Học tiếng Anh, chắc chẳng còn ai không quen với kết cấu because of và because, với ý nghĩa cũng chính vì thế này, chính vì thế kia,… tuy nhiên nhiều fan chưa thực sự hiểu rõ để phân biệt because cùng because of, rồi lại còn due to nữa. Hãy để Hack Não giúp cho bạn nhé!


I. Định nghĩa because với because of, due to

Để dễ dàng phân biệt because với because of, due to lớn ta đề xuất hiểu về công dụng của bọn chúng trong câu.

Bạn đang xem: Cách dùng because và due to

Cụ thể, because là 1 trong những liên từ bỏ còn because of với due to là một cụm giới trường đoản cú trong giờ Anh, cùng mang nghĩa là “bởi vì”.

Đứng sau cả bố từ này đang là tại sao của một hành động, vấn đề nào đó.

Ví dụ

I go first because I have three of spades!Tau đi trước bởi tau có tía bích.

I think I’m a bit deaf due to listening to too loud music.Tôi nghĩ tôi khá điếc rồi vì nghe nhạc to quá.

Because of the fact that she is too beautiful, there are many difficulties in her life.Đúng là hồng nhan bạc phận.

*

II. Phân biệt cấu tạo because với because of, due to

Ba kết cấu này giả dụ dịch ra đều tức là “bởi vì”, vậy chúng không giống nhau ở đâu?

Cơ bản, vì chưng because là liên từ bỏ còn because of và due khổng lồ là cụm giới tự nên:


because + S + Vbecause of/ due khổng lồ + N/ V-ing


Cụ thể riêng biệt because với because of, due to thế nào thì xem cụ thể tiếp theo nha.


*

1. Sáng tỏ because và because of

Với because of, ta có cấu trúc sau:


because of + N/ V-ingbecause of + the fact that + S + V


Ý nghĩa: vị vì…

Ví dụ

Because of loving shopping too much, my sister is broke.Vì đam mê bán buôn quá mà lại chị tôi đã hết sạch tiền.

I’m rich because of my friends, I’m luxurious because of my wife.Giàu vì chưng bạn, sang vì vợ.

Because of the fact that you are my friend, I will lend you 3000 for parking.Vì thực sự là mày là chúng ta tao đề xuất tao bắt đầu cho mày vay 3000 giữ hộ xe nghen.

phanbietbecause.2

Tiếp theo, như vẫn nói ngơi nghỉ trên, với chức năng liên từ, because sẽ nối nhì mệnh đề vào một câu, do đó because đang đi với mệnh đề.


because + S + V


Ý nghĩa: vì chưng vì…

Ví dụ

Haven’t they brought you to the execution ground yet? Because beauty is a crime.Người ta chưa đưa em ra pháp ngôi trường à? vị sao? vày xinh đẹp là một tội ác

Because the mạng internet is everywhere, people can connect to each other easily.Mạng internet ở hầu hết nơi cần con người kết nối nhau rất dễ dàng.

He can’t be a model because he is not tall enough.Anh ấy chẳng thể trở thành chân dài được do anh ấy không được cao.


Lưu ý:Because đi cùng với mệnh đề KHÔNG đi với N/ V-ing.Because of đi cùng với N/ V-ing, KHÔNG đi cùng với mệnh đề


2. Phân biệt kết cấu because of và due to

Hai từ bỏ này đều là nhiều giới trường đoản cú và phần lớn đi thuộc N/ V-ing, nhiều bạn học cho rằng giống nhau, cơ mà thật ra vẫn tương đối khác một chút trong giải pháp dùng của người phiên bản xứ đó.

Cụ thể thì cấu tạo due to hay chỉ đi với ý tiêu cực, tác dụng không vui vẻ mang lại lắm.

Ví dụ

A lot of her unhappiness is due to boredom.Đa phần bài toán cô ấy không hạnh phúc là bởi sự nhàm chán.

