Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

136 chủ đề Ngữ pháp giờ đồng hồ AnhĐại từ phản nghịch thân cùng từ hạn địnhMột số bài bác Ngữ pháp giờ Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
Cách áp dụng both/both of, neither/neither of, either/either of trong giờ đồng hồ Anh
Trang trước
Trang sau

A. Cách áp dụng both / neither / either

chúng ta sử dụng both / neither / either với hai vật, sự việc, ... Chúng ta cũng có thể dùng những từ này cùng rất danh tự (both books, neither books...

Bạn đang xem: Cách dùng both neither either

) .

Ví dụ, bạn đang nói đến việc đi ăn uống tiệm chiều nay. Gồm hai nhà hàng quán ăn mà chúng ta cũng có thể tới, chúng ta nói:

1. Both = cả hai

- Both restaurants are very good. (không nói "the both restaurants")

(Cả hai nhà hàng đều rất ngon.)

2. Neither = không loại nào

- Neither restauranrs is expensive.

(Không quán ăn nào đắt cả.)

3. Either = một trong các hai, cái nào cũng được

- We can go khổng lồ either restaurant. I don"t mind.

(Chúng ta rất có thể tới nhà hàng nào thì cũng được. Tôi không tồn tại ý kiến gì.)


B. Cách áp dụng Both of... / neither of... / either of...

khi bạn sử dụng both / neither / either + of, bạn luôn luôn đề nghị thêm the... / these / those... / my / your / his / Tom"s... . Bạn không thể nói "both of restaurant". Bạn phải nói "both of the restaurants", "both of those restaurants" ...:

Ví dụ:

- Both of these restaurants are very good.

(Cả hai nhà hàng quán ăn này thường rất ngon.)

- Neither of the restaurants we went to lớn was (or were) expensive.

(Không bao gồm cái nào trong những hai quán ăn mà họ đã cho tới là đắt cả.)

- I haven"t been to either of those restaurants. (= I haven"t been to one or the other)

(Tôi không tới chỗ nào trong số hai nhà hàng quán ăn đó.)

Bạn không buộc phải thêm of sau both. Vày thế chúng ta có thể nói:

- Both my parents are from London. Hoặc Both of my parents...

(Hai phụ huynh tôi phần nhiều là fan London.)

Chúng ta rất có thể sử dụng both of / neither of / either of + us / you / them:

- (talking khổng lồ two people) Can either of you speak Spanish ?

((nói với nhị người) Một trong hai bạn nói được tiếng Tây Ban Nha chứ ?)

- I asked two people the way to the station but either of them knew.

(Tôi hỏi hai người đường cho sân di chuyển nhưng cả hai phần lớn không biết.)

Chúng ta cần áp dụng both of trước us/you/them (of là rất cần phải có) :

- Both of us were very tired. (không nói "Both us were...")

(Cả hai shop chúng tôi đều cực kỳ mệt.)

Sau neither of... đụng từ hoàn toàn có thể chia nghỉ ngơi số ít xuất xắc số nhiều phần đông được:

- Neither of the children wants (hay want) khổng lồ go khổng lồ bed.

(Không đứa như thế nào trong lũ trẻ hy vọng đi ngủ cả.)

C. Khi áp dụng both / neither / either đứng một mình

bạn cũng có thể sử dụng both / neither / either đứng một mình.

Ví dụ:

- I couldn"t decide which of the two shirts lớn buy. I lượt thích both. (hoặc I like both of them)

(Tôi đang không thể quyết định mua chiếc nào vào hai dòng áo đó. Tôi thích hợp cả hai.)

- "Is your friend British or American?" "Neither. She"s Autralian."

("Bạn của anh ý là fan Anh xuất xắc Mỹ ?" "Đều không phải. Cô ấy là bạn Úc.")

- "Do you want tea or coffee?" "Either. I don"t mind."

("Anh mong trà giỏi cà phê?" "Thứ nào cũng được. Tôi ko bận tâm.")


D. Cách sử dụng both...and, neither...nor, either...or

both...andneither...nor...

Xem thêm: Máy Nước Nóng Trực Tiếp Có Bơm Trợ Lực Chính Hãng, Giá Rẻ, Có Trả Góp

either...or...

- Both Ann and Tom were late.

(Cả Ann và Tom hầu hết đến muộn.)

- Neither Liz nor Robin came to the party.

(Cả Liz và Robin đều không đến dự tiệc.)

- She said she would contact me but she neither wrote nor phoned.

(Cô ấy nói sẽ tương tác với tôi tuy nhiên cô ấy dường như không viết thư cũng chẳng hotline điện thoại.)

- I"m not sure where he"s from. He"s either Spanish or Italian.

(Tôi không kiên cố anh ấy bạn nước nào. Có thể anh ấy là bạn Tây Ban Nha hoặc tín đồ Ý.)

- Either you apoplogise or I"ll never speak to lớn you again.

(Hoặc là anh xin lỗi hay những tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa.)

E. So sánh either/neither/both cùng any/none/all

Dưới đấy là các ví dụ như để đối chiếu either / neither / both (hai thứ) với any / none / all (nhiều rộng hai).

either / neither / both

- There are two good hotels in the town. You can stay at either of them.

(Có nhị khách sạn xuất sắc trong thị trấn. Anh hoàn toàn có thể ở cái nào cũng được.)

- We tried two hotels. Neither of them had any rooms. / Both of them were full.

(Chúng tôi đang tới hai khách sạn. Không loại nào trong hai cái còn phòng cả.)

(Cả hai phần đông đã kín người.)

any / none / all

- There are many good hotels in the town. You can stay at any of them.

(Có nhiều khách du lịch sạn giỏi trong thị trấn. Anh hoàn toàn có thể ở bất kể cái nào trong những chúng.)

- We tried a lot of hotels. None of them had any rooms. / All of them were full.

(Chúng tôi sẽ đến nhiều khách sạn. Không dòng nào trong những chúng còn chống cả. Tất cả đã kín đáo người.)

Bài tập Both, both of, neither, neither of, either, either of

Để làm bài bác tập Both, both of, neither, neither of, either, either of, mời bạn bấm vào vào chương: Bài tập Both, both of, neither, neither of, either, either of.

Các loạt bài xích khác:


Đã có ứng dụng linhthach.vn trên năng lượng điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Download ngay áp dụng trên game android và iOS.

*

*

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.linhthach.vn/ để tiếp tục theo dõi những loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... Mới nhất của bọn chúng tôi.