Excel mang đến linhthach.vn 365 Excel đến linhthach.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong những hàm thống kê, để đếm con số ô đáp ứng nhu cầu một tiêu chí; ví như để đếm số lần một thành phố nhất định lộ diện trong danh sách khách hàng.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm countif excel

Trong biểu mẫu đơn giản dễ dàng nhất, COUNTIF cho biết:

=COUNTIF(Bạn ao ước tìm nghỉ ngơi đâu?, bạn có nhu cầu tìm quý giá nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm các ô mà bạn muốn đếm. Phạm vi có thể chứa số, mảng, phạm vi có tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu cách chọn phạm vi vào một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô nào sẽ được đếm.

Ví dụ: chúng ta cũng có thể sử dụng một trong những như 32, một so sánh như "> 32", một ô như B4, hoặc một từ bỏ như "táo".

COUNTIF chỉ sử dụng một tiêu chí duy nhất. áp dụng COUNTIFS nếu bạn có nhu cầu dùng những tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng những ví dụ này trong Excel, hãy xào nấu dữ liệu vào bảng bên dưới rồi dán vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo trong các ô từ A2 tới A5. Kết quả là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô cất đào (giá trị vào A4) trong các ô tự A2 tới A5. Kết quả là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số apple (giá trị vào A2) với cam (giá trị trong A3) trong các ô tự A2 cho tới A5. Công dụng là 3. Công thức này thực hiện COUNTIF hai lần để khẳng định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chí ứng với một biểu thức. Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng 55 vào các ô từ B2 tới B5. Tác dụng là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 vào các ô từ B2 tới B5. Dấu cùng (&) sáp nhập toán tử so sánh khác cùng với () và cực hiếm trong B4 để đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Hiệu quả là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,") hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các vụ việc Chung

Sự cố

Đã xẩy ra lỗi gì

Trả về giá trị sai so với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Để khớp các chuỗi dài thêm hơn 255 ký tự, hãy dùng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi dài khác").

Xem thêm: Xét Tính Liên Tục Của Hàm Số Liên Tục Toán Cao Cấp, Bài Giảng Toán Cao Cấp

Không trả về công dụng khi bạn mong mỏi đợi bao gồm kết quả.

Đảm bảo bao gồm ghi đối số criteria trong dấu ngoặc.

Công thức COUNTIF chạm chán lỗi #VALUE! lúc tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xẩy ra khi công thức tất cả chứa hàm tham chiếu đến ô hoặc phạm vi trong một sổ làm việc đóng và những ô được tính toán. Để anh tài này hoạt động, sổ thao tác làm việc khác phải được mở.

Những bí quyết thực hành xuất sắc nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không khác nhau chữ hoa, chữ thường trong chuỗi văn bản.

Criteria không phân biệt chữ hoa/thường. Nói giải pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký kết tự đại diện

Có thể sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) với dấu sao (*)—trong criteria. Một vệt chấm hỏi khớp cùng với một ký tự riêng lẻ bất kỳ. Một dấu sao khớp với chuỗi ký tự bất kỳ. Nếu bạn muốn tìm vết chấm hỏi hay vệt sao thực sự, hãy nhập một vết sóng (~) trước ký kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") đã tìm đầy đủ trường hợp tất cả "táo" với chữ cái cuối cùng hoàn toàn có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự không đúng.

Khi đếm cực hiếm văn bản, hãy bảo vệ dữ liệu ko chứa khoảng chừng trắng ở đầu, khoảng chừng trắng ở cuối, việc áp dụng không thống nhất vệt trích dẫn thẳng với cong hoặc cam kết tự ko in ra. Trong những trường đúng theo này, COUNTIF có thể trả về quý hiếm không mong mỏi muốn.

Thử sử dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, áp dụng phạm vi gồm tên

COUNTIF cung ứng các phạm vi vẫn đặt thương hiệu trong bí quyết (chẳng hạn như =COUNTIF(trái cây,">=32")-COUNTIF(trái cây,">85"). Phạm vi có tên có thể phía bên trong trang tính hiện tại tại, một trang tính khác trong thuộc sổ làm việc hoặc từ bỏ sổ thao tác làm việc khác. Để tham chiếu xuất phát từ 1 sổ thao tác khác, sổ thao tác làm việc thứ hai đó cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không đếm những ô dựa trên màu phông chữ hoặc nền ô. Mặc dù nhiên, Excel cung ứng Hàm do tín đồ dùng xác minh (UDF) bằng cách sử dụng các thao tác làm việc linhthach.vn Visual Basic for Applications (VBA) trên các ô dựa vào màu fonts chữ hoặc nền. Đây là ví dụ về cách bạn cũng có thể Đếm số ô gồm màu ô cố kỉnh thể bằng cách sử dụng VBA.


Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.