau với cấu trúc asked mà nghĩa của câu không bị thay đổi.

“Don’t go trang chủ late” – My mother said.

→ My mother asked…………………………………………………………………………

“What vì you want for breakfast today, Lan?” – Mai asked.

→ Mai asked ………………………………………………………………………………..

“Can I borrow your umbrella?” – She asked.

→ She asked…..…………………………………………………………………………….

“Where are you going next month?” – She asked

→ She asked…..…………………………………………………………………………….

“Do you love me?” – Peter asked Min

→ Peter asked………………………………………………………………………………..

“Do you like Messi or not?” – He asked.

Xem thêm: Dịch Sang Tiếng Anh Con Rối Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ : Puppet

→ He asked………..………………………………………………………………………….

“How many subjects have you finished since 2021?” – The teacher asked Peter.

→ The teacher asked ………..………………………………………………………………

“Turn off the light, please” – My sister said.

→ My sister asked ………..…………………………………………………………………

“Do you lượt thích listening lớn music or not?” – She asked.

→ She asked………..…………………………………………………………………………

“Where is the best place to lớn travel in the summer?” – Linda asked.

→ Linda asked………..……………………………………………………………………….

Đáp án

My mother asked me not khổng lồ go home late. Mai asked What Lan wanted for breakfast that day. She asked me whether/if she could borrow my umbrella. She asked me where she was going next month. Peter asked Min if/ whether she love him. He asked me whether I lượt thích Messi. The teacher asked Peter how many subjects he had finished since 2021. My sister asked me khổng lồ turn off the light. She asked me whether I lượt thích listening to lớn music. Linda asked me where is the best place to lớn travel in the summer. Bài 2: gửi các thắc mắc trực tiếp dạng Yes-No questions sau đây thành thắc mắc gián tiếp. 

Ví dụ: “Is this my birthday cake?” →Peter asked Mary if that was his birthday cake. 

“Will you send me an e-mail?” Marty khổng lồ Kim

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

“Were you driving your car when you had an accident?” The police khổng lồ Mr Lloyd

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

“Did you give up smoking last month?” The doctor to Mrs Smith

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

“Have you done the washing up?” Mum to me

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

“Can you phone your mother at home?” The teacher khổng lồ him

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Đáp án: 

Marty asked Kim if she would send him an email. The police asked Mr Lloyd if he had been driving his car when he had an accident. The doctor asked Mrs Smith if she had given up smoking the month before. Mum asked me if I had done the washing up. The teacher asked him if he could phone his mother at home.

 

Bài 3: chuyển các câu hỏi trực tiếp dạng Wh-questions tiếp sau đây thành thắc mắc gián tiếp. 

Ví dụ: Who is this flower for? →Mary asks Peter who that flower is for. 

“What’s your name? ” The officer khổng lồ Sam

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

“How could you drive here in this storm?” Linda to lớn the writer

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

“Why are you wearing this awful shirt?” The boss to Mr Grey

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

“When will the lunch be ready?” Tina lớn her mum

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

“How did you try to lớn cope with this problem? ” The psychologist khổng lồ Sylvie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Đáp án: 

The officer asked Sam what his name was. Linda asked the writer how he could drive there in that storm. The quái dị asked Mr. Grey why he was wearing that awful shirt. Tina asked her mum when the lunch would be ready. The psychologist asked Sylvie how she had tried lớn cope with that problem.

 

Bài 4: gửi các thắc mắc trực tiếp tiếp sau đây thành thắc mắc gián tiếp. 

“Have you done your homework yet, Peter?”

Mum wanted to lớn know if ……………………………………………………………………………………………… 

“Where are you going lớn spend your holiday this summer, Sue?”

Mary asked Sue …………………………………………………………………………………………………………. 

“Do you know how long it is from London khổng lồ Cambridge?”

Tom asked me if…………………………………………………………………………………………………………. 

“Will you phone me as soon as you arrive in Oxford, Carol?”

Cindy asked Carol if …………………………………………………………………………………………………… 

“Did the children play football in the park yesterday? ”

Grandma was interested in knowing if ………………………………………………………………………….. 

 

Đáp án: 

Mum wanted to lớn know if Peter had already done his homework .Mary asked Sue where she was going to lớn spend her holiday that summerTom asked me if I knew how long it was from London lớn Cambridge.Cindy asked Carol if she would phone her as soon as she arrived in OxfordGrandma was interested in knowing if the children had played football in the park the previous day/the day before.

 

Bài 5: Chọn cách thực hiện đúng nhất. 

“What has Daddy made for dinner ? ” asked Simon. Simon asked what Daddy had made for dinner. Simon asked what Daddy have made for dinner. Simon asked what Daddy has made for dinner. “Who won the match? ” asked Monica. Monica asked who had won the match. Monica asked who have won the match. Monica asked who has won the match. “Has Sarah ever been khổng lồ Siena ? ” he asked. He asked whether Sarah had never been to Siena. He asked whether Sarah had ever been khổng lồ Siena. He asked whether Sarah has never been to Siena. “Do you like fried eggs?”Anne asked David Anne asked David whether he like fried eggs. Anne asked David if he lượt thích fried eggs. Anne asked David if he liked fried eggs. “Can they play the piano?” she asked  She asked if they could play the piano. She asked if they can play the piano. She asked whether they can play the piano.

 

Đáp án 

A 2. A 3. B 4. C 5. A

Bài 6: chọn dạng hễ từ đúng một trong những câu trực tiếp bên dưới đây. 

Helen asked me if I liked visiting old buildings.

‘Do you like/Did you lượt thích visiting old buildings?’ asked Helen. 

Bill asked Mary if she had done anything the previous weekend.

‘Have you done anything/Did you vì anything last weekend?’ 

The policeman asked me if the oto belong khổng lồ you me.

‘Does this car belong/Did this oto belong to you?’asked the policeman. 

Fiona asked me if I had seen her umbrella anywhere.

‘Did you see/Have you seen my umbrella anywhere ?’ asked Fiona. 

Joe asked Tina when she would get back.

‘When will you get /have you got back?’asked Joe. 

 

Đáp án: 

Do you likeDid you do anythingDoes this oto belongHave you seenwill you get

 

*

Trên đây là toàn cục kiến thức về cấu trúc asked mà lại Edison Schools đã chia sẻ với bạn. Mong muốn qua bài viết này bạn đã có thể nắm vững cách áp dụng công thức asked khớp ứng với từng loại câu trực tiếp. Để tự đó dễ dàng dàng ghi điểm trong các kỳ thi cũng giống như tự tin trong tiếp xúc tiếng anh hơn. Chúc các bạn học tập thiệt tốt.