The bus was delayed due to heavy snow.Xe bus bị trễ vì tuyết dày thừa trời.

He was punished due to not paying attention in class.Anh ấy bị phạt vị không chăm chú trong lớp.


Lưu ý:Because of có thể đi đối với cả ý lành mạnh và tích cực và tiêu cực.


*

III. Hướng dẫn viết lại câu với kết cấu because of cùng because

Đây là dạng bài xích tập ngữ pháp gặp gỡ thường xuyên từ cung cấp 2 đến cung cấp 3, mục đích là để đầy đủ người hiểu rõ hơn về phong thái dùng của cấu trúc because of cùng because.

Quy tắc bình thường khi thay đổi từ because sang cấu tạo because of là biến hóa mệnh đề sau because thành danh trường đoản cú hoặc V-ing.

1. Nếu hai mệnh đề cùng nhà ngữ


Because S1 + V, S2 + V→ Because of + V-ing, S2 + V


Ta chỉ cần bỏ nhà ngữ sống mệnh đề because, tiếp nối đổi V thành dạng V-ing là sử dụng được cùng với because of rồi.

Ví dụ

Because they are intelligent, they won the game.→ Because of being intelligent, they won the game.Vì thông minh nên họ đã chiến hạ ván trò chơi này.

He is happy because he got a new job.→ He is happy because of getting a new job.Anh ấy vui vẻ do có các bước mới.

My mom is satisfied because she was given a new pan.→ My mom is satisfied because of being given a new pan.Mẹ tôi thích hợp vì được khuyến mãi một loại chảo mới.

Xem thêm: 6 Bước Cơ Bản Cách Dùng Bếp Điện Từ Sunhouse An Toàn, Đúng Cách

2. Ví như hai mệnh đề khác nhà ngữ


Because S + V→ Because of + my/ your/ his/ her/ their/ our + N/ V-ing


Ở mệnh đề because, ta sẽ dùng tính từ cài để thay đổi V. Y hệt như từ “anh ấy đi bộ” đưa thành “sự đi dạo của anh ấy” vậy đó.

Ví dụ

Because she acted badly, the quái vật doesn’t like her.→ Because of her bad action, the monster doesn’t lượt thích her.Vì hành vi không tốt của cô ấy, bạn sếp không phù hợp cô ấy.

Because they walked slowly, our team arrived earlier.→ Because of their slow walking, our team arrived earlier.Vì sự đi bộ đủng đỉnh của họ, đội họ đã tới sớm hơn.

Because the laptop macbook is too expensive, I can’t buy it.→ Because of the high price of the MacBook, I can’t buy it.Vì giá bán của loại MacBook mắc quá yêu cầu tôi ko thể download nó.


Because S + be + Adj→ Because of + Adj + N (S)hoặc→ Because of + my/ your/ his/ her/ their/ our + N (khi công ty ngữ là người)


Because the rain was heavy, we stayed at home.→ Because of the heavy rain, we stayed at home.Vì mưa to, chúng tôi đành sinh sống nhà.

I eat a lot because I’m sad.→ I eat a lot because of my sadness.Tôi ăn nhiều vì tôi ảm đạm ó.

Because Huong looks posh, her friends often borrow money from him. → Because of Huong’s poshness, her friends often borrow money from him. Vì sự bảnh bao chanh xả của Huong, chúng ta cô ấy hay tới vay tiền.

*

3. Khi mệnh đề cất because có There


Because there + be + N, S + V→ Because of + N, S + V


Đối với kết cấu này, chỉ cần bỏ there is đi là xong.

Ví dụ

Because there is a northeast monsoon, many jackets have been sold recently.→ Because of the northeast monsoon, many jackets have been sold recently.Vì có gió mùa rét đông bắc, siêu nhiều áo khóa ngoài đã được buôn bán gần đây.

The sales of retail stores has decreased because there is a new supermarket in the town.→ The sales of retail stores has decreased because of the new supermarket in the town.Doanh thu của các cửa hàng bán lẻ đã giảm vì chiếc ẩm thực ăn uống mới sinh hoạt thị trấn.

Because there are too many vehicles, the air pollution problem is getting worse.→ Because of too many vehicles, the air pollution problem is getting worse.Vì rất nhiều phương tiện thể giao thông, ô nhiễm không khí càng ngày càng tệ.


*

4. Lúc mệnh đề cất because có It


Because it + V, S + V


Ta cần cần thay đổi mệnh đề “It…” thành dạng danh từ, ngơi nghỉ đây những bạn

Ví dụ

Because it rained heavily, he gave me an umbrella.→ Because of the heavy rain, he gave me an umbrella.Vì trời mưa, anh chuyển em mẫu ô.

I’m going khổng lồ melt because it is too hot.→ I’m going to melt because of the high temperature.Tôi sắp đến tan rã vì ánh sáng quá nóng.

Because it is my favorite movie, I need lớn go home.→ Because of my favorite movie, I need to lớn go home.Vì bộ phim truyện yêu thích nên tôi cần về nhà.

5. áp dụng the fact that trong cấu tạo because of

Đây là giải pháp cho đều nhà vị lúc nào thì cũng đúng. Tuy vậy nào túng thiếu quá thì nên dùng đến cách này nha vày nó khá là “cồng kềnh” đó.


Because S + V→ Because of the fact that S + V


Ví dụ

My brother enjoyed the night shift, because of the fact that he did not like to get up early.Anh tôi thích làm ca đêm vì chưng anh ấy chẳng đam mê dậy sớm tẹo nào.

Because of the fact that I’m a mèo person, I will definitely buy one.Vì sự thật là tôi cực kỳ yêu mèo, tôi chắc chắn rằng sẽ mua một em.

The sản phẩm is valuable because of the fact that it meets customers’ need.Sản phẩm có mức giá trị vì thực tiễn là nó đáp ứng nhu cầu nhu cầu của khách hàng.

*

IV. Bài bác tập riêng biệt because và because of

Chỉ cần xem xét đi sau là mệnh đề hay danh tự là ta vẫn biết dùng because tuyệt because of thôi. Để cầm cố chắc giải pháp phân biệt because và because of, thử sức với 8 câu trắc nghiệm sau đây.

Chọn giải đáp đúng nhất vào nơi trống trong các câu sau: 1. He has lớn go back home ______ the front door is still open.

A. Because B. Because of C. Due lớn

2. ______ buying the new Iphone, I have to lớn eat noodles this month.

A. Because B. Because of C. Due lớn

3. ______ winning this scholarship, he could study abroad.

A. Because B. Because of C. Due khổng lồ

4. I need khổng lồ go trang chủ because ______ too hungry.

A. I’m B. Being C. To be

5. People cannot drive cars because of ______.

A. The rain is heavy B. The snow is heavy C. The heavy snow

6. Because I don’t have much money, I cannot buy a new home. = …

A. Due khổng lồ not having much money, I cannot buy a new home. B. Because not having much money, I cannot buy a new home. C. I cannot buy a new home because of don’t have much money.

7. Can you repeat because I don’t understand? = …

A. Can you repeat due lớn I don’t understand? B. Can you repeat because of not understand? C. Can you repeat because of the fact that I don’t understand?

8. I don’t want to let her go because I truly love her!= …

A. Due to lớn I truly love her, I don’t want khổng lồ let her go! B. Because of my big love for her, I don’t want to lớn let her go! C. Because of my big love for her, I let her go.

Score =

Đáp án

Làm không còn đi đã rồi hãy xem lời giải nghen!

ACBACACB

V. Kết bài

Trên đây là kiến thức cụ thể giúp chúng ta phân biệt because cùng because of một phương pháp dễ dàng. Nhớ là because cần đi với mệnh đề còn because of thi đi với N/ V-ing nhé. Tự đó vấn đề viết lại câu cũng trở thành “easy” rộng nhiều.