Because because of là dạng cấu tạo cơ bạn dạng được cần sử dụng để miêu tả nguyên nhân, vì sao dẫn đến một vụ việc nào đó. Mà lại khi sử dụng cấu tạo trên, liệu các bạn đã biết đủ công thức, các dùng cân xứng và đúng nhất chưa? Hãy thuộc đọc qua bài viết này để mày mò về tất tần tật các cấu trúc của because because of nhé!


*
*
*
Cách biến đổi vế câu từ Because sang trọng Because of – bí quyết học tiếng Anh

Làm cố nào để phân minh giữa Because Because of

Cách 1: Nếu chủ ngữ của cả 2 vế câu giống nhau, các bạn hãy bỏ chủ ngữ sinh hoạt vế Because, và dịch chuyển từ theo tiếp nối trở thành V-ing

Example: Because Mary is a good student, she is first in her class

=> Because of being a good student, she is first in her class

Cách 2: ví như trong câu có danh từ/ các danh từ sống vế “Because of” 

Nếu đã kiểm tra ngừng theo giải pháp 1, vào câu chỉ còn lại danh từ/cụm danh từ sinh hoạt vế “Because of..” thì chúng ta giữ lại danh từ/ các danh từ đó

Example: Because There was the heavy rain, everyone stayed at home.

Bạn đang xem: Cách dùng cấu trúc because of

=> Because of the heavy rain, everyone stayed at home.

Xem thêm: Đề Thi Chứng Chỉ A Tin Học Excel ? Ds Đề Thi Excel, Word, Powerpoint Cơ Bản Nâng Cao

Ở trường thích hợp này, họ sẽ không sử dụng vế “Because of being the heavy rain” mà thực hiện “ Because of the heavy rain”

Cách 3: Sau Because có danh trường đoản cú hoặc tính từ

Trường đúng theo sau vế Because là tất cả cả danh từ, lẫn tính từ thì họ chỉ cần đặt tính trường đoản cú vào trước danh từ để tạo thành một cụm danh từ trả chỉnh.

Example: Because the heavy was rain, we couldn’t go jogging

=> Because the heavy rain, we couldn’t go jogging

Cách 4: ví như sau Because không tồn tại danh từ

Trường thích hợp nếu sau vế Because không có danh từ, chung ta sẽ bắt buộc đổi tính tự hoặc trạng từ bỏ thành danh trường đoản cú và áp dụng tính từ bỏ sỡ hữu.

Example: Because he acted very badly, she does not like him

=> Because of his bad action, she does nott lượt thích him

“ “

Các bài tập ứng dụng

Bài 1: Điền vào khu vực trống: Because, Because of

1. We stopped playing basketball ……. The rain

2. It was all …….. Her that we got into trouble

3. They had khổng lồ hurry indoors …… it was raining

4. I am late ……. The traffic

5. They didn’t arrive until six o’clock …….. The traffic was terrible

6. She found the exam easy …….. She had worked hard during the course

7. He can’t drive …….. His illness

8. The restaurant closed lockdown …….. The recession

9. He found working in London very difficult ……… the language problem

10. He is very difficult to lớn understand ……… his accent

Bài 2: Viết lại câu với kết cấu Because of

Because it is raining, we stopped the matchBecause Mar was ill, he is absent todayNot having enough money, I did nnot buy the computerBecause He was too tired, He will have a long tripBecause Lan passed the exam, her parent very proud of herThe house is dirty so He can not feel comfortableShe is a beautiful girl so her husband very loves herAs He has behaved badly, he must be punishedThis problem is difficult so Charlie can not understandShe got a mark of 9 in the literature exam so she is very happy today

Bài tập 3: chọn từ đúng nhất

1. I miss Mymy so much ____________ we didn’t see her for a long time. (because/because of)

2. ____________ the weather was so hot, they stayed home. (because/because of)

3. I was late for the important class _______________ the heavily traffic. (because/because of)

4. My grandmother retired in 2009___________ her health was ill. (because/because of)

5. Markt had to lớn stay in hospital ___________ his broken arm. (because/because of)

Đáp án đúng :

Bài tập 1

1. We stopped playing basketball because of the rain

2. It was all because of his that we got into trouble

3. They had khổng lồ hurry indoors because it was raining

4. I’m late because of the traffic

5. We didn’t arrive until six o’clock because the traffic was terrible

6. She found the exam easy because she had worked hard during the course

7. He can’t drive because of his illness

8. The restaurant closed down because of the recession

9. He found working in nhật bản very difficult because of the language problem

10. He’s very difficult to lớn understand because of his accent

Bài tập 2:

Because of the rain, we stopped the matchBecause of his illness, Mar is absent todayBecause He don not have enough money, I didn not buy the computerBecause of his tiredness, He will have a long tripBecause her exam passed, her parent very proud of herBecause the house is dirt, He can’t feel comfortableBecause of her beauty, her husband very loves herBecause of his bad behavior, he must be punished.Because the problem is difficult, Charlie can’t understandBecause of the literature exam 9 mark, She is very happy today

Bài tập 3

1. Lời giải là because vì tiếp nối là 1 mệnh đề có rất đầy đủ S + V

2. Câu trả lời là Because vì chưng đi sau theo đó là một mệnh đề S + V

3. Lời giải là because of 

4. Lời giải là because

5. Giải đáp là because of vì chưng sau theo đó là một trong những cụm danh từ

Bài viết bên trên là tổng thể cách cần sử dụng và đổi khác của because because of. Ao ước rằng các bạn sẽ hiểu rõ hơn với phân biệt thay đổi được những câu vào mệnh đề chỉ nguyên nhân because, because of. linhthach.vn chúc bạn sẽ học giờ đồng hồ Anh thật giỏi nhé!