*
*
*

Giới thiệu

Khóa học

Thư viện

Giáo trình học tập tiếng Nhật

Học ngữ pháp giờ đồng hồ Nhật

Học tự vựng giờ đồng hồ Nhật

Học Kanji

Học giờ Nhật theo nhà đề

Đề thi demo JLPT

Du học tập nhật bản


Cùng trung trung ương tiếng Nhật linhthach.vn học tập về các kết cấu ngữ pháp dùng làm thể hiện mục tiêu trong câu giờ đồng hồ Nhật qua bài xích ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài xích 42 dưới đây nhé!

Ngữ pháp giờ đồng hồ Nhật N4 - bài bác 42: kết cấu thể hiện nay mục đích

1. ~ために : để

Cách dùng: Đây là mẫu mã câu biểu thị mục đích. Mệnh đề trước đi cùng với ために là mệnh đề, bộc lộ mục đích, mệnh đề sau biểu hiện hành vi bao gồm ý chí để thực hiện mục đích ấy.

Bạn đang xem: Cách dùng noni trong tiếng nhật

a, V1 るために、V2: để thực hiện V1 thì V2

Cách dùng: Động trường đoản cú đi trước 「ために」 là động từ thể từ điển cùng là phần nhiều động từ mang tính ý chí miêu tả 1 mục tiêu nào đó.

Ví dụ:

(1) 来年(らいねん) 世界(せかい)旅行(りょこう)をするために、今(いま) お金(かね)をためています。

Bây giờ đồng hồ tôi đang tiết kiệm ngân sách tiền để năm sau đi du lịch.

(2) 漢字(かんじ)を勉強(べんきょう)するために、辞書(じしょ)を 買(か)いました。

Tôi đã tải từ điển nhằm học chữ Hán.

b, N のために、V

Khi kết hợp với danh từ, mệnh đề 「N のために」mang 2 ý nghĩa:

Nếu là phần nhiều danh trường đoản cú chỉ sự việc, thì mệnh đề này cũng thể hiện mục đích (giống cùng với mẫu cầu với rượu cồn từ「V るために」)

(1) 健康(けんこう)のために、たばこを やめた。Tôi vứt thuốc lá (để) mang đến khỏe.

(2) 発表(はっぴょう)の準備(じゅんび)のために、本(ほん)を借(か)りました。Tôi sẽ mượn sách để sẵn sàng phát biểu

Nếu là mọi danh từ chỉ thiên tai... Thì mệnh đề này thường diễn tả nguyên nhân, lý do

(3) 台風(たいふう)のために、木(き)が倒(たお)れた。Cây đổ tại (vì) bão.

Nếu là danh từ chỉ người… thì mệnh đề sau là hành vi được triển khai vì ích lợi của đối tượng người dùng đó

(4) 家族(かぞく)のために,一生懸命(いっしょうけんめい)働(はたらき) かなければなりません。

Tôi đề xuất cố thao tác hết sức bởi vì gia đình.

(5) 奥(おく)さんのために、 新(あたら)しいバイクを買(か)うつもりです。

Tôi định tải 1 cái xe máy new vì/cho vợ.

Chú ý: Trong chủng loại câu 「~ために」, giả dụ mệnh đề trước là cồn từ không tồn tại tính ý chí tuyệt là các hiện tượng thoải mái và tự nhiên thì mệnh đề đó chưa phải chỉ mục tiêu mà sẽ biến đổi mệnh đề chỉ nguyên nhân, lý do:

(6) 毎日(まいにち)雨(あめ)が降(ふ)ったために、橋(はし)が 壊(こわ)れた。Cây cầu bị hỏng bởi vì ngày làm sao trời cũng mưa.

2. V るのに 使います/便利です...

N に 使います/必要です...

Ý nghĩa: (sử dụng) vào vấn đề gì / (có lợi) cho bài toán gì / (cần thiết) cho dòng gì

=> có ý nghĩa sâu sắc na ná như các mẫu câu 「とき」(bài 23) hay「場合(ばあい)」(bài 45)

Cách dùng: trợ từ「に」có thêm chân thành và ý nghĩa thể hiện nay mục đích. Nếu kết hợp với danh trường đoản cú thì sử dụng 「Nに」, giả dụ kết hợp với động tự thì dùng phương thức “danh từ bỏ hóa cồn từ” (「曲げるのに」)

Lưu ý: riêng với các động từ team III bao gồm dạng「Nします」thì khi kết hợp, không phối kết hợp theo hình dáng 「Nするのに」mà ghép trực tiếp thành「Nに」.

