Tính từ chỉ định và đại từ chỉ định và hướng dẫn trong giờ Pháp được dùng làm xác định tín đồ hay vật ở hiện tại tại; hoặc khẳng định người hay đồ vật gần giỏi xa.

Bạn đang xem: Cách dùng ce cet cette ces

Tính từ chỉ định và đại từ chỉ định và hướng dẫn trong giờ đồng hồ Pháp được sử dụng phổ biến trong giao tiếp. Ở bài học này ta sẽ học cách thực hiện tính từ chỉ định và hướng dẫn và đại từ hướng dẫn và chỉ định qua các ví dụ nạm thể.

Các bài học kinh nghiệm tiếng Pháp online liên quan

– Danh tự trong giờ Pháp: số ít, số nhiều, tương tự đực, kiểu như cái

– Danh từ giống như đực với giống cái đặc biệt quan trọng trong giờ Pháp


*

Tính từ hướng đẫn và đại từ chỉ định và hướng dẫn trong giờ Pháp – học tiếng Pháp online


Tính từ chỉ định và đại từ chỉ định và hướng dẫn trong giờ Pháp

Tính từ chỉ định trong giờ Pháp gồm:ce, cet, cette, ces, đều có nghĩa là “này, ấy”ce đứng trước danh từ như thể đực số ít bắt đầu bằng phụ âm, trừ h câm.cet đứng trước danh từ như là đực số ít bắt đầu bằng nguyên âm hoặc h câmcette đứng trước danh từ bỏ giống chiếc số ítces đứng trước danh trường đoản cú số nhiều (cả như là đực và giống cái)
ceadjnày, ấy (tính từ chỉ thị đứng trước danh từ như thể đực số ít bắt đầu bằng phụ âm, trừ h câm)
pronnày, ấy, đó, mẫu này, dòng ấy, mẫu đó, tín đồ này, bạn ấy, bạn đó
cetsɛtadjnày, ấy (tính từ thông tư đứng trước danh từ tương đương đực số ít bước đầu bằng nguyên âm hoặc h câm)
cettesɛtadjnày, ấy (tính từ chỉ định và hướng dẫn đứng trước danh từ bỏ giống mẫu số ít)
cesseadj.plnày, ấy (tính từ hướng đẫn đứng trước danh trường đoản cú số nhiều, cả như là đực với giống cái)
Cách sử dụng tính từ hướng dẫn và chỉ định trong tiếng PhápTính từ hướng đẫn được dùng để làm xác định người hay vật dụng ở hiện tại; hoặc xác minh người hay đồ gia dụng ở sát hay xa.Để chỉ sự xa bí quyết trong không gian ta cần sử dụng là-bas (ở đằng kia).Ex: cette planète – thế giới nàycette planète, là-bas, c’est Jupiter. Trái đất ở đằng cơ là sao mộc.
Sự nối vần với tính từ chỉ địnhBắt cần nối vần danh từ ban đầu bằng nguyên âm hoặc h câm theo sau tính từ bỏ chỉ định
những con chim nàyces oiseaux
những sv nàyces étudiants
những anh hùngces héros
anh chúng ta nàycet ami
anh diễn viên nàycet acteur
Đại từ hướng đẫn trong tiếng Pháp gồmcelui, celle, ceux, celles,celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci,celui-là, celle-là, ceux-là, celles-là
Cách thực hiện đại từ hướng dẫn và chỉ định trong tiếng PhápĐại từ hướng đẫn trong giờ đồng hồ Pháp được dùng để làm thay núm cho tính từ chỉ định và hướng dẫn và một danh từ đã được đề cập để tránh sự lặp lại
celuisə.lɥipron.m.slngười, chiếc (đại từ bỏ chỉ định thay thế sửa chữa cho danh từ kiểu như đực số ít đã được đề cập)
ceuxpron.m.plngười, mẫu (đại tự chỉ định sửa chữa cho danh từ tương đương đực số những đã được đề cập)
cellesɛlpron.f.slngười, dòng (đại từ bỏ chỉ định sửa chữa cho danh từ bỏ giống chiếc số ít đã làm được đề cập)
cellessɛlpron.f.plngười, dòng (đại từ bỏ chỉ định thay thế cho danh trường đoản cú giống dòng số những đã được đề cập)
celui-cisə.lɥi.sipron.m.slngười này, tính năng này (m.sl)
celle-cisɛl.sipron.f.slngười này, đặc điểm này (f.sl)
ceux-cisø.sipron.m.plngười này, cái này (m.pl)
celles-cisɛl.sipron.f.plngười này, cái này (f.pl)
celui-làsə.lɥi.lapron.m.slngười ấy, loại ấy, tín đồ kia, loại kia (m.sl)
celle-làsɛl.lapron.f.slngười ấy, loại ấy, bạn kia, loại kia (f.sl)
ceux-làsø.lapron.m.plngười ấy, loại ấy, bạn kia, loại kia (m.pl)
celles-làsɛl.lapron.f.plngười ấy, cái ấy, fan kia, loại kia (f.pl)

Từ vựng giờ đồng hồ Pháp với ví dụ thực hiện đại tự chỉ định, tính từ hướng dẫn và chỉ định trong giờ Pháp

chỉ định, chứng minh, toá mở (m)de.mɔ̃s.tʁa.tifadjmdémonstratif
chỉ định, chứng minh, dỡ mở (f)de.mɔ̃s.tʁa.tivadjfdémonstrative
sự triệu chứng minhde.mɔ̃s.tʁa.sjɔ̃nfune démonstrationla démonstration
tính tự chỉ địnhnmun adjectif démonstratifl’adjectif démonstratif
đại từ bỏ chỉ địnhnmun pronom démonstratifle pronom démonstratif
cậu nam nhi nàyce garçon
cô phụ nữ nàycette fille
những đứa trẻ em nàyces enfants
cái ghế tựa nàycette chaise
ghế bànhfo.tœjnmun fauteuille fauteuil
cái ghế bành nàyce fauteuil
tòa nhà, tàuɑ.ti.mɑ̃nmun bâtimentle bâtiment
lăng danh nhân, những danh nhânpɑ̃.te.ɔ̃nmun panthéonle panthéon
Tòa bên này là lăng danh nhân.Ce bâtiment est le Panthéon.
nhà cúng Đức Bà ɔ.tʁə.damnf(la) Notre-Dame
nhà thờ, giáo hộie.ɡliznfune églisel’église
Nhà bái này là thánh địa Đức Bà.Cette église est Notre-Dame.
hành tinhpla.nɛtnfune planètela planète
Hành tinh này là Trái Đất.Cette planète est la Terre.
người đẹp, sao Kim (V viết hoa)ve.nysnfune vénusla vénus
Hành tinh này là sao KimCette planète est la Vénus.

Xem thêm: Mách Bạn Cách Chia Cột Trong Word 2010 Theo Ý Muốn, Cách Chia Cột Trong Word Theo Ý Muốn

ở đằng kia, sinh hoạt đóla.bɑadvlà-bas
sao Mộcʒy.pi.tɛʁnf(la) Jupiter
Hành tinh, ở đằng kia, là sao Mộc.Cette planète, là-bas, c’est Jupiter.
chimwa.zonmoiseau
những nhỏ chimwa.zonm.ploiseaux
Những bé chim nàyces oiseaux
Cửa trong phòng ngủ và cửa trong phòng kháchla porte de la chambre et celle du salon
tòa nhà, công trình, công trình xây dựng nghệ thuật, công trình xây dựng kỷ niệmmɔ.ny.mɑ̃nmun monumentle monument
Công trình này là bên hát ô pê ra. Công trình xây dựng này/ cơ là thánh địa Madeleine.Ce monument est l’Opéra. Celui-ci/ celui-là est la Madeleine.
Nhà cúng này là nhà thờ Đức Bà. Còn nhà thờ này/ tê là thánh địa Sainte-Chapelle.Cette église est Notre-Dame. Celui-ci / celui-là est la Sainte-Chapelle.
phòng, chống kháchsa.lɔ̃nmun salonle salon
phòng trànmun salon de théle salon de thé
phòng đợia.tɑ̃tnmun salon d’attentele salon d’attente
phòng giảm tóckwa.fyʁnmun salon de coiffurele salon de coiffure
sự đợi, sự đợi đợia.tɑ̃tnfune attentel’attente
kiểu tóc, nghề giảm tóc, nghề uốn nắn tóckwa.fyʁnfune coiffurela coiffure
cửapɔʁtnfune portela porte
bảng, bảng đen, danh sách, bức tranh a.blonmun tableaule tableau
bảng, bảng đen, danh sách, bức ảnh (pl) a.blonm.pldes tableauxles tableaux
Những tranh ảnh này là của Klee. Còn những bức ảnh này/ cơ là của Braque.Ces tableaux sot de Klee. Ceux-ci / Ceux-là sont de Braque.
nghệ thuật điêu khắc, item điêu khắcskyl.tyʁnfune sculpturela sculpture
Những tòa tháp điêu khắc này là của Moore. Còn những tác phẩm điêu khắc này/ cơ là của Miró.Ces sculptures sont de Moore. Celles-ci / Celles-là sont de Miró.

Các bài học tiếng Pháp online liên quan