Bạn vẫn xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và thiết lập ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại đây (1.19 MB, 5 trang )


Bạn đang xem: Cách dùng having + pp

PHÂN BIỆT V-ING và HAVING V-ed/ V3

I. So sánh Gerund và Present participle:Điểm chung: V-ing

- Sau động từ theo sau V-ing - Sau tân ngữ (tân ngữ sau những động từ chı̉ nhận thức, tri giác) - Sau “go”

- Đầu mệnh đề trạng ngữ và tı́nh từ rút gọn lúc 2 vế có cùng chủ ngữ. Vı́ dụ:

1. Cảm biến your toes without bending your knees ! ⇒ Gerund 2. I avoid meeting him again. ⇒ Gerund

3. They found a tree lying across the road. ⇒ Present Participle

4. Hearing a strange noise, she ran outside the house. ⇒ Present Participle II. So sánh Perfect Gerund và Perfect Participle:

Điểm chung: having + V3/ Ved Phân biệt:

Vi ̣ trı́ - Sau giới từ

- Sau động từ theo sau V-ing - Sau tân ngữ

- Đầu mệnh đề Vı́ dụ:

1. He denied having stolen her bag. ⇒ Perfect Gerund

2. He was accused of having deserted his ship two months ago. ⇒ Perfect Gerund 3. Having read the instruction, he snatched up the fire extinguisher. ⇒ Perfect Participle 4. They found someone having broken into their house last night. ⇒ Perfect Participle III. Cách sử dụng V-ing và Having+ V3/ Ved:

Hướng dẫn cách dùng V-ing giỏi having + V3/ Ved khi rút gọn câu có 2 mệnh đề và có cùng 1 chủ từ.

⇒ Nếu 2 hành động ở 2 mệnh đề xảy ra đồng thời tốt được phân chia cùng thı̀ với nhau, ta lược bỏ chủ từ ở 1 mệnh đề rồi sau đó phân chia động từ vào mệnh đề đó ở dạng V-ing.

⇒ Nếu 2 hành động ở 2 mệnh đề xảy ra theo thứ tự trước sau, ta lược bỏ chủ từ của mệnh đề có hành động xảy ra trước rồi sau đó chia động từ trong mệnh đề đó ở dạng Having + V3/ Ved. ⇒ bí quyết nhận dạng trước thì:

- Hiện tại hồn thành trước Hiện tại đơn. - Quá khứ hoàn thành trước Quá khứ đơn. - Quá khứ solo trước Hiện tại đơn.

So sánh 2 ví dụ như sau:


(2)

⇒ Seeing the dog, I ran away. (cùng là thì vượt khứ)

2. When I had seen the dog, I ran away. (quá khứ kết thúc và vượt khứ đơn) ⇒ Having seen the dog, I ran away.

IV. Bài tập áp dụngI. Chọn lời giải đúng:


1. Having waited / waiting 5 months for the fridge to lớn be deliveried, I decide to cancel / have canceled the order.

2. The government plans to lớn bring / have brought in new laws. 3. He denied telling / having told her that story.

4. Before leaving / having left, she gave me a book. 5. I look forward to seeing / having seen you soon.

6. We are talking about having gone / going to hà nội next month.

7. I hate being kept waiting / having been kept waiting for her when we go out.

8. I hate being kept waiting / having been kept waiting for her when we went out last night. II. Viết lại các câu sau sử dụng participle phrase:

1. I knew that he was poor. I offered to pay his fare.

⇒ _____________________________________________________ 2. We barricaded the windows. We assembled in the hall.

⇒ ______________________________________________

3. She became tired of my complaints about the program. She turned it off. ⇒ __________________________________________________

4. He found no one at home. He left the house in a bad temper. ⇒ __________________________________________

5. He hoped khổng lồ find the will. She searched everywhere.

⇒ ________________________________________________ 6. The criminal removed all traces of his crime. He left the building. ⇒ ________________________________

7. He realized that he had missed the last train. He began to lớn walk. ⇒ _________________________________________________ 8. He was exhausted by his work. He threw himself on his bed. ⇒ _____________________________________________________

9. He had spent all his money. He decided to lớn go trang chủ and ask his father for a job. ⇒ _____________________________________________

10. He escaped from prison. He looked for a place where he could get food. ⇒ ___________________________________________________


(3)

Xem thêm: Cách Viết Blog Trên Zing Me, Hướng Dẫn Tạo Blog Trên Zingme Nhanh Và Đơn Giản

⇒ ____________________________________________

12. They found the money. They began quarreling about how khổng lồ divide it. ⇒ ______________________________________________

13. She entered the room suddenly. She found them smoking.

⇒ _______________________________________________________ 14. I turned on the light. I was astonished at what I saw.