VD:

勉強(べんきょう)します=> 勉強に

修理(しゅうり)します=>修理に

Về ý nghĩa sâu sắc thể hiện mục đích, mẫu mã câu này khá giống như với 「(の)ために」nhưng không khỏe khoắn bằng với mệnh đề sau của mẫu mã câu này thường xuyên chỉ giới hạn ở một số ít động từ, tính từ mang ý nghĩa trạng thái như:

・「~ に使(つか)います」(cách sử dụng)

・「~ に便利(べんり)です、必要(ひつよう)です、いいです、役(やく)に立(た)ちます…」(đánh giá)

・「~ に(時間、お金)がかかります」(tính toán)...

Ví dụ:

a) (N は)Vるのに使います: phương pháp sử dụng

(1) このはさみは紙(かみ)を切るのに使います。 loại kéo này dùng để cắt giấy.

(2) この ミキサーは使うんですか。Cái thứ trộn này dùng để gia công gì thế?.

Xem thêm: Chọn Sai Nhà Mạng Sim Ghép Là Gì? Ưu Nhược Điểm Và Cách Sử Dụng Sim Ghép

…原料(げんりょう)をまぜるのに使います。 dùng để làm trộn nguyên liệu.

b) (N は)V るのに便利です/必要です/いいです/役に立つ: tấn công giá

(1) この辞書(じしょ)は漢字(かんじ)を調(しら)べるのに便利(べんり)です。Cuốn từ bỏ điển này siêu tiện cho câu hỏi tra chữ Hán.

(2) この本(ほん)は日本(にほん)のことを知(し)るのに 役(やく)に立(た)ちます。Quyển sách này có ích cho việc mày mò Nhật Bản.

c) (N は)V るのに(時間、お金)がかかります: tính toán

この時計(とけい)は 直(なお)すのに1週間(しゅうかん)かかります。 Cái đồng hồ này nên mất một tuần để sửa.

3. Phân biệt 「~ように」(bài 36) với「~ために」

Sự giống nhau:

- Mệnh đề trước là mục tiêu của mệnh đề sau, mệnh đề sau là hành vi để có được mục đích ấy.

- Động từ được áp dụng ở mệnh đề trước là rượu cồn từ gồm tính ý chí. Còn sinh hoạt mệnh đề sau, cả rượu cồn từ tất cả tính ý chí và đụng từ không có tính ý chí đều thực hiện được.

- Cả「~ように」và「~ために」đều đi với rượu cồn từ sống thể tự điển. (Người ta ko hay sử dụng dạng 「V ないために」)

Ví dụ:

自分(じぶん)の店(みせ)を持(も)つために、貯金(ちょきん)しています。Tôi để dành tiền nhằm mở cửa hàng riêng mang lại mình

Người nói có ý kiến “mở cửa hàng”, lấy đấy là mục đích cùng “để dành riêng tiền” để đã đạt được mục đích này.

自分の店が持てるように、貯金しています。Tôi để dành tiền để hoàn toàn có thể mở shop riêng cho chính mình

Người nói rước trạng thái “có thể open hàng” làm phương châm và “để dành riêng tiền” để tiến gần tới tâm trạng đó.

Sự không giống nhau:

Ở mệnh đề trước – mệnh đề thể hiện mục tiêu của mẫu mã câu 「~ように」có thể thực hiện cả động từ không có tính ý chí.

Ví dụ:

弁護士(べんごし)になるために、法律(ほうりつ)を勉強(べんきょう)しています。Tôi học hình thức để trở thành pháp luật sư.

日本語(にほんご)が上手(じょうず)になるように、毎日勉強(まいにちべんきょう)しています。Hàng ngày tôi học để có thể giỏi tiếng Nhật.

4. Động từ có tính ý chí và đụng từ không có tính ý chí

- Động từ tất cả tính ý chí là hễ từ thể hiện những động tác, hành vi mà ý chí của con người có thể điều khiển được… VD: たべる(ăn), のむ (uống), いく (đi), つくる (tạo ra), ねる (ngủ)....

- Động từ không có tính ý chí là động từ biểu lộ những cồn tác, hành động mà ý chí của con tín đồ không thể điều khiển được, bao gồm:

+ Sự vận động, trạng thái của những vật vô tri, vô giác: ある (có), 壊れる (bị vỡ), 雨が降る (mưa rơi), 風が吹く (gió thổi), 水が出る (nước chảy)...

+ những hiện tượng tâm sinh lý của bé người: 痛む (đau), 病気になる (bị ốm), 老いる(già) , 若返る (trẻ lại), 目が覚める(tỉnh dậy)...

+ những hiện tượng tâm lý của nhỏ người: 困る (khó khăn), 飽きる (mệt mỏi), できる (có thể)... Và những động từ sinh sống thể khả năng.

Tuy nhiên, ngoài các ví dụ trên, có không ít trường vừa lòng cùng là một trong từ cơ mà tùy vào văn cảnh và cách sử dụng không giống nhau mà đụng từ đó có thể lúc là tất cả tính ý chí, dịp là không có tính ý chí.