Trong phần 2 này, tác giả tiếp tục giới thiệu về các loại đại từ tiếp sau bao gồm: Đại từ dấn mạnh, Đại từ cô động và Đại từ chỉ định.

Bạn đang xem: Cách dùng whoever và whomever


*

Trong phần 1 trình làng về đại từ, người sáng tác đã cung cấp các thông tin tổng quát mắng về đại tự trong giờ đồng hồ Anh với hai loại đại từ tiếng Anh bao hàm Đại từ cá thể và Đại từ bội nghịch thân. Trong phần 2 này, tác giả tiếp tục reviews về các loại đại từ tiếp sau bao gồm: Đại từ dấn mạnh, Đại từ bất định và Đại trường đoản cú chỉ định.

Đại từ nhấn mạnh (Intensive pronouns)

Đại từ nhấn mạnh về kết cấu từ trọn vẹn giống với những đại từ bội phản thân. Tuy nhiên, sự biệt lập giữa 2 các loại đại từ tiếng Anh này nằm ở ý nghĩa và vị trí của bọn chúng ở vào câu. Quan sát và theo dõi bảng so sánh tiếp sau đây để thấy rõ sự biệt lập này.

Đại từ bội phản thân

Đại từ

Đại từ bội nghịch thân, như vẫn định nghĩa ở phần trước, được sử dụng ở chỗ tân ngữ với chân thành và ý nghĩa rằng chủ thể của hành vi cũng chính là đối tượng bị ảnh hưởng tác động bởi hành vi đó.

I think I can hear myself playing guitar. (Tôi từ nghe thấy mình đùa guitar – “myself” là tân ngữ với đồng thời thể hiện chính chủ ngữ “I”)

He can see himself clearly in that mirror. (Anh ta tự thấy được mình qua gương – “himself” là tân ngữ cùng đồng thời thể hiện thiết yếu chủ ngữ “he”).

Đại từ nhấn mạnh, dù giống hệt như đại từ bội phản thân về mặt kết cấu từ, tuy nhiên được áp dụng để nhấn mạnh vấn đề vào đối tượng người sử dụng thực hiện hành vi chứ không dùng làm tân ngữ vào câu.

He did all the work himself. (Đại từ bỏ “himself” được dùng để nhấn mạnh khỏe rằng chính anh ta chứ không ai khác là tín đồ “did all the work”).

They themselves insisted that all transactions have lớn be made by cash. (Đại tự “themselves” được dùng để làm nhấn mạnh khỏe rằng chính họ chứ không người nào khác là fan “insisted that all transactions have khổng lồ be made by cash”).

Một số ví dụ khác về đại từ dìm mạnh:

We finished the homework ourselves for the first time. (Chúng tôi tự mình làm bài xích tập lần thứ nhất – “ourselves” nhấn mạnh rằng hành động được thực hiện bởi “we” chứ chưa hẳn ai khác).

She herself manages everything in the company. (Chính cô ấy là người làm chủ tất cả đông đảo thứ trong doanh nghiệp – “herself” nhấn mạnh vấn đề rằng hành động được thực hiện bởi “she”).

The house itself is quite big, so you can see it from quite a distance. (Bản thân căn nhà rất lớn, vày vậy bạn cũng có thể thấy nó trường đoản cú một khoảng cách khá xa – “itself” nhấn mạnh vấn đề rằng bạn nói vẫn chỉ trực tiếp căn nhà chứ không phải ngẫu nhiên thứ gì xung quanh).

I myself would never vì chưng the same thing. (Bản thân tôi vẫn không bao giờ làm thứ hệt như vậy – “myself” nhấn mạnh rằng đấy là quyết định của bạn dạng thân “I”).

Mr. Furo himself has contributed nearly 30,000 dollars to the community. (Bản thân ông Furo đã góp phần 30,000 đô la cho công đồng – “himself” nhấn mạnh rằng đó là đóng góp của riêng ông Furo).

The students should try lớn make progress themselves rather than rely on the help of their teacher. (Chính học viên nên nỗ lực đạt được sự văn minh thay vì phụ thuộc vào sự giúp đỡ của giáo viên – “themselves” nhấn mạnh rằng chính học sinh là bạn nên làm điều này).

