Chế độ xem phố là gì?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bước 9

Phía trên, chúng mình đã share một vài tin tức hữu ích về cách dùng Google Maps chế độ xem phố. Phần mềm vô cùng thú vị mang đến nhiều yêu cầu cho chúng ta trẻ thích mày mò địa danh, kỳ quan thiên nhiên trên nạm giới.

Đừng quên theo dõi và quan sát Mọt game Mobile nhằm thường xuyên update những tin tức tiên tiến nhất nha.