Trong lí giải này mình vẫn giới thiệu chúng ta một trong các các điều khiển đặc trưng trong lập trình C# winforms, rõ ràng là ToolTip, HelpProvider, ErrorProvider.

Bạn đang xem: Cách dùng errorprovider trong c#

*


*

Đây là các tinh chỉnh rất quan trong để hoàn thiện một áp dụng với không thiếu các chức năng, vì vậy hãy chũm thật rõ nhó nhé. Chúng ta sẽ thuộc nhau tò mò về tính năng của nó tương tự như các sự khiếu nại và cách tiến hành của nó.

1. ToolTip

ToolTip là điều khiển được cho phép hiển thị những thông tin chú thích khi người dùng đưa con chuột qua các điều khiển và tinh chỉnh có thiết lập cấu hình ToolTip.

Một số nằm trong tính hay sử dụng của ToolTip:

Thuộc tínhMô tả
ActiveMang quý giá True hoặc False, nếu tùy chỉnh thiết lập True thì ToolTip có hiệu lực hiện hành hiển thị thông báo, nếu với giá trị False thì ToolTip không hiển thị được thông báo
AutomaticDelayThiết lập thời gian xuất hiện ToolTip khi vừa gửi chuột cho điều khiển, thời hạn tính bằng mili giây
AutoPopDelayThời gian hiển thị ToolTip cho tới khi kết thúc khi người tiêu dùng đã gửi chuột mang lại điều khiển, thời hạn tính bằng mili giây
IsBalloonQuy định hình dáng thiển thị của ToolTip (False/True)
ReshowDelayThời gian nhưng ToolTip tắt từ khi người dùng đưa chuột ra khỏi điều khiển, thời hạn tính bởi mili giây
ToolTipIconBiểu tượng xuất hiện lân cận chuỗi khai báo trong ở trong tính ToolTipTitle
ToolTipTitleChuỗi hiển thị cạnh bên biểu tượng ToolTipIcon
UseAnimationThiết lập hiệu ứng hình ảnh động được trình diễn khi ToolTip được hiển thị
UseFadingThiết lập cảm giác mờ dần được biểu diễn khi ToolTip hiển thị

Một số phương thức thường được sử dụng của ToolTip:

Bài viết này được đăng tại

Phương thứcMô tả
SetToolTip()Thiết lập chuỗi hiển thị của ToolTip bên trên điều khiển
GetToolTip()Biểu tượng xuất hiện bên cạnh chuỗi khai báo trong thuộc tính ToolTipTitle
Clear()Loại bỏ toàn bộ ToolTipText đến khác điều khiển trên Form

2. HelpProvider


Điều khiển HelpProvider cung cấp cửa sổ trợ hỗ trợ cho điều khiển. Cùng với những vận dụng có sử dụng HelpProvider, người dùng hoàn toàn có thể gọi sự trợ giúp bằng cách ấn phím F1.

Một số ở trong tính thường dùng của HelpProvider:

Thuộc tínhMô tả
HelpNamespaceChỉ định thương hiệu tập trình trợ giúp format chm hoặc html
HelpKeyWordTừ khóa search kiếm, trường đoản cú khóa này là chi mục hoặc chủ đề được truyền vào tập tin kiếm tìm kiếm. Nằm trong tính HelpNavigator sẽ cách thức từ khóa này search kiếm theo chủ thể hay theo chỉ mục
HelpStringHiển thị chuỗi trợ giúp cho điều khiển. Nếu như thuộc tính HelpProvider ko được tùy chỉnh thì khi người tiêu dùng nhấn F1 đang hiển thị chuỗi hỗ trợ này
ShowHelpNếu thiết lập cấu hình giá trị True thì chất nhận được nội dung giúp đỡ hiển thị bên trên một tinh chỉnh nào đó. Nếu tùy chỉnh giá trị False thì ko hiển thị được
HelpNavigator

Thiết lập cách thức hiển thị của tập tin trợ giúp. Gồm những thuộc tính member như:

AssociateIndex: Mở tập tin trợ giúp với hiển thị danh sách chỉ mục bao gồm ký trường đoản cú trùng với ký tự trước tiên trong ở trong tính HelpKeyWorfFind: giúp hiển thị câu chữ trợ giúp gồm chuỗi ký kết tự trùng với từ khóa trong nằm trong tính HelpKeyWordIndex: Hiển thị danh mục những chỉ mục trong tập tin trợ giúpKeyWordIndex: Hiển thị hạng mục là các chỉ mục như tự khóa trong nằm trong tính HelpKeyWordTableOfContentsL Hiển thị tất cả cá ngôn từ trong tập tin trợ giúpTopic: Hiển thị danh mục các chủ đề trong tập tin trợ giúp, áp dụng với tập tin có cung ứng danh mục những chủ đềTopicId: Hiển thị nhà đề tất cả mã trùng cùng với mã chủ đề chỉ định, áp dụng với tập tin có hỗ trợ danh mục các chủ đề và các chủ đề được tấn công số.

Một số phương thức thương dùng của HelpProvider:

Phương thứcMô tả
SetHelpKeyWordThiết lập giá chỉ trị đến thuộc tính HelpKeyWord
SetHelpNavigatorThiết lập giá chỉ trị mang đến thuộc tính HelpNavigator
SetHelpStringThiết lập giá bán trị mang đến thuộc tính HelpString
SetShowHelpThiết lập giá chỉ trị mang lại thuộc tính ShowHelp

3. ErrorProvider

ErrorProvider giúp báo cho những người dùng biết tin tức lỗi của điều khiển và tinh chỉnh trên Form. Thông thường khi tinh chỉnh và điều khiển trên form lỗi, ErrorProvider sẽ cung ứng một biểu tượng để thông báo lỗi mặt cánh điều khiển đó.

