Trong giờ anh, lúc muốn diễn đạt hành cồn giao phó quá trình cho một người nào đó, bạn sẽ phải sử dụng một đụng từ để có thể lột tả được toàn bộ hàm ý câu nói của chính mình để tránh khiến nhầm lẫn cho người nghe. Tuy nhiên, cực kỳ nhiều bạn sẽ bối rối trù trừ nên thực hiện từ nào mang đến hợp lý. Trong những trường thích hợp như vậy, cụm từ In charge of thiệt sự sẽ có ích đối cùng với bạn. Để hiểu hơn về In charge of là gì thì bạn đừng bỏ qua nội dung bài viết dưới phía trên nhé!


Mục lục

1 1. In Charge Of tức là gì?2 2. Cấu trúc và cách dùng từ In Charge Of3 3. Ví dụ như Anh Việt về tự In Charge Of4 4. Một trong những cụm từ khác liên quan

1. In Charge Of nghĩa là gì?

In Charge Of là một trong những cụm trường đoản cú ghép được tạo bởi vì hai phần In charge (chủ quản) với Of, thường có nghĩa là chịu trách nhiệm, phụ trách.

Bạn đang xem: Cách dùng in charge of

Bạn đã xem: be in charge of là gì


*

In charge of là gì?

In Charge of được phân phát âm theo hai cách như sau trong tiếng anh:


Theo Anh Anh: < ɪn tʃɑːdʒ ɒv>

Theo Anh Mỹ: < ɪn tʃɑːrdʒ əv>

2. Cấu tạo và cách dùng từ In Charge Of

Trong câu tiếng anh, In Charge of thường được dùng để biểu đạt về chịu đựng trách nhiệm, hoặc phụ trách một vấn đề nào đó, be in charge of doing something = Put someone on a charge of (đặt một bạn nào kia phụ trách)

be + in charge of + doing + something


Ví dụ:

She is in charge of Johns work after he leaves.Cô ấy phụ trách các bước của John sau khoản thời gian anh ấy tránh đi

Ngoài ra ý nghĩa sâu sắc chịu trách nhiệm hoặc đảm nhận việc gì thì kết cấu còn được thực hiện khi giao nhiệm vụ, cắt cử hoặc ủy thác quá trình cho ai đó với trách nhiệm thao tác làm việc gì.

Các từ đồng nghĩa của In Charge of hoàn toàn có thể kể cho như: Undertake (đảm nhận) , Be reponsible for (chịu nhiệm vụ về),


*

Cấu trúc và phương pháp dùng từ In charge of trong câu tiếng anh


3. Lấy ví dụ Anh Việt về trường đoản cú In Charge Of

Như vậy, với những tin tức trên bạn đã gọi In Charge of là gì? Để gọi sâu rộng về ngữ nghĩa cũng giống như cách dùng các từ này thì bạn đừng bỏ lỡ những ví dụ ví dụ dưới phía trên nhé!

From now on, she will be in charge of all recruitment, management và the right to fire employees in this department.Kể từ bỏ bây giờ, cô ấy đã phụ trách tổng thể việc tuyển dụng, làm chủ và tất cả quyền sa thải nhân viên trong phần tử này.Communication department will be in charge of marketing, advertising và spreading the brand to customers, especially potential customers.Bộ phận media sẽ phụ trách marketing, quảng cáo và truyền bá yêu đương hiệu mang đến khách hàng, nhất là khách hàng tiềm năng.I will be in charge of design & liaison with the companys partners on this project.Tôi đã phụ trách xây dựng và liên lạc với các công ty đối tác của doanh nghiệp về dự án này.She will take in charge of the entire workshop when the director is away next week.Cô đã phụ trách toàn thể xưởng khi người đứng đầu đi vắng vào tuần sau.The director has assigned me lớn be in charge of project organization, at the same time planning and working for each department.Giám đốc đã giao mang lại tôi phụ trách tổ chức triển khai dự án, mặt khác lên kế hoạch và các bước cho từng bộ phận.

Xem thêm: Review Công Viên Rồng Ở Đâu, Giới Thiệu Công Viên Dragon Park

These are the people who are in charge of checking quality, assigning production và agreeing on magazine printing.Đây là những người chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng, phân công cung cấp và thống nhất bài toán in tạp chí.The principal will assign an experienced teacher khổng lồ take in charge of the class và control the children.Hiệu trưởng sẽ phân công một thầy giáo có tay nghề phụ trách lớp với kiểm soát bầy trẻ.She is a convenience store employee, she is in charge of controlling all goods entering và leaving the store.Cô là nhân viên shop tiện lợi, cô phụ trách kiểm soát điều hành tất cả hàng hóa ra vào cửa hàng.He said he wouldnt be in charge of the departments work because besides him there were 2 other people who did better than him.Anh ấy nói anh ấy sẽ không phụ trách các bước của thành phần vì xung quanh anh ấy ra còn có 2 bạn khác làm giỏi hơn anh ấy.I think you can vì chưng a good job as in charge of this, because you have the expertise & experience for 5 years.Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm tốt công việc phụ trách này, cũng chính vì bạn có chuyên môn và kinh nghiệm trong 5 năm.Your responsibility now is to lớn take in charge of the human resources department, khổng lồ recruit và control the work involved.Trách nhiệm của bạn lúc này là phụ trách thành phần nhân sự, tuyển chọn dụng và kiểm soát các quá trình liên quan.


*

Ví dụ về In charge of trong giờ anh

4. Một số cụm từ không giống liên quan

to be accountable for something / to lớn be responsible for something: phụ trách cho điều gìto be accountable/ answerable to somebody: chịu trách nhiệm với aito be liable for something: trách nhiệm pháp lýto be liable to do something / lớn be likely to vày something: nhiều tài năng sẽ làm gìto take charge of something hoặc lớn take/bear/ assume the full responsibility for something: dìm lấy trách nhiệm

Với những share trong bài viết trên, Studytienganh mong mỏi rằng các bạn đã nắm rõ In charge of là gì và các dạng câu trúc, bí quyết dùng từ vào thực tế. Đây là một cụm từ hoàn toàn có thể được sửa chữa bởi các từ đồng nghĩa khác. Vì thế, bạn hãy cố gắng nắm rõ ngữ nghĩa để áp dụng một cách phù hợp và chính xác nhé!