I. TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ CÁCH MẠNG NƯỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ 1954 VỀ ĐÔNG DƯƠNG

1. Tình hình

a. Miền Bắc

- Ngày 16/ 5/1955, Pháp bong khỏi Hải Phòng, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Tạo điều kiện cho khu vực miền bắc bước vào thời kỳ quá đáng lên công ty nghĩa buôn bản hội.

Bạn đang xem: Đề cương lịch sử học thuyết kinh t5 nhân vật lịch sử ở bến tre

b. Miền Nam

- vào giữa tháng 5/1956, Pháp rút khỏi miền nam khi chưa tiến hành hiệp yêu mến tổng tuyển cử thống nhất nước ta theo pháp luật của hiệp nghị Giơ-ne-vơ..

- Mỹ vậy Pháp, gửi tay không đúng Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền ở miền Nam, thủ đoạn chia giảm VN, biến miền nam bộ Việt nam giới thành trực thuộc địa hình trạng mới, căn cứ quân sự sống Đông Dương và Đông nam giới Á.

- Với âm mưu của Mỹ và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm, việt nam tạm thời bị chia giảm làm nhị miền.

2. Nhiệm vụ cách mạng

– tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền:

+ Miền Bắc: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ngơi nghỉ miền Bắc

+ Miền Nam: biện pháp mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới độc lập thống tuyệt nhất Tổ quốc.

=>Đây là điểm sáng lớn nhất, độc đáo nhât của giải pháp mạng vn thời kỳ 1954 – 1975.

3. Vai trò và quan hệ của bí quyết mạng nhị miền:

- khu vực miền bắc có vai trò quyết định nhất đối với cách mạng cả nước, còn miền nam bộ có vai trò quyết định trực tiếp trong cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp của đế quốc Mĩ và tay sai, giải tỏa miền Nam, đảm bảo an toàn miền Bắc, tiến cho tới thống duy nhất Tổ quốc.

– giải pháp mạng hai miền bao gồm quan hệ gắn thêm bó chặt chẽ với nhau, phối hợp với nhau, tạo điều kiện cho nhau phát triển. Đó là quan hệ tình dục giữa hậu phương cùng với tuyền tuyến.

III. MIỀN phái nam ĐẦU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI “ĐỒNG KHỞI” (1954-1960).

1. Đầu tranh chống chính sách Mĩ - Diệm, duy trì gìn và cải cách và phát triển lực lượng giải pháp mạng (1954 - 1959) (Giảm tải)

2. Phong trào Đồng Khởi (1959 - 1960)

a. Nguyên nhân

- 1957-1959: Ngô Đình Diệm phát hành chính sách “tố cộng, khử cộng”, ra đạo hình thức 10/59 đặt

cộng sản ra phía bên ngoài vòng pháp luật, lê đồ vật chém khắp miền nam bộ làm lực lượng bí quyết mạng bị

tổnthất nặng, yên cầu phải có phương án quyết liệt để mang cách mạng vượt qua cạnh tranh khăn.

- mon 01/1959, hội nghị Trung ương Đảng 15 xác định: bí quyết mạng miền Nam không tồn tại con đường nào khác là sử dụng bạo lực cách mạng tấn công đổ cơ quan ban ngành Mỹ - Diệm. Phương hướng cơ bạn dạng là khởi nghĩa giành chủ yếu quyền về tay nhân dân bằng con phố đấu tranh thiết yếu trị là chủ yếu,kết hợp với đấu tranh vũ trang.

b. Diễn biến

- ban sơ phong trào nổ ra riêng lẻ ở Vĩnh Thạnh, chưng Ái (2/1959), Trà Bồng (8/1959)…, sau lan khắp miền nam bộ thành cao trào giải pháp mạng, tiêu biểu vượt trội là cuộc “Đồng khởi” sinh hoạt Bến Tre.

- Quần chúng giải tán tổ chức chính quyền địch, lập Ủy ban nhân dân tự quản, lập lực lượng vũ trang, trưng thu ruộng khu đất của địa chủ, cường hào phân chia cho dân cày nghèo.

