Excel mang đến linhthach.vn 365 Excel cho linhthach.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web ứng dụng Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel 2007 Developer Excel 2010 Developer Excel 2013 Developer Excel for Windows Phone 10 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm IF có thể chấp nhận được bạn tạo thành một đối chiếu lô-gic giữa một cực hiếm và một giá trị dự kiến bằng cách kiểm tra một điều kiện và trả về tác dụng rằng điều kiện đó là True (đúng) tốt False (sai).

Bạn đang xem: Cách dùng hàm if and

=IF(Điều nào đó là True, thì làm gì, nếu như không thì làm gì khác)

Nhưng nếu khách hàng cần khám nghiệm nhiều điều kiện, trong các số ấy giả sử toàn bộ điều khiếu nại đều đề xuất là True hoặc False (AND) hoặc chỉ việc một điều kiện là True hoặc False (OR) hoặc nếu bạn muốn kiểm tra xem một đk có ko (NOT) thỏa mãn nhu cầu tiêu chí của doanh nghiệp hay ko thì sao? Cả 3 hàm đều hoàn toàn có thể sử dụng riêng nhưng trường hợp sử dụng cặp cùng với hàm IF thịnh hành hơn.


Chi ngày tiết Kỹ thuật

Sử dụng hàm IF với AND, OR cùng NOT để triển khai nhiều nhận xét xem các điều kiện là True tốt False.

Cú pháp

IF(AND()) - IF(AND(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(OR()) - IF(OR(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, ))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu công dụng của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu hiệu quả của logical_test là FALSE.


Dưới đó là tổng quan tiền về cách cấu trúc từng hàm AND, OR với NOT. Lúc bạn phối kết hợp từng hàm kia với một câu lệnh IF thì ngôn từ hàm sẽ như sau:

AND – =IF(AND(Điều nào đó là True, Điều nào đấy khác là True), quý hiếm nếu True, giá trị nếu False)

OR – =IF(OR(Điều gì đó là True, Điều nào đó khác là True), cực hiếm nếu True, quý hiếm nếu False)

NOT – = IF (NOT(Điều gì đó là True), cực hiếm nếu True, cực hiếm nếu False)

Ví dụ

Sau đó là ví dụ về một trong những câu lệnh lồng IF(AND()), IF(OR()) cùng IF(NOT()) phổ biến. Những hàm và và OR rất có thể hỗ trợ tối đa 255 đk riêng lẻ nhưng dùng vô số hàm không hẳn cách làm xuất sắc vì bài toán xây dựng, khám nghiệm và gia hạn các bí quyết lồng ghép, phức tạp hoàn toàn có thể sẽ trở buộc phải khó khăn. Hàm NOT chỉ chứa một điều kiện.

*

Dưới đó là cách diễn giải các công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(AND(A2>0,B20,B450),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A6 (25) không (NOT) to hơn 50 thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE. Trong trường vừa lòng này, 25 không lớn hơn 50, bởi vì vậy bí quyết trả về TRUE.

=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A7 (“Blue”) ko (NOT) là “Red” thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE.

Lưu ý rằng trong tất cả ví dụ, sau mỗi điều kiện tương ứng được nhập đều phải sở hữu dấu đóng góp ngoặc đơn. Các tham đối True/False còn lại kế tiếp được giữ lại làm một phần của câu lệnh IF mặt ngoài. Bạn có thể thay thế những giá trị Văn phiên bản hoặc Số vào những giá trị TRUE/FALSE được trả về trong các ví dụ.

Xem thêm: Đại Lý Mua Bán Xe Đầu Kéo Mỹ Cũ Và Mới Giá Rẻ, Xe Đầu Kéo Mỹ Maxxforce Cũ Đã Qua Sử Dụng

Sau đó là một số lấy ví dụ về việc thực hiện AND, OR với NOT để đánh giá các ngày.

*

Dưới đó là cách diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)

=IF(AND(A3>B2,A3B2,A4B2),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A5 ko (NOT) to hơn B2 thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE. Trong trường hòa hợp này, A5 to hơn B2, thế nên công thức trả về FALSE.

*

Sử dụng AND, OR và NOT thuộc Định dạng tất cả điều kiện

Bạn cũng có thể dùng AND, OR với NOT để tùy chỉnh tiêu chí Định dạng Có đk với tùy chọn công thức. Khi tiến hành việc này, bạn có thể bỏ hàm IF và áp dụng riêng AND, OR và NOT.

Từ tab Trang đầu, nhấn vào Định dạng Có điều kiện > quy tắc Mới. Tiếp theo, lựa chọn tùy lựa chọn “Sử dụng bí quyết để khẳng định ô đề xuất định dạng”, nhập công thức, rồi vận dụng định dạng mà bạn lựa chọn.

*
sửa đổi Quy tắc hiển thị cách thức Công thức" loading="lazy">

Sử dụng ví dụ Ngày lúc nãy, sau đấy là những công thức cần dùng.

*

Công thức

Mô tả

=A2>B2

Nếu A2 lớn hơn B2 thì định dạng ô đó, còn nếu không thì không làm những gì cả.

=AND(A3>B2,A3B2,A4B2)

Nếu A5 ko (NOT) to hơn B2 thì định hình ô đó, còn nếu không thì không làm những gì cả. Vào trường hợp này, A5 lớn hơn B2, vày vậy công dụng trả về FALSE. Ví như bạn chuyển đổi công thức thành =NOT(B2>A5) thì công thức sẽ trả về TRUE với ô sẽ được định dạng.


Lưu ý: Một lỗi thịnh hành là nhập phương pháp vào Định dạng Có điều kiện mà không tồn tại dấu bằng (=). Nếu có tác dụng vậy, bạn sẽ thấy hộp thoại Định dạng Có đk sẽ thêm dấu bởi và dấu ngoặc kép vào bí quyết - ="OR(A4>B2,A4, vì vậy các bạn sẽ cần xóa những dấu ngoặc kép để công thức có thể phản hồi đúng.


Đầu Trang

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.