Trong trả lời này, các bạn sẽ tìm đọc cách thực hiện toán tử BETWEEN vào SQL server để chỉ định một phạm vi phải kiểm tra.

Bạn đang xem: Cách dùng between trong sql

Tổng quan tiền về toán tử BETWEEN trong SQL Server

Toán tử BETWEEN trong SQL Server là một toán tử logic chất nhận được bạn chỉ định một phạm vi để kiểm tra.

Sau trên đây minh họa cú pháp của toán tử BETWEEN:

column | expression BETWEEN start_expression and end_expressionTrong cú pháp này:

Đầu tiên, chỉ định cột hoặc biểu thức nhằm kiểm tra.Thứ hai, đặt các biểu thức start_expression và end_expression sống giữa những từ khóa BETWEEN và AND. Các biểu thức start_expression, end_expression cùng expression để đánh giá phải bao gồm cùng vẻ bên ngoài dữ liệu.

Toán tử BETWEEN trả về TRUE ví như biểu thức để review lớn rộng hoặc bởi giá trị của start_expression và nhỏ hơn hoặc bằng với mức giá trị của end_expression.

Bạn có thể sử dụng to hơn hoặc bằng (>=) và nhỏ hơn hoặc bằng (AND để thay thế sửa chữa toán tử BETWEEN như sau:

column | expression = start_expressionĐiều kiện thực hiện toán tử BETWEEN đọc dễ hơn nhiều so với điều kiện sử dụng toán tử so sánh >=, AND.

Để lấp nhận công dụng của toán tử BETWEEN, bạn thực hiện toán tử NOT BETWEEN như sau:

column | expression NOT BETWEEN start_expression and end_expresionToán tử NOT BETWEEN trả về TRUE nếu giá trị trong cột hoặc biểu thức nhỏ hơn cực hiếm của start_expression và lớn hơn giá trị của end_expression. Nó tương đương với đk sau:

column | expression end_expressionLưu ý rằng nếu ngẫu nhiên đầu vào mang lại toán tử BETWEEN hoặc NOT BETWEEN là NULL, thì tác dụng là UNKNOWN.

Xem thêm: Hội Thoại Tiếng Anh Thương Mại Thông Dụng Nhất, Mẫu Câu Và Tình Huống Trong Tiếng Anh Thương Mại

Ví dụ về toán tử BETWEEN trong SQL Server

Chúng ta vẫn xem một trong những ví dụ về việc áp dụng toán tử BETWEEN nhằm hiểu biện pháp thức hoạt động của nó.

Sử dụng toán tử BETWEEN với số trong SQL Server

Chúng tôi sẽ thực hiện bảng products từ bỏ cơ sở dữ liệu mẫu để gia công ví dụ minh họa mang đến ví dụ này.

*

Truy vấn sau đây tìm tìm các thành phầm có giá niêm yết nằm trong khoảng từ 149,99 cho 199,99:

SELECT product_id, product_name, list_priceFROM production.productsWHERE list_price BETWEEN 149.99 & 199.99ORDER BY list_price;Đây là kết quả:

*

Để dành được các sản phẩm có niêm yết nằm ngoài khoảng 149,99 và 199,99, bạn sử dụng toán tử NOT BETWEEN như sau:

SELECT product_id, product_name, list_priceFROM production.productsWHERE list_price NOT BETWEEN 149.99 và 199.99ORDER BY list_price;Đây là kết quả:

*

Sử dụng toán tử BETWEEN với ngày trong SQL Server

Chúng tôi sẽ áp dụng bảng orders tự cơ sở tài liệu mẫu để làm ví dụ minh họa cho ví dụ này.

*

SELECT order_id, customer_id, order_date, order_statusFROM sales.ordersWHERE order_date BETWEEN "20170115" và "20170117"ORDER BY order_date;Đây là kết quả:

*

Lưu ý rằng để chỉ định hằng số ngày, bạn sử dụng định dạng " YYYYMMDD" trong đó:

YYYY là năm tất cả 4 chữ số, ví dụ: 2017.MM là tháng bao gồm 2 chữ số, ví dụ: 01.DD là ngày gồm 2 chữ số, ví dụ: 15.

Trong lí giải này, bạn đã học tập cách thực hiện toán tử BETWEEN vào SQL server để tạo thành thành một điều kiện kiểm tra một cột hoặc biểu thức phía bên trong một phạm vi.


trường hợp linhthach.vn bổ ích và giúp đỡ bạn tiết kiệm thời hạn

Bạn hoàn toàn có thể vui lòng tắt trình ngăn quảng cáo ❤️ để hỗ trợ chúng tôi duy trì hoạt cồn của trang web.