Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ linhthach.vn.Học các từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Cách dùng giới từ through

We use across as a preposition (prep) & an adverb (adv). Across means on the other side of something, or from one side khổng lồ the other of something which has sides or limits such as a city, road or river: …
We use across as a preposition (prep) & an adverb (adv). Across means on the other side of something, or from one side to the other of something which has sides or limits such as a city, road or river: …
We use over as a preposition & an adverb khổng lồ refer to lớn something at a higher position than something else, sometimes involving movement from one side lớn another: …
When we talk about movement from one side to another but ‘in something’, such as long grass or a forest, we use through instead of across: …
We use across as a preposition (prep) and an adverb (adv). Across means on the other side of something, or from one side to the other of something which has sides or limits such as a city, road or river: …
We use across as a preposition (prep) và an adverb (adv). Across means on the other side of something, or from one side to the other of something which has sides or limits such as a city, road or river: …
We use over as a preposition & an adverb to lớn refer lớn something at a higher position than something else, sometimes involving movement from one side khổng lồ another: …
When we talk about movement from one side to another but ‘in something’, such as long grass or a forest, we use through instead of across: …
A through train or bus goes all the way from one place lớn another place without the passenger having to lớn change trains or buses.
We use across as a preposition (prep) và an adverb (adv). Across means on the other side of something, or from one side lớn the other of something which has sides or limits such as a city, road or river: …
We use across as a preposition (prep) & an adverb (adv). Across means on the other side of something, or from one side khổng lồ the other of something which has sides or limits such as a city, road or river: …
We use over as a preposition và an adverb to lớn refer khổng lồ something at a higher position than something else, sometimes involving movement from one side to another: …

Xem thêm: 10 Cách Khắc Phục Lỗi Không Vào Được Các Trang Web Khắc Phục Như Thế Nào?

When we talk about movement from one side khổng lồ another but ‘in something’, such as long grass or a forest, we use through instead of across: …
*

*

*

*

cải cách và phát triển Phát triển trường đoản cú điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột những tiện ích tìm kiếm tài liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu năng lực truy cập linhthach.vn English linhthach.vn University Press cai quản Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng cha Lan Tiếng cha Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message