Gerund với Infinitive là hai một số loại động từ mở ra phổ thay đổi trong giờ Anh. Cơ mà liệu các bạn đã biết dùng đúng cách dán chưa? Hãy tò mò 5 luật lệ sau để thực hiện thành thạo bọn chúng nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng gerunds and infinitive

Danh rượu cồn từ (Gerund) và Động tự nguyên mẫu (Infinitive) là gì?

Danh đụng từ (Gerund) là số đông từ có kết cấu như một rượu cồn từ, mà lại lại có công dụng làm danh từ. Danh hễ từ là số đông động trường đoản cú thêm “ing” để biến thành danh từ.

Động từ nguyên chủng loại (infinitive) trong giờ Anh là phần đa động từ có cấu trúc cơ bạn dạng nhất. Nói biện pháp khác, chúng là phần nhiều động từ xuất hiện trong tự điển giờ Anh mà chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm thấy được. Động từ bỏ nguyên chủng loại thường được phân thành 2 loại: cồn từ đi kèm theo bởi “to”, và hễ từ không có “to”.

5 nguyên tắc để áp dụng thành thành thục Gerund với Infinitive

Download Now: 100 truyện ngắn cùng audio bằng tiếng Anh FREE

Qui tắc 1: Gerunds bao gồm thể quản lý ngữ trong câu

hãy theo dõi một vài ví dụ sau:

Swimming is good for your health.Making mistakes bring me more experiences.Becoming an engineer is a childhood dream

Những từ được in đậm (“swimming,” “making mistakes,” “Becoming an engineer ”) là gần như danh cồn từ với chức năng thống trị ngữ trong câu.

Qui tắc 2: Cả Gerunds cùng Infinitive đều có thể làm tân ngữ

Bạn nói cách khác “I enjoy drawing.” và chúng ta cũng có thể nói “Yesterday, I decided to draw.”

Các động từ đi kèm với Infinitive:

agree: I agreed to help her.

decide: I decided not khổng lồ take part in the meeting.

deserve: Everyone deserves khổng lồ be respected.

expect: I expect to see the new movie tomorrow.

hope: We were hoping lớn avoid traffic by leaving early.

learn: He learned not lớn trust anyone.

need: She needs khổng lồ learn English.

offer: I offered to help Susan with homework.

plan: We are planning to lớn our picnic tomorrow.

promise: My mother promised lớn buy a new dress for me.

seem: We seem lớn be lost.

wait: I cannot wait lớn see him.

want: I want lớn go to the movie theater.

Các đụng từ đi kèm với Gerunds:

admit: They admitted going khổng lồ the zoo.

advise: I advise proceeding (moving forward) with caution.

avoid: She avoided asking him the question about his mother.

consider (think about): I considered staying silent, but I had lớn tell her.

deny: I denied going to lớn the party.

involve: The course involved writing three tests.

mention (say something): She mentioned seeing my brother at the school.

Xem thêm: Hư Da Vì Kem Tigon Trắng Da Sau 5 Ngày, Kem Tigon Trắng Da Sau 5 Ngày Có Tốt Không

recommend: I recommend watching this movie.

risk: Don’t risk losing your job!

suggest: I suggest going to lớn the library.

Download Now: Tổng hòa hợp CV bằng tiếng Anh

*

Qui tắc 3: Infinitive hoàn toàn có thể sử dụng sau một số trong những tính từ

Ví dụ:

It is not easy to graduate from university.It is necessary to speak English to lớn work in a hotel.It is wonderful to have close friends.

Khi biểu đạt một thứ nào đó bằng tính từ bỏ (Những tự in nghiêng vào ví dụ), thì theo sau nó phải là 1 trong những infinitive. áp dụng gerunds vào trường hòa hợp này là sai.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn biến hồ hết từ in đậm thành chủ ngữ, bạn sẽ phải chuyển bọn chúng thành gerunds (xem qui tắc 1)

Graduating from university is not easy.Speaking English is necessary to work in a hotel.Having close friends is wonderful.

Qui tắc 4: Chỉ có infinitives được dùng sau tân ngữ chỉ người.

“We asked her not khổng lồ go.”

Trong ví dụ này, “we” là nhà ngữ, “asked” là cồn từ, với “her” là tân ngữ của đại từ “she.” do vậy các bạn phải sử dụng infinitive (“to go”), sau tân ngữ đó, không hẳn là gerunds.

ask: Can I ask him to lớn help me clean the floor?

expect: I never expected him khổng lồ become my boyfriend.

hire (give a job khổng lồ someone): Did the company hire you just khổng lồ sit in your office?

invite: I invited her to lớn attend my birthday party.

order: She ordered the child lớn stay at home.

remind: Please remind me lớn go to work.

require: This job required us to have experience.

teach: That will teach you to lớn follow the rules!

tell: Who told you lớn come here?

warn: I am warning you not to do this!

Qui tắc 5: Chỉ bao gồm gerunds theo sau giới từ.

Giới từ có thể được theo sau bởi bất cứ từ nào, dù sẽ là danh từ, cồn từ, tính từ,… Ở ví dụ dưới đây, giới từ là đầy đủ từ gạch ốp chân, theo sau gerunds là phần đa từ in đậm.

Giới trường đoản cú theo sau bởi một danh từ:

Movies about growing up are popular.She has an interest in becoming a singer. 

Giới trường đoản cú theo sau bởi một đại từ:

I forgive you for not telling the truth.

Giới trường đoản cú theo sau bởi một hễ từ:

John is thinking about doing
his homework. We look forward to going picnic.

Giới tự theo sau vì một tính từ:

I am worry of being late.My sister is scared of flying.

Ngoại lệ

“But” là một trong từ nối kết nối 2 mệnh đề. Thỉnh thoảng, “but” có thể đóng vai trò như một giới từ. Khi “but” là giới từ, nó có nghĩa là ngoại trừ. Cùng nó được theo sau vì infinitive:

I had no choice but to pass the exam.(I had to lớn pass the exam)Mary made no stops on the way except to get gas.(Mary only stopped to get gas.)There is nothing left for me but to eat noodles.(I only have lớn eat noodles.)

Hi vọng rằng 5 quy tắc để thực hiện thành thạo Gerund và Infinitive này để giúp đỡ bạn học tiếng Anh tốt hơn. Hãy cần cù luyện tập mặt hàng ngày để có kiến thức vững xoàn nhé.