SELECT DISTINCT vào SQL là một câu lệnh khôn xiết phổ biến, giúp sút số lượng bạn dạng ghi trả về trong một trong những trường hợp. Trong bài viết hôm nay, mình sẽ share với các bạn về câu lệnh DISTINCT trong SQL Server.

Bạn đang xem: Cách dùng distinct trong sql

1/ mô tả

Câu lệnh SELECT DISTINCT trong SQL được dùng để đưa giá trị không giống nhau trong SQL. Mệnh đề DISTINCT sẽ lôi ra các giá trị riêng biệt, duy nhất, loại bỏ các cực hiếm trùng lặp trong công dụng trả về. 

Một điều những bạn mới khám phá cần lưu ý đó đó là câu lệnh DISTINCT vào SQL chỉ đi kèm với câu lệnh SELECT.

2/ Cú pháp

Câu lệnh DISTINCT vào SQL bao gồm cú pháp 1-1 giản:

SELECT DISTINCT column 1, column 2, …

FROM table_name

Lưu ý:

Khi chỉ có một column được chọn thì tác dụng trả về khi sử dụng mệnh đề SELECT DISTINCT trong SQL là các giá trị tuyệt nhất trong cột đó.

Trường hợp có từ 2 cột trở lên thì công dụng trả về vẫn là các giá trị duy nhất của những cột được chọn.

Mệnh đề DISTINCT vào SQL server không bỏ qua mất giá trị NULL nên kết quả trả về sẽ bao hàm cả quý giá NULL duy nhất.

3/ cách dùng SELECT DISTINCT vào SQL

Trong phần lý giải cách áp dụng mệnh đề DISTINCT thì mình chia nhỏ ra ví dụ cơ bạn dạng cũng như những ví dụ nâng cấp hơn khi kết hợp với các câu lệnh SQL khác.

SELECT DISTINCT các cột

Bạn hoàn toàn có thể lọc quý giá trùng vào một cột hoặc khi chọn các cột. Để hiểu rõ cách thực hiện DISTINCT kết hợp với câu lệnh SELECT vào SQL thì mình đã có chuẩn bị bảng ví dụ như sau đây.

Bảng thương hiệu Customer gồm tất cả 4 cột: Customer Name, Customer City, Customer State, Customer Source.


*

Bảng ví dụ như Customer bao gồm Customer Name, Customer City, Customer State, Customer Source


Nếu áp dụng câu lệnh SELECT bình thường thì ta đã có công dụng sau đây

Cú pháp:

SELECT Customer Name, Customer Source

FROM Customer


*

Sử dụng câu lệnh SELECT ko thì tác dụng sẽ có rất nhiều giá trị trùng lặp


Như chúng ta đã thấy thì trong kết quả trả về của 2 cột Customer Name cùng Customer Source có rất nhiều giá trị bị đụng hàng nhau.

Xem thêm: Tự Cắt Tóc Chiếc Lá Đơn Giản, Dạy Cắt Tóc Kiểu Chiếc Lá Đơn Giản

Để lọc ra những giá trị nhất trong từng cột thì bạn phải dùng câu lệnh DISTINCT nhiều cột.

Cú pháp

SELECT DISTINCT Customer Name, Customer Source

FROM Customer


*

Sử dụng câu lệnh DISTINCT SQL sẽ chỉ còn hiện các giá trị duy nhất


Các tác dụng trả về giờ đây đã là quý giá duy duy nhất của mỗi cột.

DISTINCT khi chọn một cột

Cú pháp:

SELECT DISTINCT Customer Source

FROM Customer


*

Sử dụng DISTINCT vào SQL cho 1 cột


SELECT DISTINCT ORDER BY

Câu lệnh ORDER BY trong SQL thực hiện phổ biến. Cũng đem bảng lấy một ví dụ trên ta có cú pháp DISTINCT kết hợp với ORDER BY như sau.

Cú pháp:

SELECT DISTINCT Customer Name, Customer Source

FROM Customer

ORDER BY Customer Name ASC


*

Câu lệnh DISTINCT kết phù hợp với ORDER BY


Như các bạn thấy trong kết quả thì những giá trị trong cột Customer Source sẽ được thu xếp theo thứ tự tăng dần. Nếu bạn có nhu cầu sắp xếp từ Z – A thì lựa chọn DESC (thay nắm vào địa điểm ASC).

SELECT DISTINCT COUNT

Một bí quyết sử dụng nâng cao hơn là kết hợp với hàm COUNT vào SQL. Nếu như cú pháp sau đây trả về tác dụng là các Customer Source duy nhất 

SELECT DISTINCT Customer Source

FROM Customer

Thì khi phối hợp cới hàm COUNT đang hiện ra kết quả là cực hiếm tổng sau khi đếm được tất cả bao nhiêu Customer Source.

Cú pháp COUNT(DISTINCT vào SQL) sẽ được share ở những nội dung bài viết tới bên trên website linhthach.vn.

Cú pháp:

SELECT COUNT (DISTINCT Customer Source)

FROM Customer


*

Câu lệnh DISTINCT kết phù hợp với hàm COUNT trong SQL


Việc biết áp dụng mệnh đề SQL DISTINCT để giúp đỡ bạn rất nhiều trong việc đo lường và tính toán thống kê dữ liệu một cách đúng chuẩn vì đã sa thải được những giá trị trùng nhau.

Bài viết đã share đầy đủ cách áp dụng SELECT DISTINCT trong SQL. Hy vọng các tin tức trong bài bác này sẽ giúp đỡ ích cho những bạn. Hãy theo dõi website linhthach.vn để xem thêm các nội dung bài viết SQL new nhất.