- phong trào lan khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số trong những nơi ngơi nghỉ Trung Trung bộ. Thời điểm cuối năm 1960, ta làm chủ 600/1298 xã làm việc Nam Bộ, 3.200/5721 thôn ngơi nghỉ Tây Nguyên, 904/3829 thôn ở Trung Trung bộ.

c. Ý nghĩa

- Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ.Làm lung lay tận gốc chính sách tay sai Ngô Đình Diệm.

- Đánh vệt bước cải tiến và phát triển nhảy vọt của biện pháp mạng miền nam từ nuốm giữ gìn lực lượng sang thay tiến công.

VI. MIỀN BẮC BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT - KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961 - 1965)

1. Đại hội đại biểu cả nước lần lắp thêm III của Đảng (tháng 9/1960) tại Hà Nội

a. Hoàn cảnh lịch sử

- thân lúc phương pháp mạng hai miền nam - Bắc có những bước tiến quan trọng,miền Bắc chiến thắng trong việc cải tạo và phục hồi kinh tế, biện pháp mạng miền nam nhảy vọt sau Đồng Khởi.

b. Nội dung

- Đề ra trọng trách chiến lược cho bí quyết mạng toàn quốc và từng miền

+ Miền Bắc: cách mạng xã hội chủ nghĩa bao gồm vai trò quyết định nhất.

+ Miền Nam: bí quyết mạng dân tộc dân người chủ sở hữu dân gồm vai trò quyết định trực tiếp.

+ Cách mạng hai miền gồm quan hệ mật thiết, lắp bó nhau nhằm dứt cách mạng dân tộc bản địa dân người chủ dân trong cả nước, thực hiện hòa bình thống tuyệt nhất nước nhà.

- thảo luận Báo cáo thiết yếu trị, báo cáo sửa đổi điều lệ Đảng.

- thông qua kế họach 5 năm lần trước tiên (1961 - 1965) xây dựng đại lý vật chất - nghệ thuật của CNXH làm việc miền Bắc.

- thai BCH tw Đảng vày Hồ Chí Minh làm chủ tịch với Lê Duẩn có tác dụng Tổng túng thiếu Thư.

* Ý nghĩa: là Đại hội tạo CNXH ngơi nghỉ miền Bắc, thực hiện chủ quyền thống tuyệt nhất nước nhà.

Mùa thu năm 1960, trên Đại hội Đại biểu vn lần vật dụng III của Đảng tại thủ đô hà nội Hà Nội, quản trị Hồ Chí Minh khẳng định: "Đại hội lần này là đại hội thi công chủ nghĩa xóm hội ở miền bắc bộ và đấu tranh độc lập thống độc nhất nước nhà"

V. MIỀN nam giới CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MỸ (1961 - 1965)

1. Kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ngơi nghỉ miền Nam

a. Bối cảnh lịch sử

Cuối 1960, hiệ tượng thống trị bằng cơ quan ban ngành tay sai Ngô Đình Diệm bị thất bại, Mỹ thực hiện “Chiến tranh sệt biệt” (1961 - 1965).

b. Âm mưu

- Là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân giao diện mới, được triển khai bằng quân nhóm Sài gòn, dưới sự chỉ huy của khối hệ thống “cố vấn” Mỹ, phụ thuộc vào vũ khí, sản phẩm công nghệ kỹ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ, nhằm mục tiêu chống lại phong trào cách mạng của nhân dân ta.

- Âm mưu cơ bản: “dùng người việt đánh bạn Việt

c. Thủ đoạn

- Đề ra chiến lược Staley - Taylor, bình định khu vực miền nam trong 18 tháng.

-Tăng viện trợ quân sự cho Diệm, tăng cường cố vấn Mỹ cùng lực lượng quân đội Sài Gòn.

- triển khai dồn tư thục “Ấp chiến lược”, đồ vật hiện đại, sử dụng phổ biến các chiến thuật mới như “trực thăng vận” cùng “thiết xa vận”.

- “Ấp chiến lược” được Mĩ và Ngụy coi như “xương sống” của “chiến tranh đặc biệt”.

- thành lập Bộ lãnh đạo quân sự Mỹ ở khu vực miền nam (MACV).

- Mở những cuộc hành quân càn quét nhằm hủy hoại lực lượng phương pháp mạng, thực hiện nhiều chuyển động phá hoại miền Bắc, phong lan biên giới, vùng biển nhằm ngăn chặn sự đưa ra viện của khu vực miền bắc cho miền Nam.

