Để có một bài Task 2 tốt và dành được điểm số cao, chúng ta nên xem xét sử dụng một số trong những từ nối đúng cách và linh hoạt. Trong bài viết ngày lúc này IELTS Vietop sẽ chia sẻ đến chúng ta 6 từ nối bạn nên dùng trong IELTS Writing Task 2, cùng khám phá nhé!

*

1. Albeit/ Notwithstanding/ Much as

Từ đồng nghĩa

In spite of, despite

Cách dùng

Cả 3 từ trên được dùng để mang ra nhị mệnh đề trái ngược nhau về nghĩa

Notwithstanding + N

Notwithstanding the drawbacks of relocating companies lớn remote area, I still believe that the benefits are more significant.

Bạn đang xem: Cách dùng in contrast to

Albeit + Adj/Adv/ prepositional phrases

Technology has greatly added to lớn our entertainment options, albeit with some detrimental material.Albeit expensive, the house was huge và located in one of the best neighborhoods in the city.

Much as + S+V, ……

Much as humans are responsible for a variety of environmental problems, we can also take steps to lớn reduce the damage that we are causing khổng lồ the planet.

Tìm đọc về khóa đào tạo và huấn luyện ôn thi IELTS online trực tuyến đường tại nhà


KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


vui lòng nhập tên của khách hàng
Số năng lượng điện thoại của người sử dụng không đúng
Địa chỉ e-mail bạn nhập không đúng
Đặt hẹn

2. By contrast/ In contrast/ On the contrary

Từ đồng nghĩa

“By/ in contrast” gồm nghĩa tương tự như như “however” hoặc “on the other hand”.

Cách dùng

“By contrast” cùng “in contrast” gồm nghĩa kiểu như nhau và được dùng để cho biết thêm một sự khác biệt hoặc so sánh.By contrast, S +VVí dụ: Hundreds of foreign visitors pay a visit khổng lồ museums & historical sites on a daily basis. By contrast, very few local residents visit the these places because they are familiar with the objects displayed in them. S, by/ in contrast, VThe birth rate for older women has declined. Births to lớn teenage mothers, by contrast, have increased.“On the contrary” thì gồm nghĩa không hệt như “by/in contrast”. Ta cần sử dụng “on the contrary” để phủ nhận hoàn một chủ ý hoặc lời xác minh trước đó.

Some people think that playing clip games does not have any benefits. On the contrary, this activity is a good way for them to improve problem-solving skills & enhance memory.Cả nhị từ nối “on the contrary” & “in/ by contrast” hoàn toàn có thể được sử dụng trong Part 2 của phần tranh tài Writing , đặc biệt là với các đề yêu thương cầu chúng ta đưa ra luận điểm đồng ý hoặc phản đối một chủ ý được chỉ dẫn trong đề bài.

3. Accordingly/ Consequently

Từ đồng nghĩa

Therefore, hence, thus

Cách dùng

Tương từ bỏ như biện pháp dùng của cha từ therefore, hence với thus, bọn họ dùng accordingly hoặc consequently khi mong nói về công dụng của một vấn đề nào đã làm được đề cập trước đó.

S +V. Consequently, S +VThe air quality in cities is often poor, due khổng lồ pollution from traffic, and the streets và public transport systems are usually overcrowded. Consequently, thành phố life can be unhealthy & stressful. S +V; consequently, S +VIt is undeniable that globalization has resulted in both positive & negative effects; consequently, it must be addressed properly .S +V, & consequently, S +VDoctors are short of time to listen, & consequently tend to lớn prescribe drugs whenever they can.

Xem thêm: Ảnh Mèo Oggy Và Những Chú Gián Tinh Nghịch Vui Nhộn Hiện Nay Mới Nhất Năm 2022

Riêng accrodingly có thể đứng cuối câu Children nowadays watch significantly more television than those in the past, which reduces their activity levels accordingly.

4. Paradoxically/ Sadly Enough/ Ironically

Paradoxically (nghịch lý thay)

Although hyacinth has many negative effects, it effectively hinders fishing and thereby paradoxically stops or at least postpones serious overfishing.

Sadly Enough (đáng bi thảm là)

Sadly enough, serious crimes such as theft, burglary or even murder are now committed by people of younger and younger ages.

Ironically (mỉa mai thay)

Despite the fact that authorities are urging people into using environmentally- friendly producrs & campaigns khổng lồ keep the environment clean, ironically, they are simultanenously allowing businessmen to produce as many cars as possible.

5. More importantly

Gần nghĩa với moreover/furthermore/besides, more importantly (quan trọng hơn nữa) sử dụng để bổ sung cập nhật thêm một vấn đề có tầm đặc biệt hơn ý trước.

Ví dụ: Students should wear uniforms when going khổng lồ school as It may take them less time to lớn get ready for school each morning. More importantly, it reduces clothing-related peer pressure as every student wears the same outfit.

6. Adv + speaking

Cách dùng

Cấu trúc này thường xuyên được thực hiện trong IELTS Writing task 2 khi chúng nói đến tác hễ của một vụ việc lên các nghành nghề của xóm hội như ghê tế, giáo dục, môi trường…

Việc sử dụng cấu tạo “Adv + speaking” vẫn phân bóc các ý với nhau một cách ví dụ và giúp bạn đọc nắm bắt được tinh tế mà câu ước ao đề cập.

Các nhiều từ cơ mà các chúng ta cũng có thể sử dụng là:

Culturally speaking, …Economically speaking, …Environmentally speaking, …Politically speaking, …Legally speaking, ….

Ví dụ: Cùng nói tới ngành du lịch, ta rất có thể dùng cấu trúc Adv + speaking nhằm nói về tác động tích rất lẫn tiêu cực của nó lên văn hoá, kinh tế và môi trường như sau:

Culturally speaking, tourism promotes cultural awareness and also helps khổng lồ preserve local culture & traditions.

Economically speaking, tourism brings numerous job opportunities for local people, helping them lớn making ends meet.

Environmentally speaking, the development of tourism may result in pollution as irresponsible tourists often litter the tourist spots visited by them.

Chúc bàn sinh hoạt tập tốt và thành công xuất sắc với 6 từ bỏ nối bắt buộc dùng trong IELTS Writing Task 2 nhé!