Word cho linhthach.vn 365 Outlook cho linhthach.vn 365 Word 2021 Outlook 2021 Word 2019 Outlook 2019 Word năm nhâm thìn Outlook 2016 Word 2013 Outlook 2013 Word 2010 xem thêm...Ít hơn

Trong Word và Outlook, chúng ta cũng có thể sử dụng dấu chủ đề (hoặc dấu phụ) trong tài liệu, ví dụ như dấu sắc, dấu tuyết, circumflex, diaeresis hoặc umlaut, vết huyền hoặc giấu ngã.

Bạn đang xem: Cách dùng dấu trong word

Với những lối tắt keyboard mà bạn nhấn một phím tức thì sau một phím không giống thì các phím để dìm được phân bóc tách bởi một vết phẩy (,). Ví dụ: đối với è , bạn sẽ nhấn Ctrl + " , nhả rồi nhập e.

Để nhập ký tự chữ thường bằng cách sử dụng tổng hợp phím có chứa phím SHIFT, nhận giữ bên cạnh đó phím CTRL+SHIFT+ký hiệu, rồi nhả cam kết tự trước khi bạn nhập chữ cái. Ví dụ: nhằm nhập ô, nhấn cùng giữ phím CTRL, SHIFT cùng ^, nhả với nhập o.

Để chèn ký tự này

Nhấn

à, è, ì, ò, ù,À, È, Ì, Ò, Ù

CTRL+" (ACCENT GRAVE), chữ cái

á, é, í, ó, ú, ýÁ, É, Í, Ó, Ú, Ý

CTRL+" (APOSTROPHE), chữ cái

â, ê, î, ô, ÛÂ, Ê, Î, Ô, Û

CTRL+SHIFT+^ (CARET), chữ cái

ã, ñ, õÃ, Ñ, Õ

CTRL+SHIFT+~ (TILDE), chữ cái

ä, ë, ï, ö, ü,Ä, Ë, Ï, ö, Ü, Ü

CTRL+SHIFT+: (DẤU nhị CHẤM), chữ cái

å, Å

CTRL+SHIFT+
, a hoặc A

æ, Æ

CTRL+SHIFT+&, a hoặc A

œ, Œ

CTRL+SHIFT+&, o hoặc O

ç, Ç

CTRL+, (DẤU PHẨY), c hoặc C

ð, Ð

CTRL+" (APOSTROPHE), d hoặc D

ø, Ø

CTRL+/, o hoặc O

¿

ALT+CTRL+SHIFT+?

¡

ALT+CTRL+SHIFT+!

ß

CTRL+SHIFT+&, s

Ký trường đoản cú Unicode đến mã ký kết tự Unicode (thập lục phân) đang xác định

Mã ký kết tự, ALT+X

Ví dụ: để chèn ký hiệu tiền tệ euro

*
, hãy nhập 20AC, rồi nhấn giữ phím alternative text và nhấn X.

Xem thêm: Lên Đỉnh Tiếng Anh Là Gì - Nghĩa Của Từ Cực Khoái Bằng Tiếng Anh

Ký từ bỏ ANSI cho mã ký kết tự ANSI (thập phân) đã xác định

ALT+mã cam kết tự (trên bàn phím số)

Hãy đảm bảo rằng NUM LOCK được nhảy trước khi chúng ta nhập mã ký tự.

Ví dụ: để chèn ký hiệu tiền tệ euro, nhấn cùng giữ phím ALT, rồi thừa nhận 0128 trên bàn phím số.

Để biết thêm thông tin về phong thái sử dụng những ký từ Unicode cùng ASCII, hãy coi Chèn mã cam kết tự ASCII hoặc Unicode.

Bài viết liên quan