Đại từ bất định (indefinite pronouns)

Đại trường đoản cú bất định cũng được dùng nhằm chỉ người/ vật nhưng không chỉ cụ thể ngẫu nhiên một người hay trang bị nào nhưng chỉ nói phổ biến chung (một vài ba người, bất kể ai, toàn bộ mọi người, toàn bộ mọi thứ, …). Những đại từ biến động trong tiếng Anh được biểu thị ở bảng bên dưới đây:

Chỉ bạn hay vật

Số ít

Số nhiều

Số không nhiều hoặc số nhiều

Chỉ dùng để làm chỉ người

Anybody/ Anyone

Everybody/ Everyone

One

Nobody/ No one

Somebody/ Someone

Whoever/ Whosoever

Whomever/ Whomsoever

You/ They

Chỉ dùng làm chỉ vật

Anything

Everything

Nothing

Something

Enough

Less/ Little

Much

Whatever/ Whichever

Chỉ từ đầu đến chân và vật

Another

Each

Either

Other

Both

Few

Fewer

Many

Others

Several

All

Any

More

Most

Neither

None

Plenty

Some

Số ít với số nhiều

Một số đại từ biến động chỉ một nhóm người/ vật nhưng lại vẫn được sử dụng ở dạng số ít vì, y hệt như danh tự nhóm, từng đại từ bỏ bất định thay mặt cho một tập thể. Ví dụ:

Everyone is invited lớn the party. (Mọi fan đều được mời cho tới bữa tiệc).

Someone is going lớn come and help us. (Một ai đó sẽ đến với giúp bọn chúng ta).

Everything goes just according to plan. (Mọi vật dụng đi thích hợp kế hoạch).

I can sense that something is coming. (Tôi có thể cảm thấy rằng một điều gì đấy đang tới).

Một số đại từ cô động khác hoàn toàn có thể được sử dụng cả làm việc dạng số ít cùng số nhiều, tùy vào ngữ cảnh mà người viết/nói mong mỏi đề cập tới:

All are welcome khổng lồ the event today if they are available khổng lồ attend. (Tất cả mọi người đều được mời tới việc kiện lúc này nếu họ có thời gian rảnh tham dự – Đại từ “all” ngơi nghỉ dạng số nhiều bởi vì nó được dùng làm chỉ một tập hợp các danh từ đếm được – people).

We didn’t buy anything there. All is expensive. (Chúng tôi không cài đặt gì làm việc đó. Tất cả mọi thứ hầu như đắt đỏ – đại trường đoản cú “all” nghỉ ngơi dạng số ít).

We don’t have enough people working tomorrow. More are required. (Chúng ta không tồn tại đủ người thao tác ngày mai. Phải nhiều người hơn thế nữa – Đại tự “more” được sử dụng để đại diện cho “people” và do vậy làm việc dạng số nhiều).

More is needed or else we won’t have enough to lớn sell tomorrow. (Cần nhiều hơn nữa nữa hoặc không chúng ta sẽ không có đủ để phân phối ngày mai – “More” được dùng để làm nói về sản phẩm & hàng hóa nói phổ biến và bởi vì vậy ngơi nghỉ dạng số ít).

*
Đại tu dạng số it

Đại từ bất định chỉ người

Các đại trường đoản cú bất định tất cả chứa yếu tố “one”, “body”, “who”, “whom” phần đông được thực hiện để duy nhất người/ nhóm tín đồ không xác định. Ví dụ:

I don’t think anyone wants khổng lồ drink now. (Tôi không nghĩ là có ngẫu nhiên ai muốn uống vào hôm nay – Đại từ giờ Anh “anyone” không chỉ ngẫu nhiên đối tượng nào cụ thể mà rất có thể là ngẫu nhiên ai).

Everybody is about leave the room. (Tất cả đông đảo người chuẩn bị rời khỏi phòng – Đại từ tiếng Anh “everybody” không chỉ ngẫu nhiên ai cụ thể mà nói chung toàn bộ mọi người).

I think someone is going to lớn the class today. (Tôi nghĩ ai đó sẽ tới lớp ngày hôm nay – Đại từ giờ Anh “someone” ko chỉ bất kỳ ai chũm thể).

Whoever/ Whosoever joins the event today would receive a small gift. (Bất kỳ ai thâm nhập sự khiếu nại ngày hôm nay đều đang nhận được 1 phần quà nhỏ tuổi – Đại từ giờ Anh“Whoever/ Whosoever” ko chỉ ngẫu nhiên đối tượng nào ráng thể).

One should acquire enough basic knowledge before entering employment. (Một tín đồ nên hấp thụ đủ kiến thức cơ bạn dạng trước khi đi làm việc – Đại tự “one” không chỉ ngẫu nhiên ai thế thể).