2. Miền nam chiến đấu kháng “Chiến tranh sệt biệt” của Mỹ

a. Hoàn hảo về tổ chức lãnh đạo

- mon 01/1961, trung ương cục khu vực miền nam thành lập

- Ngày 02/1961, những lực lượng tranh bị thống tốt nhất thành Quân hóa giải miền Nam.

Mặt trận dân tộc bản địa giải phóng miền nam VN với Đảng lãnh đạo nhân dân ta phối kết hợp đấu tranh chính trị cùng với đầu tranh vũ trang, nổi dậy tiến công địch trên cha vùng kế hoạch (rừng núi, nông xóm đồng bằng và đô thị), bằng ba mũi gần kề công (chính trị, quân sự, binh vận).

b. Đánh bại kế hoạch Staley - Taylor (1961 - 1963): bình định miền nam trong 18 tháng.

* 1961 - 1962: quân giải hòa đẩy lùi nhiều cuộc đánh của địch.

* Đấu tranh kháng và phá “Ấp chiến lược”: ra mắt gay go tàn khốc giữa ta và địch. Ta phá “ấp chiến lược” song song với dựng thôn chiến đấu. Thời điểm cuối năm 1962, ta kiểm soát và điều hành trên nửa tổng thể ấp cùng với 70% nông dân sinh sống miền Nam.

* Trên chiến trường quân sự: 02.01.1963, quân dân ta thắng phệ ở trận Ấp Bắc (Mỹ Tho), vượt qua cuộc tiến quân càn quét của 2000 lính thành phố sài thành có nạm vấn Mỹ chỉ huy,với phương tiện chiến tranh hiện đại.

* Đấu tranh bao gồm trị

- ra mắt mạnh mẽ khắp các đô thị lớn, khá nổi bật là tranh đấu của “đội quân tóc dài”, của các “tín đồ” Phật giáo…Góp phần đẩy nhanh quy trình suy sụp của tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

- Ngày 1.11.1963, Mỹ đơ dây Dương văn Minh thay máu chính quyền lật đổ Ngô Đình Diệm. Chủ yếu quyền thành phố sài gòn lâm vào tình trạng bự hoảng.

c. Đánh bại planer Giôn xơn - Mác-na-ma-ra (Johnson - Mac Namara) 1964-1965:

- tăng cường viện trợ quân sự, ổn định cơ quan ban ngành Sai gòn, bình định có trọng yếu miền Nam

- Bình định khu vực miền nam có trọng yếu trong hai năm (1964 - 1965).

* Đánh phá “Ấp chiến lược”: từng mảng to “Ấp chiến lược” của địch bị phá vỡ, làm cho phá sản cơ phiên bản “xương sống” của cuộc chiến tranh đặc biệt.Vùng giải phóng ngày càng mở rộng, tổ chức chính quyền cách mạng các cấp thành lập.

* Về quân sự

- Đông Xuân 1964 - 1965, ta thắng bự ở trận Bình Giã (02.12.1964), một số loại 1700 thương hiệu địch khỏi vòng chiến, đánh bại chiến lược “trực thăng vận” cùng “thiết xa vận”.

- Sau đó, ta tiếp tục giành chiến thắng ở An Lão, cha Gia, Đồng Xoài...

- làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ.

3. Ý nghĩa

- giải pháp mạng khu vực miền nam tiếp tục đứng vững thế chủ động tiến công.

- Mỹ đã thua trận trong việc sử dụng khu vực miền nam Việt phái nam làm thử nghiệm một mô hình chiến tranh để lũ áp phong trào cách mạng trên núm giới.

- Mỹ yêu cầu chuyển sang kế hoạch “Chiến tranh viên bộ” (tức xác nhận sự thua của cuộc chiến tranh đặc biệt).

- chứng tỏ đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn và sự trưởng thành nhanh giường của Quân Giải phóng miền nam Việt Nam

...................................................................................