⇒ ____________________________________________

15. We visited the museum. We decided khổng lồ have lunch in the park. ⇒ __________________________________________________
16. He offered lớn show us the way home. He thought we were lost. ⇒ _______________________________________

17. He found his revolver. He loaded it. He sat down facing the door. ⇒ _______________________________________________

18. She asked me to help her. She realized that she couldn"t move it alone. ⇒ ______________________________________________

19. He fed the dog. He sat down lớn his own dinner. ⇒ __________________________________________

20. He addressed the congregation. He said he was sorry to see how few of them had been able khổng lồ come.

⇒ _______________________________________________ ĐÁP ÁN

I.

1. Having waited 2. Bring

3. Telling 4. Leaving 5. Seeing 6. Going

7. Being kept waiting


8. Having been kept waiting II.

1. Knowing that he was poor I offered lớn pay his fare. 2. Barricading the windows, we assembled in the hall.

3. Becoming tired of my complaints about the program she turned it off. 4. Finding no one at trang chủ he left the house in a bad temper.


(4)

6. Having removed all traces of his crime the criminal left the building. 7. Realizing that he had missed the last train he began lớn walk. 8. Exhausted by his work he threw himself on his bed.

9. Having spent all his money. He decided to lớn go home and ask his father for a job. 10. Escaping from prison. He looked for a place where he could get food.

11. Having heard the story before he didn’t want lớn hear it again. 12. Finding money they started quarreling about how to lớn devide it. 13. Entering the house suddenly she found them smoking. 14. Turning on the light I was astonished at what I saw.

15. Having visiting the museum we decided khổng lồ have lunch in the park.

16. Having thought we were lost he offered to lớn show us the way home. He thought we were lost. 17. Having found his revolver, he loaded it & sat down facing the door.

18. Having realized that she couldn"t move it alone she asked me to help her. 19. Having fed the dog he sat down lớn his own dinner.


(5)

Website HOC247 cung cấp một môi trường thiên nhiên học trực đường sinh động, nhiều app thơng
minh, nội dung bài xích giảng được soạn công phu và huấn luyện và giảng dạy bởi những giáo viên những

năm tởm nghiệm, tốt về kiến thức chuyên môn lẫn tài năng sư phạm mang lại từ các trường

Đại học và những trường chăm danh tiếng.

I. Luyện Thi Online

- Luyên thi ĐH, trung học phổ thông QG: Đội ngũ GV Giỏi, kinh nghiệm từ những Trường ĐH và trung học phổ thông danh

tiếng xây dựng những khóa luyện thi THPTQG những mơn: Tốn, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh, đồ gia dụng Lý, Hóa Học và Sinh Học.

- Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên

Toán các trường PTNK, Chuyên sài gòn (LHP-TĐN-NTH-GĐ), chuyên Phan Bội Châu tỉnh nghệ an và những trường siêng khác cùng TS.Trần nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo cùng Thầy Nguyễn Đức Tấn.

II. Khoá Học cải thiện và HSG

- Toán nâng cấp THCS: cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chun dành cho các

em HS trung học cơ sở lớp 6, 7, 8, 9 mếm mộ mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cấp thành tích tiếp thu kiến thức ở trường với đạt điểm tốt ở các kỳ thi HSG.

- tu dưỡng HSG Toán: tu dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học cùng Tổ

Hợp giành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. è Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc

Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đơi HLV đạt kết quả cao HSG Quốc Gia.

III. Kênh học tập miễn giá thành

- HOC247 NET: trang web hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ bỏ lớp 1 đi học

12 tất cả các môn học tập với nội dung bài bác giảng bỏ ra tiết, sửa bài tập SGK, rèn luyện trắc nghiệm mễn phí, kho tứ liệu tham khảo đa dạng và phong phú và xã hội hỏi đáp sống động nhất.

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các đoạn phim bài giảng, chăm đề, ôn tập, sửa bài xích tập,

sửa đề thi miễn mức giá từ lớp 1 tới trường 12 toàn bộ các mơn Tốn- Lý - Hố, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh.