“TIMMY nhắm tới mục tiêu thành lập một chương trình huấn luyện và giảng dạy được thiêt kế dành riêng riêng cho người đi có tác dụng với hầu như nội dung và năng lực sát với môi trường xung quanh công sở. Tiếp cận vụ việc theo cách thức “Learning-By-Doing” để học viên hoàn toàn có thể vận dụng vào công việc thực tế ngay sau từng buổi học.”

Đăng ký kết ngay

*

*

*

*

Bạn vẫn đang lừng khừng cách sử dụng, sự khác biệt giữa tính từ đuổi ING cùng ED, đây sẽ là câu trả lời chi tiết cho bạn.

Bạn đang xem: Cách dùng v-ing và v-ed

1. Sự khác biệt của tính từ bỏ V-ing cùng V-ed/V3


Có thể lưu giữ một phương pháp công thức là

Ving --> Tính trường đoản cú đuôi -ING sử dụng để mô tả tính cách, tính chất, điểm sáng của người, sự vật, hiện tại tượng.

Vd: The class at TIMMY English is very interesting.Tính trường đoản cú INTERESTING miêu tả tính chất của lớp học tập tại TIMMY English.

Ved --> Tính từ bỏ đuôi -ED dùng để diễn đạt cảm xúc, cảm thấy của nhỏ người, con vật về một sự vật, hiện nay tượng, sự việc nào đó.

Vd: I’m interested in the class at TIMMY EnglishTính tự INTERESTED biểu đạt cảm thừa nhận của học tập viên về lớp học tập tại TIMMY English.

Xem thêm: Cách Dùng Bộ Test Diagnosis Covid, 1 Bộ Kit Test Nước Bọt Easy Diagnosis Covid


Tính tự dạng V-ing thường được sử dụng khi danh từ nhưng mà nó ngã nghĩa thực hiện hoặc chịu đựng trách nhiệm về hành động. Động từ thường xuyên là nội động từ (không có tân ngữ) cùng thời của cồn từ là thời tiếp diễn


– phía trong cấu trúc:

I find English interesting/ fascinating… (bản hóa học của English)


The crying baby woke Mr.Binion. (The baby was crying)The blooming flowers in the meadow created a rainbow of colors. (The flowers were blooming)The purring kitten snuggled close to lớn the fireplace. (The kitten was purring)


Phân từ 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi danh từ nhưng mà nó té nghĩa là đối tượng dìm sự tác động ảnh hưởng của hành động. Câu gồm tính từ sinh hoạt dạng P2 thường xuyên có bắt đầu từ gần như câu bị động.


– Tính tự tận cùng bởi đuôi –ed cho chính mình biết một tín đồ nào kia cảm thấy ra sao về một cái gì đó

Ví dụ:Are you interested in buying a car?Did you meet anyone interesting at the party?

Everyone was surprised that he passed the examination.It was quite surprising that he passed the examination.


Ví dụ:The sorted mail was delivered to the offices before noon. (The mail had been sorted).Frozen food is often easier khổng lồ prepare than fresh food. (The food had been frozen)The imprisoned men were unhappy with their living conditions. (The men had been imprisoned)


2. Một số cặp tính tự tận thuộc -ing với -ed:

alarming/alarmed: báo độngdepressing/depressed: suy sụp
aggravating/aggravated: tăng nặng nề thêmdisappointing/disappointed: thất vọng
amusing/amused: đam mê thúdiscouraging/discouraged: ngán nản, thiếu hụt tự tin
annoying/annoyed: tức giậndisgusting/disgusted: bất mãn
astonishing/astonished: gớm ngạcdisturbing/disturbed: lúng túng
astounding/astounded: khiếp hoàngembarrassing/embarrassed: bối rối, ngượng ngùng
boring/bored: chánentertaining/entertained: tính giải trí
captivating/captivated: thu hútexciting/excited: hào hứng
challenging/challenged: test tháchexhausting/exhausted: cạn kiệt
charming/charmed: duyên dángfascinating/fascinated: quyến rũ
confusing/confused: bối rốifrightening/frightened: gớm đảm, đáng sợ
convincing/convinced: có thể chắnfrustrating/frustrated: bực bội
interesting/interested: thú vịoverwhelming/overwhelmed: choáng ngợp
pleasing/pleased: vui lòng, vừa lòngsatisfying/satisfied: hài lòng
surprising/surprised: ngạc nhiênterrifying/terrified: sợ hãi hãi, khiếp sợ
thrilling/thrilled: hồi hộptiring/tired: mệt nhọc mỏi
touching/touched: cảm độngworried/worrying: xứng đáng lo lắng

3. Bài xích tập áp dụng

Cho dạng đúng của từ trong ngoặc.

You should take a rest. You look really (tire) _______.She’s feeling (depress) _______, so I’m suggesting that she should go home, drink warm water, and go to bed early with (relax) _______ music.Mary was (fascinating) _______ by Mandarin at the first time he learned languages. She decided to practise more & now she can speak it fluently.He looked very (confuse) _______ when we told him we had khổng lồ change the flight because of him.That film was so (depressed) _______! There was no happy ending for any of the characters.It’s so (frustrated) _______! No matter how much I concentrated on his speech I couldn’t understand what he meant.The journey was (bore) _______! Twenty hours by train made us (exhaust) _______.Don’t show my baby photos to others, Mum! It’s so (embarrassing) _______!The little girl was (terrify) _______ when she saw dinosaur mã sản phẩm in museum.She got really (annoy) _______ yesterday because someone threw rubbish in front of her house.

Đáp án

1. Tired2. Depressed/relaxing3. Fascinated4. Confused5. Depressing
6. Frustrating7. Boring/exhausted8. Embarrassing9. Terrified10. Annoyed