Expressions khổng lồ talk about the future – những cấu trúc nói về thì tương lai

*


Bạn đang xem: Cách dùng be bound to

❀ Be lớn + V-inf: talk about official arrangements in the future – Nói về một dự định,một sự sắp đặt đặc biệt khi nó là thiết yếu thức
Ex: The President is khổng lồ hold an official reception for the visitors Tổng thống sẽ đón tiếp thiết yếu thức những quan khách
The verb be is omitted in headlines – là tựa đề báo thì to be được bỏ. President to hold an official reception
Be about khổng lồ + V-inf: talk about an sự kiện that we intend or expect khổng lồ happen in the near future – Nói về sự việc sắp sửa xảy ra ở tương lai gần
❀ Be on the point of + V-ing: talk about things that we expect to lớn happen very soon – nói về việc sắp xảy ra
❀ Be due to + V-inf: talk about things that are scheduled – nói về sự việc đã được lên lịch

Xem thêm: Tổng Hợp Áo Voan Sơ Mi Giá Rẻ, Bán Chạy Tháng 9/2022, Áo Sơ Mi Voan Giá Tốt Tháng 9, 2022

Be likely lớn + V-inf: talk about things in the future that are probable – nói về sự việc trong tương lai gồm thể xảy ra
Ex: The journey is likely khổng lồ take ten days Chuyến đi bao gồm thể sẽ kéo dài trong 10 ngày
❀ Be unlikely to + V-inf: talk about things in the future that are improbable – nói về sự việc trong tương lai gồm thể ko xảy ra
Ex: They are unlikely lớn arrive before 6:00 Họ không chắc sẽ đến trước 6:00
❀ Be sure/bound/certain khổng lồ + V-inf – Talk about things are definitely going to lớn happen – nói về sự việc chắc chắn xảy ra vào tương lai
Ex: The weather is sure/bound/certain to lớn get better tomorrow Chắc chắn mai sau thời tiết sẽ tốt hơn
*

Với gớm nghiệm giảng dạy nhiều năm trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh. Toeic Huy Trịnh chuyên luyện thi TOEIC, luyện thi IELTS chất lượng, học tiếng Anh uy tín sản phẩm đầu tại TP HCM. Địa chỉ học tiếng Anh, luyện thi TOEIC IELTS tốt nhất HCM