Làm cố gắng nào để phân chia thuế GTGT nguồn vào của mặt hàng hóa, dịch vụ mua vào cho tất cả hoạt cồn sản xuất, kinh doanh vừa chịu thuế vừa không chịu thuế? linhthach.vn sẽ giúp đỡ kế toán nắm rõ cách tính thuế GTGT đầu vào cho trường thích hợp trên.

Bạn đang xem: Cách tính thuế gtgt dùng chung

Theo Khoản 9 Điều 1 Thông tứ 26/2015/TT-BCT (sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 14 Thông bốn số 219/2013/TT-BTC) nguyên lý như sau:

Thuế GTGT đầu vào của mặt hàng hóa, thương mại & dịch vụ (kể cả gia sản cố định) áp dụng đồng thời đến sản xuất, sale hàng hóa, thương mại dịch vụ chịu thuế cùng không chịu đựng thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT nguồn vào của hàng hóa, thương mại dịch vụ dùng đến sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở sale phải hạch toán riêng rẽ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ với không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng rẽ được thì thuế nguồn vào được khấu trừ tính theo xác suất (%) giữa lệch giá chịu thuế GTGT, lợi nhuận không đề xuất kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với tổng lệch giá của sản phẩm & hàng hóa dịch vụ xuất kho bao tất cả cả lợi nhuận không đề nghị kê khai, tính nộp thuế ko hạch toán riêng được.

Cơ sở sale hàng hóa, thương mại & dịch vụ chịu thuế với không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản thắt chặt và cố định mua vào được khấu trừ vào tháng/quý, thời điểm cuối năm cơ sở sale thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.

Cách phân chia thuế GTGT đầu vào giữa hoạt động chịu thuế và không chịu đựng thuế GTGT

Bước 1: Doanh nghiệp tất cả thể bóc riêng thuế GTGT nguồn vào của chuyển động chịu thuế và hoạt động chịu thuế không chịu đựng thuế GTGT.

Khi phạt sinh giao dịch thanh toán kinh tế, doanh nghiệp phải xác minh được số thuế GTGT nguồn vào sử dụng cho hoạt động chịu thuế GTGT hoặc đối với chuyển động không chịu thuế GTGT. Nếu như được áp dụng cho các hoạt động chịu thuế GTGT, số tiền thuế này sẽ tiến hành khấu trừ đầy đủ, nếu áp dụng cho các chuyển động không chịu thuế GTGT, phần thuế đó sẽ không được khấu trừ.

*
Cách phân chia thuế GTGT

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

= Thuế GTGT đầu vào chịu thuế với không chịu thuế x (doanh thu chịu đựng thuế GTGT/Tổng doanh thu)

=VAT nguồn vào = 1.000.000 x (8.000.000/(8.000.000+5.000.000))=615.385

Như vậy, vào quý II/2018, toàn bô thuế GTGT được khấu trừ là: 1.000.000 + 615.385 đồng = 1.615.385 đồng.

Xem thêm: Ứng Dụng Chèn Icon Vào Ảnh Trên Điện Thoại, Chèn Sticker Lên Ảnh (Chèn Ico

Cuối năm 2018:

Kế toán viên cần tính toán lại số thuế GTGT được khấu trừ của cả năm và điều chỉnh chỉ tiêu đến phù hợp.

Trường vừa lòng tổng số thuế GTGT trong kỳ tính thuế GTGT to hơn số thuế GTGT được khấu trừ tính vào thời điểm cuối năm thì kế toán tài chính viên kê khai, sút phần chênh lệch số thuế còn sót lại khoản 37 tờ khai 01/GTGT.

Ví dụ:

Tổng số thuế GTGT được khấu trừ của mặt hàng hóa, dịch vụ dùng chung được phân bổ tạm thời vào kỳ là: 10.000.000 đồng, cơ mà kế toán tính lại vào thời điểm cuối năm số thuế GTGT được khấu trừ là 8.000.000 đồng, tức là số thuế GTGT mà công ty TVT vẫn khấu trừ trong năm nhiều hơn thế thực tế là: 2.000.000 đồng thì kế toán cần kê khai sút 2.000.000 đồng bỏ ra 37 trên tờ khai 01/GTGT.

 Trường hợp tổng số thuế GTGT vào kỳ 01 ít hơn số thuế GTGT được khấu trừ tính vào thời điểm cuối năm thì kế toán viên kiểm soát và điều chỉnh chênh lệch số thuế tính theo mục 38 tờ khai 01/GTGT.

Ví dụ:

 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ của sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ dùng chung được phân chia tạm thời trong kỳ là: 8.000.000 đồng, nhưng lại kế toán tính lại vào thời điểm cuối năm số thuế GTGT được trừ là 10.000.000 đồng, tức thị số tiền thuế TVT sẽ khấu lưu trong thời điểm thấp hơn số chi phí thực tế: 2.000.000 đồng thì kế toán đề xuất kê khai tạo thêm 2.000.000 đồng chỉ tiêu 38 trên tờ khai 01/GTGT.

Trên đây là cục bộ nội dung về Cách phân bổ thuế GTGT nguồn vào dùng bình thường cho chuyển động chịu thuế và vận động không chịu thuế GTGT