 

Phần II

HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ VIỆT NAM

(1954 – 1965)

Câu 1. Nét nổi bật nhất của tình hình nước ta sau hiệp nghị Giơnevơ 1954 về Đông Dương là

A. Mĩ cầm chân Pháp, gửi tay sai lên nắm chính quyền ở miền Nam.

B. Miền nam bộ trở thành trực thuộc địa vẻ bên ngoài mới, căn cứ quân sự của Mĩ.

C. Khu vực miền bắc được hoàn toàn giải phóng, tiến lên CNXH.

D. Đất nước bị chia giảm làm nhì miền với hai cơ chế chính trị không giống nhau.

Câu 2. Trách nhiệm của bí quyết mạng việt nam sau hiệp nghị Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương là

A. Hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế ở miền Bắc, đưa miền bắc bộ tiến lên CNXH; liên tục cuộc biện pháp mạng dân tộc dân người chủ dân sống miền Nam, thực hiện độc lập thống duy nhất nước nhà.

B. Triển khai đồng thời trách nhiệm kinh tế, hàn gắn vết thương cuộc chiến tranh và tiến nhanh CNXH bên trên cả nước.

C. Triển khai đồng thời nhiệm vụ công nghiệp hóa, tân tiến hóa toàn nước và tiến nhanh CNXH trên phạm vi cả nước.

D. Tiếp tục cuộc giải pháp mạng dân tộc bản địa dân người sở hữu dân và tiến hành độc lập, thống nhất khu đất nước.

Câu 3. Âm mưu của Mĩ đối với miền Nam việt nam sau năm 1954 là

A. Biến miền nam bộ thành nằm trong địa kiểu bắt đầu B. đưa quân nhóm Mĩ vào miền Nam

C. Biến nước ta thành thị trường tiêu thụ mặt hàng hoá của Mĩ D. Phá hoại những cơ sở tài chính của ta

Câu 4. Vào giữa tháng 5 – 1956, quân Pháp rút khỏi miền nam bộ Việt Nam lúc chưa triển khai nội dung pháp luật Hiệp định Gionevơ là

A. Thực hiện lệnh hoàn thành băn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.

B. Tập kết, chuyển quân, chuyển nhượng bàn giao khu vực.

C. Tổ chức hiệp yêu mến tổng tuyển cử thống độc nhất vô nhị hai khu vực miền nam – Bắc.

D. Rút hết những căn cứ quân sự ở Đông Dương.

Câu 5. Đại hội đại biểu nước ta lần sản phẩm công nghệ III của Đảng (9-1960) ra mắt trong bối cảnh lịch sử

A. Biện pháp mạng hai miền Nam-Bắc gồm có bước tiến quan lại trọng.

B. Biện pháp mạng khu vực miền nam Việt Nam đã đứng trước phần đông khó khăn.

C. Biện pháp mạng ở miền bắc đang chống lại sự tiêu hủy nặng nại của Mĩ.

D. Biện pháp mạng miền Nam gặp gỡ khó, phương pháp mạng miền bắc thành công

Câu 6.Nội dung “bình định khu vực miền nam trong 2 năm” , là kế hoạch quân sự nào tiếp sau đây của Mĩ?

Kế hoạch Xtalây Taylo. B. Planer Giônxơn Mac-namara.Kế hoạch định bắt đầu của Mĩ. D. Kế hoạch Đờ-Lát Đờ-tát-Xi-nhi.

Câu 7. Câu chữ “bình định khu vực miền nam trong 18 tháng”, là kế hoạch quân sự nào dưới đây của Mĩ?

Kế hoạch Xtalây Taylo. B. Chiến lược Giônxơn Mac-namara.Kế hoạch định mới của Mĩ. D. Chiến lược Đờ-Lát Đờ-tát-Xi-nhi.Chống bình định. B. Phá ấp chiến lược. C. Đồng khởi.D.Trừ gian diệt ác.

