Too với enough đều hoàn toàn có thể dùng để xẻ nghĩa mang lại danh từ, tính từ và trạng từ. Ta cần sử dụng too khi diễn đạt một cái gì đấy đã vô số so với thông thường. Còn enough tức là đủ, không nên thêm nữa. Hãy xem giải pháp dùng, kết cấu và thực hành một số bài tập về too cùng enough nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng too trong tiếng anh

*

Cách cần sử dụng của enough

Đôi lúc enough đứng trước từ mà nó ngã nghĩa. Ví dụ:

I think I have enough time to finish my work today.We don’t have enough flour to lớn make a birthday cake.

Enough cũng có thể đứng sau từ cơ mà nó vấp ngã nghĩa. Ví dụ:

I think you are smart enough to bởi vì this exercise.We vày not rich enough lớn buy a house.

Cấu trúc

Adjective + enough

Đặt enough tức thì sau một tính từ diễn đạt để bổ nghĩa mang đến nó, enough nhập vai trò như 1 trạng từ. Ví dụ:

He’s not patient enough to lớn watch the show.She’s beautiful enough khổng lồ be a model.Adverb + enough

Enough cũng có thể xuất hiện nay ngay sau đó 1 trạng từ bỏ để xẻ nghĩa cho nó. Ví dụ:

He drives slowly enough to lớn make the child feel comfortable.She studied carefully enough to pass the exam.Enough + Noun

Đặt enough trước một danh tự để biểu thị một yêu ước đủ về một vấn đề gì đó. Ví dụ:

I don’t have money enough khổng lồ buy a new smartphone.We have oranges enough khổng lồ make an oranges juice.

Xem thêm: Thượng Mã Phong Là Gì ? Sống Chết Trong Gang Tấc Phải Làm Sao?

Cách cần sử dụng của Too

Too được sử dụng kèm theo với danh từ, tính từ cùng trạng từ. Mặc dù khi đi kèm theo với danh từ, too cần được theo sau bởi much hoặc many. Thực hiện too much hay too many tùy theo danh từ chính là danh tự đếm được hay là không đếm được.

I have collected too many stamps since I was 6.Mary is too concerned about her grades.There is too much information that we have lớn learn.

Cấu trúc

Too + Adjective

Too đứng trước tính tự để biểu đạt một cái gì đấy quá về tính chất. Ví dụ:

Tom is too angry khổng lồ make the kids feel scared.Linda is too anxious about her cousin.

Too + Adverb

Đặt too trước trạng tự để diễn đạt một ai đó hay cái nào đó đã vượt quá mức cần thiết cần thiết. Ví dụ:

That man is driving too slowly in the highway.You are speaking too rudely khổng lồ that person.Too much + Uncountable noun

Sử dụng too much trước danh từ không đếm được. Ví dụ:

We have too much free time on the vacation.You’ve put too much salt in the food.Too many + countable noun

Sử dụng too many trước đông đảo danh từ đếm được. Ví dụ:

Your writing have too many mistakes.I bought too many clothes during this month.

Download Now: Trọn cỗ tài liệu ngữ pháp giờ Anh FREE

Bài tập too với enough

Thêm too hoặc enough vào mỗi câu để triển khai xong câu :

Bill isn’t patient with his child.We don’t have time khổng lồ finish all the tasks.I think the chạy thử was easy.There is much sugar in this cake!You are driving slowly. We need to speed up.I’m afraid I have made many mistakes.We are working slow. We’ll never finish on time!I wish I were intelligent to pass this test.Is there food for the party?He eats quickly, so he gets stuck.

Answers

Bill isn’t patient enough with his child.We don’t have enough time khổng lồ finish all the tasks.I think the kiểm tra was too easy.There is too much sugar in this cake!You are driving too slowly. We need khổng lồ speed up.I’m afraid I have made too many mistakes.We are working too slowly. We’ll never finish on time!I wish I were intelligent enough to pass this test.Is there enough food for the party?He eats too quickly, so he gets stuck.