You may think that the world is getting worse than before, but just imagine you were born in the early 1900s & you’ll see life is actually much brighter now. (Bạn có thể nghĩ rằng thế giới đang trở nên xấu đi trước, nhưng lại hãy test tưởng tượng các bạn được xuất hiện vào đầu trong thời điểm 1900 và các bạn sẽ thấy cuộc sống giờ đây thực tế tươi sáng hơn nhiều – những đại từ “you” trong câu này sẽ không chỉ bất kỳ ai ví dụ mà đang hướng tới khán trả và bạn nhận thông tin nói chung).

*
Các đại từ biến động chỉ người

Một số chú ý:

“You” và “They” vs “One”: Cả 3 trường đoản cú này đều được dùng làm chỉ một đối tượng người tiêu dùng chung, không cố thể, mặc dù sự biệt lập ở đây nằm ở vị trí tính trọng thể của 3 trường đoản cú này. Cố gắng thể, “one” sẽ thường được áp dụng trong văn học thuật hoặc những văn phiên bản mang tính trang trọng cao (formal contexts), trong những lúc “you” cùng “they” đều mang ý nghĩa suồng sã rộng và vày vậy thường được sử dụng trong văn nói hoặc các văn bản, tin nhắn ko yêu ước tính trang trọng.

Whoever/ Whosoever vs Whomever/ Whomsoever: Whoever cùng Whosoever được sử dụng thống trị ngữ vào mệnh đề danh tự (*) và cũng tương tự như hầu hết đại từ biến động khác, 2 đại từ giờ Anh này được dùng để chỉ các đối tượng người dùng chung, không rõ ràng và vị vậy luôn ở dạng số ít.

Whoever/ Whosoever wants khổng lồ have seats should fill in an online form. (Bất cứ ai mong mỏi có chỗ ngồi phải điền vào một biểu mẫu mã trên mạng)

Whoever/ Whosoever is in this place is required to lớn remain quiet. (Bất kỳ ai tại đây đều được yêu ước giữ yên lặng).

Whomever cùng Whomsoever được sử dụng làm tân ngữ trong số mệnh đề, thay bởi vì chủ ngữ với cũng chỉ những đối tượng không xác định.

You should tương tác whomever responsible for this. (Bạn đề nghị liên lạc bất cứ ai chịu trách nhiệm cho sự việc này).

Xem thêm: Xem Phim Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa Full, Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa

I think employers should hire whomever/whomsoever suitable for the position, regardless of their academic qualifications. (Tôi nghĩ đơn vị tuyển dụng nên thuê bất kỳ ai phù hợp với vị trí, dù bằng cấp của mình có như vậy nào).

Đại từ biến động chỉ vật

Ngoài đông đảo đại từ biến động chỉ người, một trong những đại từ bất định khác, đặc biệt là những từ chấm dứt bằng “thing”, được thực hiện để nói về vật/ sự việc. Đặc điểm chung của những đại từ giờ Anh này là chúng đều được sử dụng ở dạng số ít (singular) và rất có thể đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong một mệnh đề. Một trong những ví dụ:

Nothing is impossible; it’s just a matter of time until we find a solution. (Không tất cả gì là không thể, chỉ là sự việc thời gian cho đến khi chúng ta tìm ra được giải pháp – “Nothing” vào vai trò công ty ngữ trong câu).

I believe there is still much lớn be done in order lớn preserve wild animals. (Tôi tin rằng vẫn còn đấy nhiều sản phẩm công nghệ phải được gia công để bảo tồn động vật hoang dã hoang dã – Đại từ bỏ “much” được dùng làm tân ngữ vào câu).

Children should be allowed to do whatever they like. (Trẻ em đề nghị được được cho phép làm ngẫu nhiên thứ gì bọn chúng thích – Đại từ “whatever” nhập vai trò tân ngữ của cồn từ “do”).

My friend left the group, saying that she had had enough. (Bạn tôi bong khỏi nhóm, bảo rằng cô ấy đã chịu đựng đựng đủ rồi – Đại trường đoản cú “enough” là tân ngữ của hễ từ “have”).

There have been a lot of proposals, but little has been done about that problem. (Đã có tương đối nhiều đề xuất, nhưng mà gần như chưa xuất hiện gì được làm đối với vấn đề đó – Đại từ bỏ “little” vào vai trò chủ ngữ vào mệnh đề thứ 2).

I thought that I found something valuable in that trip, but it turned out khổng lồ be nothing. (Tôi sẽ nghĩ mình search được gì đấy trong chuyến đi, cơ mà hóa ra lại chẳng tất cả gì – cả hai đại tự “nothing” và “something” mọi đóng sứ mệnh tân ngữ của trong cả hai mệnh đề).