Câu 9. Nhiệm vụ của phương pháp mạng miền nam bộ Việt phái nam sau 1954 là

A. Hạn chế lại sự bắn phá với ném bom ác liệt của tổ chức chính quyền Mĩ-Diệm.

B. Hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và trở nên tân tiến kinh tế.

C. Liên tục cách mạng dân tộc dân người chủ sở hữu dân, tiến hành thống tốt nhất nước nhà.

D. Thuộc với miền bắc tiến hành công cuộc kiến tạo CNXH.

Câu 10. Đại hội đại biểu nước ta lần thứ III của Đảng (9-1960) đã khẳng định nhiệm vụ của giải pháp mạng khu vực miền nam là

A. Phục hồi kinh tế, hàn gắn dấu thương chiến tranh.

B. Xong xuôi cuộc giải pháp mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

C. Vừa loạn lạc vừa loài kiến quốc.

D. Chiến đấu chống Mĩ và bao gồm quyề sài Gòn.

Câu 11. Đại hội đại biểu vn lần thiết bị III của Đảng (9-1960) đã khẳng định nhiệm vụ của phương pháp mạng miền bắc bộ là

khôi phục gớm tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. B. đưa ra viện mang lại miền Nam.đánh bại trận đánh tranh phá hoại của Mĩ ra miền Bắc. D. Tiến nhanh CNXH.

Câu 12. Sau hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương (1954), miền bắc bộ tiếp tục triển khai nhiệm vụ nào?

A. Chấm dứt cuộc bí quyết mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân.

B. Tiến hành cách mạng XHCN.

Đấu trnh kháng đế quốc Mĩ xâm lược với tay sai.

D. Đấu tranh đòi thi hành hiệp định Giơnevơ.

Câu 13. Câu chữ của họp báo hội nghị lần thứ 15 của Đảng đầu xuân năm mới 1959 đã khẳng định phương hướng của cách mạng miền nam bộ là gì?

A. Khởi nghĩa giành bao gồm quyền về mình nhân dân bởi lực lượng tranh bị là nhà yếu, kết hợp với lực lượng bao gồm trị.

B. Khởi nghĩa giành chính quyền về phần mình nhân dân bằng đấu nhãi vũ ttrang cùng với đấu tranh bao gồm trị và ngoaị giao.

C. Khởi nghĩa giành bao gồm quyền về mình nhân dân bởi đấu tranh vũ trang.

D. Khởi nghĩa giành thiết yếu quyền về phần mình nhân dân bởi đấu tranh chủ yếu trị là chủ yếu, kết phù hợp với đâu tranh vũ trang.

Câu 14. Hội nghị lần thiết bị 15 của Đảng (1/1959) đã đặt ra con đường tranh đấu của nhân dân khu vực miền nam là

bạo lực cách mạng. C. Chống chọi ngoại giao.đấu tranh nghị trường. D. đấu tranh chủ yếu trị.

Câu 15. Họp báo hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần sản phẩm công nghệ 15 đã bao gồm chủ trương đặc biệt nào đối với cách mạng miền Nam?

A. Để nhân dân miền nam bộ đấu tranh bằng tuyến phố chính trị.

B. Để nhân dân miền nam bộ sử dụng bạo lực giành chính quyền.

C. Để nhân dân miền nam đấu tranh bằng con phố vũ trang.

D. Để nhân khu vực miền nam đấu tranh bằng con phố ngoại giao.

Câu 16. Văn bản nào sau đấy là phương hướng cơ phiên bản của phương pháp mạng miền nam được khẳng định tại Hộinghị Ban chấp hành tw Đảng lần vật dụng 15 (1 – 1959)?

A. Đấu tranh chủ yếu trị đòi Mĩ – Diệm thi hành hiệp nghị Giơnevơ.

B. Đấu tranh khí giới kết phù hợp với đấu tranh thiết yếu trị nhằm giành thiết yếu quyền.

C. Đấu tranh chính trị là công ty yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang, tiến công đổ cơ quan ban ngành Mĩ – Diệm.

D. Đấu tranh thiết yếu trị, duy trì gìn và trở nên tân tiến lực lượng phương pháp mạng.

Câu 17. Đối với miền Bắc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần đồ vật III (9- 1960) của Đảng khẳng định

A. Cần khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

B. Liên tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

C. Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến bền vững và kiên cố lên CNXH.

D. Tranh đấu chống Mĩ và cơ quan ban ngành Sài Gòn.

Câu 18. đưa ra quyết định cơ phiên bản của họp báo hội nghị Ban chấp hành trung ương lần máy 15 (1-1959) là gì?

