Để xác định vị trí của khách hàng khi thừa nhận chỉ đường, tùy chỉnh thiết lập cuộc hẹn và những tính năng khác, Dịch vụ định vị sử dụng tin tức (khi tất cả sẵn) từ những mạng lưới GPS, kết nối Bluetooth, mạng Wi-Fi toàn bộ và mạng di động cầm tay của bạn. Khi một ứng dụng đã sử dụng thương mại dịch vụ định vị, lộ diện trên thanh trạng thái.

Bạn đang xem: Cách xem lịch sử vị trí trên iphone

Khi bạn thiết lập cấu hình iPhone, chúng ta được hỏi xem cũng muốn bật Dịch vụ xác định không. Sau đó, bạn có thể bật hoặc tắt dịch vụ thương mại định vị bất kỳ lúc nào.

Lần trước tiên ứng dụng có tài liệu vị trí từ iPhone, bạn nhận được một yêu ước với giải thuật thích. Một vài ứng dụng hoàn toàn có thể yêu mong vị trí của khách hàng chỉ một lượt duy nhất. Những ứng dụng khác rất có thể yêu cầu bạn share vị trí của mình bây giờ và vào tương lai. Dù các bạn cấp phép hoặc khước từ quyền truy cập đang diễn ra vào địa điểm của mình, bạn cũng có thể thay thay đổi quyền truy cập của áp dụng sau này.

*

Nếu bạn không bật Dịch vụ xác định khi tùy chỉnh cấu hình iPhone lần đầu tiên, hãy đi tới thiết lập  >Quyền riêng tư & Bảo mật > thương mại dịch vụ định vị, tiếp nối bật thương mại dịch vụ định vị.


Đi tới thiết lập  > Quyền riêng tư & Bảo mật > thương mại dịch vụ định vị.

*

Để xem xét lại hoặc chuyển đổi cài đặt quyền truy vấn cho một vận dụng hoặc xem lời lý giải cho việc yêu cầu thương mại dịch vụ định vị, hãy va vào ứng dụng.

Để được cho phép một ứng dụng áp dụng vị trí cụ thể của bạn, hãy để Vị trí chính xác ở tâm lý bật. Để chỉ chia sẻ vị trí gần đúng của chúng ta – rất có thể đủ cho áp dụng không đề xuất vị trí đúng đắn của chúng ta – hãy tắt Vị trí chính xác.

Xem thêm: Gợi Ý 10 Thực Đơn Bữa Cơm Gia Đình Miền Nam Đơn Giản Ngon Cơm


Ghi chú: Nếu bạn đặt quyền truy vấn cho một áp dụng thành Hỏi trong lần tiếp theo, chúng ta được yêu cầu bật lại Dịch vụ xác định trong lần tiếp theo sau ứng dụng nỗ lực sử dụng tính năng.


Để khám phá cách vận dụng thứ ba áp dụng thông tin đang yêu thương cầu, hãy xem xét lại các pháp luật và chính sách quyền riêng tư của ứng dụng. Hãy xem nội dung bài viết Hỗ trợ của linhthach.vn ra mắt về quyền riêng tứ và dịch vụ định vị.


Khi bạn cho phép một ứng dụng luôn luôn sử dụng vị trí của khách hàng trong nền, chúng ta có thể nhận được chú ý về câu hỏi sử dụng tin tức đó của ứng dụng. (Những chú ý này được cho phép bạn chuyển đổi quyền, nếu như khách hàng muốn). Trong các cảnh báo, một bản đồ hiển thị các vị trí gần đây mà áp dụng đã truy cập.

Để ẩn phiên bản đồ, hãy đi tới thiết lập  > Quyền riêng rẽ tư và Bảo mật > thương mại dịch vụ định vị > cảnh báo vị trí, sau đó tắt bản đồ trong cảnh báo vị trí.

Với thiết đặt được tắt, bạn liên tục nhận được những cảnh báo vị trí, nhưng bạn dạng đồ ko hiển thị.


Một số dịch vụ thương mại hệ thống, chẳng hạn như lưu ý dựa trên vị trí cùng quảng cáo dựa trên vị trí, sử dụng dịch vụ định vị.

Để xem tâm lý của từng dịch vụ, để nhảy hoặc tắt Dịch vụ xác định cho từng dịch vụ thương mại hoặc nhằm hiển thị trong thanh tinh thần khi những dịch vụ hệ thống đã bật thực hiện vị trí của bạn, hãy đi tới cài đặt  > Quyền riêng rẽ tư & Bảo mật > thương mại & dịch vụ định vị > dịch vụ thương mại hệ thống.