*
Các đại từ bất định chỉ vật

Đại từ biến động chỉ toàn bộ cơ thể và vật

Một số đại trường đoản cú bất định có thể được áp dụng để chỉ từ đầu đến chân và vật, tùy thuộc vào ngữ cảnh mà bạn nói/ viết mong mỏi đề cập. Một số trong những ví dụ:

This dish is excellent. I think I’m gonna get another. (Món này thật tuyệt vời. Tôi nghĩ tôi đã kêu thêm đĩa nữa – Đại trường đoản cú “another” dùng để đại diện cho “dish” và bởi vậy chỉ vật).

Many are concerned about whether they should remain in one organisation or work for different places in their career. (Nhiều tín đồ đang nhọc lòng liệu họ yêu cầu ở một đội nhóm chức hay thao tác làm việc cho nhiều nơi khác nhau trong sự nghiệp – Đại trường đoản cú “many” trong trường đúng theo này chỉ một nhóm người ko xác định).

We now have over 1000 products in stock, but many are nearly out of date. (Chúng ta hiện đang có hơn 1000 thành phầm trong kho, nhưng các cái vẫn gần hết hạn sử dung – Đại từ “many” vào trường phù hợp này đang contact đến các thành phầm và do vậy được dùng làm chỉ vật).

There are 50 guests here already, and more are coming. (Có 50 khách đang ở chỗ này rồi, và nhiều người nữa đang tới – Đại từ “more” vào trường thích hợp này đang nói tới “guests”).

50 packages are here already. More will arrive tomorrow. (50 kiện hàng vẫn ở đây. Nhiều kiện nữa vẫn tới vào ngày mai – Đại từ bỏ “more” trong trường thích hợp này được dùng để làm nói về các kiện sản phẩm và bởi vì vậy đã chỉ vật).

Most have left the stadium, but several are still here. (Hầu không còn mọi bạn đã tránh sân vận động, nhưng không ít người dân vẫn tại chỗ này – nhì đại từ “most” cùng “several” rất nhiều được dùng làm chỉ tín đồ trong sân đi lại nói chung).

What vày you think of the two new candidates? – Neither is qualified. (Anh nghĩ sao về hai ứng viên mới? – cả hai đều không đạt – Đại tự “neither” đang nói tới các ứng cử viên và bởi vì vậy đang chỉ người).

Would you lượt thích tea or coffee? – Any would do. (Ông mong muốn dùng trà giỏi cà phê? – loại nào cũng khá được – Đại tự “any” dùng làm chỉ “tea or coffee”).

Two bridges have been built in town, one for pedestrians and the other for vehicles. (2 loại cầu sẽ được sản xuất trong thị trấn, một chiếc dành cho những người đi cỗ và chiếc còn lại dành cho xe cộ – cả 2 đại trường đoản cú “one” với “the other” đa số được dùng để làm nói về 2 chiếc cầu).

Lưu ý: một vài đại từ bất định rất có thể được cần sử dụng ở dạng tính từ. Để đọc được sự khác biệt, vui tươi tham khảo phần Tính trường đoản cú bất định.

*
Các đại từ biến động chỉ toàn bộ cơ thể và vật

Đại từ hướng dẫn và chỉ định (demonstrative pronouns)

Đại từ hướng dẫn và chỉ định là những từ được dùng làm chỉ người/ vật ví dụ đã được nói đến ở trước đó, mặc dù ở xa hay ngay sát về không với thời gian. Bản thân những đại từ giờ đồng hồ Anh này không có nghĩa rõ ràng mà người mừng đón thông tin phải dựa theo văn cảnh truyền đạt để hiểu được bọn chúng đang nói tới điều gì.

Trong văn nói, bạn nói có thể dùng cử chỉ, như chú ý hoặc chỉ vào một người/ vật, sẽ giúp người nghe đọc đại từ chỉ định đang ám chỉ điều gì. Vào văn viết, hồ hết đại từ giờ Anh này thường xuyên được dùng để nhắc lại hầu hết ý tưởng, người, vật, sự việc, chủ đề đã được nhắc trước đó.

Các đại từ chỉ định trong tiếng Anh bao gồm:

Đại từ chỉ định thông dụng

Đại từ chỉ định ít phổ cập hơn

This

That

These

Those

None

Such

Neither

Vai trò của các đại từ chỉ định thông dụng

Giống như nhiều đại tự khác, các đại tự chỉ định rất có thể được dùng cho tất cả 2 địa chỉ tân ngữ và công ty ngữ. Tính năng cụ thể hơn của những đại từ bỏ này có thể được tìm hiểu thêm ở bảng bên dưới đây:

Đại trường đoản cú chỉ định

Số ít tốt số nhiều

Diễn đạt sự việc/ đồ ở gần hay xa

This

Số ít

Gần

That

Số ít

Xa

These

Số nhiều

Gần

Those

Số nhiều

Xa

Một số ví dụ:

This is my house. (Đây là nhà tôi – Đại từ “this” chỉ 1 ngôi nhà và ám chỉ rằng nơi ở đang ở ngay gần đây).

