Đôi khi, trong quá trình thao tác làm việc với dữ liệu ngày tháng sinh hoạt trong Excel, chúng ta cần tính khoảng thời gian giữa hai thời điểm. Bài viết này Học Excel Online sẽ share cho chúng ta về việc sử dụng hàm DATEDIF kết hợp với 1 số kí thuật khác để đạt được tác dụng này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của họ đã chứa đa số các tin tức về bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm datedif trong excel


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

Start_date: Là ngày tháng thứ nhất hoặc ngày bước đầu của một khoảng thời gian đã cho.End_date: Là ngày sau cuối hoặc ngày hoàn thành khoảng thời gian.Unit: Là giá trị thông tin muốn trả về.

Dưới đó là những ví dụ rõ ràng để bạn hiểu hơn về hàm Dateif nhé!

Tính số giờ thân hai thời khắc trong Excel bởi hàm datedif

Để tính số giờ thân hai thời khắc trên bọn họ sử dụng cách làm sau:

=INT((B2-A2)*24)


*

và thừa nhận được kết quả là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Tính số phút hai thời gian trong Excel với hàm datedif

Để tính số phút thân hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và dìm được tác dụng là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính số giờ giây giữa hai thời gian trong Excel

Để tính số giây thân hai thời khắc trên bọn họ sử dụng phương pháp sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và nhận được tác dụng là 154760085

Tính số năm giữa hai thời gian trong Excel

Để tính số năm giữa hai thời khắc trên họ sử dụng bí quyết sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và dấn được công dụng là 4

Tính số tháng thân hai thời khắc trong Excel

Để tính số tháng giữa hai thời điểm trên họ sử dụng công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và nhận được công dụng là 58

Tính số ngày thân hai thời khắc trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số ngày giữa hai thời khắc trên chúng ta sử dụng hàm datedif với công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và dìm được công dụng là 1791

Trước khi chia sẻ một công thức bao quát cho số đông trường hợp chúng ta có thể nghĩ đến, xin hãy chia sẻ bài viết này, sự chia sẻ là nguồn khích lệ lớn số 1 để trang web liên tiếp những nội dung bài viết thế này

Tính thời gian tổng thích hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời gian hàm datedif

Chúng ta cần sử dụng công thức hàm datedif để thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và thừa nhận được kết quả như hy vọng muốn:

4 năm, 10 mon ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT nhằm định dạng thời gian


Để áp dụng hàm TEXT, bọn họ hãy có tác dụng quen với cùng một số quy ước định dạng của hàm này.

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Làm Những Con Vật Bằng Giấy Dễ Thực Hiện Tại Nhà


Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, )
Tham số sản phẩm công nghệ nhất ví dụ rồi, bọn họ muốn định dạng gì thì bọn họ sẽ bỏ vô đó. Tham số thứ hai là bọn họ muốn định dạng như vậy nào, trong bài này, họ muốn định dạng thời gian. Vậy nên chúng ta sẽ tìm hiểu thêm 1 số lấy ví dụ sau đây:
Tính số giờ giữa 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h")Tính giờ với phút giữa 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm")Tính giờ, phút với giây thân 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để chúng ta hiểu hơn về hàm Dateif, mình đã cung cấp cho mình thêm một lấy một ví dụ nữa nhé!

Tính số ngày từ ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày thân 2 thời điểm: từ ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc, bọn họ có 2 giải pháp làm như sau:

*

Cách 1: dùng phép trừ trực tiếp giữa 2 mốc ngày: Ngày hoàn thành – Ngày bắt đầu

Kết quả hệt như tại ô C2 vào hình trên.

Cách 2: sử dụng hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")

Ký hiệu “d” đại diện cho 1 ngày (Day)

Ta thấy tác dụng của cả 2 cách tính đều bởi nhau.

Tính số tuần giữa hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF không có đơn vị tính là Tuần, nhưng lại dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn có 7 ngày, do đó ta rất có thể làm như sau:

Lấy công dụng hàm DATEDIF theo ngày chia cho số 7

*

Công thức tại ô D2 cho họ kết quả tính theo số tuần giữa hai ngày: từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới Ngày kết thúc:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), chúng ta sẽ thực hiện hàm sa thải phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng thân hai ngày

Để tính số tháng, chúng ta sử dụng thông số “m” vào hàm DATEDIF như sau:

*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Số tháng được tính vào hàm DATEDIF trên chế độ tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa hai ngày

Để tính số tháng, chúng ta sử dụng tham số “y” vào hàm DATEDIF như sau:

*

Tại ô F2 dùng bí quyết xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Số năm được tính vào hàm DATEDIF được tính bên trên nguyên tắc đủ ngày.

Tính số mon lẻ ngoài những năm tròn

Để tính số mon lẻ xung quanh số năm, ta rất có thể tính theo 2 cách:

Cách 1: Tính số mon – (Số năm * 12)

Cách 2: thực hiện hàm DATEDIF với thông số là “ym”

*

Trong ô E2, phương pháp Datedif sử dụng là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Kết quả: 16 tháng = 1 năm + 4 tháng lẻ

Hi vọng với công thức này, các bạn có thể vận dụng hoạt bát cho quá trình của mình.

Để rất có thể ứng dụng giỏi Excel vào trong công việc, bọn họ không chỉ nắm rõ được những hàm cơ mà còn buộc phải sử dụng tốt cả những công nỗ lực của Excel. đều hàm cải thiện giúp áp dụng xuất sắc vào các bước như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những chính sách thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…