Một số nằm trong tính bao gồm trong ErrorProvider:

Thuộc tínhMô tả
IconChọn hình tượng thể hiện tại lỗi của điều khiển
BlinkRateTốc độ lấp láy của biểu tượng trong nằm trong tính Icon. Vận tốc tính theo mili giây
BlinkStyleKiểu lấp láy của biểu tượng. Nếu tùy chỉnh thiết lập giá trị NeverBlink thì biểu tượng sẽ hiển thị nhưng mà không nhấp nháy

Một số phương thức của ErrorProvider:

Phương thứcMô tả
SetError (, )Giúp hiển thị lỗi và thông báo lỗi của điều khiển. Thông tin lỗi hiển thị bên dưới dạng ToolTip
Clear()Xóa hình tượng ErrorProvider của tinh chỉnh và điều khiển tương ứng trên Form
GetError()Lấy chuỗi thông tin lỗi của điều khiển

4. Lấy ví dụ sử dụng những điều khiển đặc trưng ToolTrip, HelpProvider, ErrorProvider

Trong phần này bản thân sẽ thực hiện viết một ứng dụng sử dụng 3 điều khiển đặc biệt quan trọng trên, rõ ràng là xây cất giao diện như tiếp sau đây sau kia xử lý một số sự khiếu nại theo yêu cầu.

Yêu cầu:

Thiết kế giao diện cho Form hệt như Form mẫu mã ở trên.Khi rê loài chuột vào ô TextBox "Tên đăng nhập" thì hiển thị mẫu ghi chú "Chỉ được nhập ký tự a-z với 0-9".Khi rê loài chuột vào ô TextBox "Mật khẩu" thì hiển thị dòng ghi chú "Chỉ được nhập ký kết tự từ bỏ 0-9".Khi load size thì nội dung trong ô TextBox "Mật khẩu" sẽ tiến hành mã hóa thành dấu *, khi Tick vào ô "Hiển thị mật khẩu" thì mật khẩu sẽ tiến hành hiển thị.Xử lí nút Button "Đăng nhập", nếu như hai ô TextBox sống trên không để trống thì thông tin đăng nhập thành công, trái lại nếu 1 trong hai nhằm trống thì thông báo điền tương đối đầy đủ thông tin.Xử lý nút Button "Thoát" để ra khỏi chương trình.Khi nhận F1 thì vẫn hiển thị trang giải đáp theo đường links (https://www.spoj.com/PTIT/problems/BCPALIN/).

Các bước thực hiện:

Bước 1: thiết kế giao diện như khung mẫu, bao gồm:

4 Label với câu chữ hiển thị tương ứng.2 TextBox nhằm nhập thương hiệu đăng nhập cùng mật khẩu.1 CheckBox nhằm hiển thị mật khẩu.2 Button để đăng nhập với thoát.1 ToolTip để hiện thông báo lúc rê loài chuột vào ô TextBox.1 HelpProvider nhằm tạo đường dẫn hướng dẫn khi dìm F1.

Xem thêm: Đọc Yêu Nhau Như Chó Với Mèo (Tập 1), Đọc Yêu Nhau Như Chó Với Mèo (Tập 2) Online

Bước 2: xử trí trên nút Button "Đăng nhập".

Sử dụng string.IsNullOrWhiteSpace() nhằm kiểm tra đk ô TextBox không được để trống.


private void btn_dangnhap_Click(object sender, EventArgs e) !string.IsNullOrWhiteSpace(txt_matkhau.Text)) MessageBox.Show("Đăng nhập thành công xuất sắc !!!"); else MessageBox.Show("Vui lòng điền đầy đủ thông tin !!!");
Bước 3: xử trí trên ô TextBox "Mật khẩu".

Trong TextBox ta sử dụng sự khiếu nại KeyPress để đặt đk cho TextBox.


private void txt_matkhau_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) { if (!(e.KeyChar >= "0" && e.KeyChar
Bước 4: cách xử trí trên ô CheckBox.

Sử dụng Checked để chất vấn xem ô CheckBox đã đạt được tick giỏi không.Sử dụng PasswordChar để mã hóa cho ô TextBox "Mật khẩu".

*Lưu ý: vào phần Properties của ô TextBox "Mật khẩu" chúng ta cần điền vệt "*" vào ở trong tính PasswordChar.


private void chk_hienthi_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) if (chk_hienthi.Checked == true) txt_matkhau.PasswordChar = (char)0; else txt_matkhau.PasswordChar = "*";
Bước 5: giải pháp xử lý khi rê chuột vào ô TextBox với khi dấn F1 vẫn hiển thị trang hướng dẫn.

Ta vẫn viết sự khiếu nại ở FormLoad. Thực hiện SetToolTip nhằm viết sự kiện thời điểm rê chuột vào TextBox và sử dụng HelpNamespace để viết sự khiếu nại khi dìm F1.


private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) toolTip1.SetToolTip(txt_tendangnhap, "Chỉ được nhập ký tự a-z với 0-9"); toolTip1.SetToolTip(txt_matkhau, "Chỉ được nhập ký kết tự trường đoản cú 0-9"); helpProvider1.HelpNamespace = "https://www.spoj.com/PTIT/problems/BCPALIN/";
Kết quả:

5. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm kiếm hiểu chấm dứt về bố điều khiển đặc biệt quan trọng trong C# winforms. Đây là 1 trong các tinh chỉnh rất quan trọng đặc biệt vì vậy hãy nắm vững nó bằng phương pháp luyện tập thật nhiều nhé. Ở bài bác tiếp theo, mình sẽ thường xuyên hướng dẫn các bạn cách sử dụng những điều khiển đặc biệt tiếp theo, chú ý theo dõi nhé !!!