A country can earn a lot of money from tourism & then spend this on the conservation of landscapes. (Một quốc gia rất có thể kiếm được nhiều tiền từ phượt và dành tiền này vào bài toán bảo tồn những thắng cảnh – Đại từ “this” ám chỉ số tiền vừa được nói tới ở vế trước của câu).

Many parents have very little time to lớn spend at home, and this is the reason why some children are left unsupervised. Nhiều bố mẹ gần như không tồn tại thời gian sinh hoạt nhà, và điều này là nguyên nhân tại sao các đứa trẻ không được điều hành và kiểm soát – Đại từ bỏ “this” ám chỉ sự việc xảy ra ở vế trước).

I told him to lớn give me that, but he refused. (Tôi nói anh ta đưa tôi chiếc đó, tuy vậy anh ta lắc đầu – Đại từ “that” chỉ một dụng cụ mà fan nói đã chỉ tới và ám chỉ rằng đồ vật này đã ở xa về mặt khoảng tầm cách).

He went khổng lồ London 3 years ago, và that happened when he had almost nothing in his pocket. (Anh ta cho tới London 3 năm trước, và điều này xảy ra khi anh ta sát như không tồn tại gì trong túi – Đại từ “that” chỉ vấn đề ở vế trước với nói rằng vấn đề này có khoảng cách xa về mặt thời hạn so với thời điểm nói).

These are the papers that they told me lớn give you. (Đây là những giấy tờ mà họ nói tôi đưa mang lại anh – Đại trường đoản cú “these” chỉ các sách vở và nói rằng bọn chúng đang ở ngay sát về khoảng chừng cách).

These are the times that I feel very tired. (Đây là đa số lúc mà lại tôi cảm giác rất mệt mỏi – Đại từ bỏ “these” chỉ những thời điểm gần đây).

The two world wars occurred in 1914 & 1939. Those were the darkest times in human history. (Hai trận chiến tranh núm giới diễn ra vào năm 1914 và 1939. Đó là phần lớn khoảng thời hạn đen tối nhất trong lịch sử hào hùng loài bạn – Đại trường đoản cú “those” chỉ 2 thời khắc được nói tới trước kia và nhấn mạnh vấn đề rằng chúng biện pháp xa thời gian nói).

Those are the people I really hate. (Đó là những người tôi vô cùng ghét – Đại tự “those” chỉ những người đang bí quyết xa về khoảng cách so với người nói).

Vai trò của không ít đại từ hướng dẫn và chỉ định khác

*
Trong số 3 đại từ hướng dẫn và chỉ định ít thông dụng rộng (none, such, neither), none và such có thể được dùng ở cả dạng số ít cùng số nhiều, tùy vào mục tiêu diễn đạt. Ví dụ:

I’m trying khổng lồ persuade my friends lớn take the IELTS thử nghiệm with me, but none of them agree. (Tôi đang nỗ lực thuyết phục bạn tôi đi thi IELTS thuộc tôi, cơ mà không ai đồng ý – Đại trường đoản cú “none” vào trường thích hợp này được dùng ở dạng số nhiều vày nó đang kèm theo với “them” cũng là một danh từ bỏ số nhiều).

We have a lot of information, but none of it is useful. (Chúng tôi có tương đối nhiều thông tin, nhưng không tồn tại chút tin tức nào có lợi – Đại từ bỏ “none” được sử dụng ở dạng số ít vày nó đi kèm theo với 1 danh từ không đếm được là “it – information”).

They want a salary increase of 100$ – such is the number given in their latest demand. (Họ muốn tăng thêm 100 đô la chi phí lương – kia là số lượng đưa ra trong yêu cầu mới nhất của chúng ta – Đại từ “such” ngơi nghỉ dạng số ít vì chưng nó chỉ đối tượng người sử dụng là “the number”.

We should include in the report the 10 computers – such are the items we bought yesterday. (Chúng ta yêu cầu thêm vào report 10 chiếc máy tính – kia là đa số món mà bọn họ mua ngày hôm qua – Đại tự “such” sinh sống dạng số nhiều vị nó chỉ đối tượng người sử dụng là “computers/ items”).