A. Sử dụng đấu tranh ngoại giao để đánh đổ ách thông trị Mĩ - Diệm.

B. Nhờ vào sự hỗ trợ của các nước ngoài để tấn công Mĩ - Diệm.

C. Giành cơ quan ban ngành bằng tuyến đường đấu tranh hòa bình.

D. Nhân dân miền nam bộ sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng tấn công đổ quyền Mĩ - Diệm.

Câu 19.Nội dung làm sao dưới đây là điều kiện quyết định làm bùng nổ trào lưu “Đồng khởi” (1960)?

A. Mỹ - Diệm phá hoại hiệp định Giơnevơ, thực hiện chế độ “tố cộng”, “diệt cộng”.

B. Nghị quyết hội nghị lần lắp thêm 15 của Đảng.

C. Do chính sách cai trị của Mỹ - Diệm.

D. Mỹ - Diệm bức tốc khủng bố, khiến cho cách mạng miền nam bị tổn thất nặng nề nề.

Câu 20. Phong trào Đồng Khởi nổ ra sinh sống đâu trước tiên ở

A. Bình Định B. Tây nguyên C. Thành phố sài thành - Gia Định D. Bến Tre

Câu 21. Phong trào Đồng Khởi nổ ra nghỉ ngơi đâu trước tiên ở thị trấn nào của tỉnh Bế Tre?

Giồng Trôm. B. Mỏ Cày. C. Đất Cày. D. Châu Thành.Chiến lược “chiến tranh quánh biệt”. B. Kế hoạch “chiến tranh cục bộ”.Chiến lược “Việt phái nam hóa chiến tranh”. D. Kế hoạch “chiến tranh solo phương”.

Câu 23. Âm mưu cơ bạn dạng của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ triển khai ở miền nam bộ Việt phái mạnh là gì?

Dùng người việt nam đánh bạn Việt. B.Tiêu diệt lực lượng của ta.Kết thúc chiến tranh. D.Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.

Xem thêm: Có Nên Điêu Khắc Chân Mày Không ? Những Điều Cần Lưu Ý Có Nên Điêu Khắc Lông Mày Không

Câu 24. Trong số những sai lầm của cuộc cải cách ruộng đất (1954-1957) là

qui nhầm cán bộ đảng viên thành địa chủ.

B. Phát hễ quần chúng cải tân ruộng đất.

thực hiện fan cày tất cả ruộng, bớt tô, giảm thuế.

D. đấu tố tràn lan, qui nhầm thành phần địa chủ.

Câu 25. Sau thành công của phong trào “Đồng khởi” ở miền nam Việt Nam, Mĩ gửi sang kế hoạch chiến tranh nào?

A.“Chiến tranh đặc biệt”. B.“Chiến tranh đơn phương”.

tranh viên bộ”. D.“Việt nam giới hóa chiến tranh”.

..

Câu 26.Thắng lợi quân sự nào của quân dân miền Nam đóng góp phần làm vỡ nợ về cơ phiên bản chiến lược “Chiến tranh quánh biệt” của Mĩ?

Bình Giã. B. Vạn Tường. C. Ấp Bắc. D. Núi Thành.

Câu 27. Thắng lợi nào của quân dân miền nam đã vượt mặt chiến lược “Chiến tranh đơn phương” của đế quốc Mĩ?

Phong trào đồng khởi năm 1960.

B. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

D. Trận “Điện Biên che trên không” năm 1972.

Câu 28. giữa trung tâm của “Chiến tranh sệt biệt” là gì?

A. Dồn dân vào ấp chiến luợc.

B. Dùng người việt nam đánh tín đồ Việt.

C. Bình định miền Nam.

D. Bình định khu vực miền nam và không ngừng mở rộng chiến tranh ra miền Bắc.

Câu 29. Sau hiệp định Giơnevơ, tình trạng nước ta gặp khó khăn lớn số 1 là gì?

A. Tổng tuyển chọn cử thống nhất tổ quốc chưa được tiến hành.

B. Pháp rút khỏi miền bắc bộ nhưng tiêu hủy nhiều cửa hàng kinh tế.

C. Mĩ nhảy vào biến miền nam bộ thành ở trong địa kiểu new và địa thế căn cứ quân sự của Mĩ.

D. Khu vực miền bắc bị tàn phá nặng nại sau chiến tranh.

Câu 30. Sự kiện nào sau đó là mốc khắc ghi miền Bắc nước ta trọn vẹn giải phóng?

A. Quân ta tiếp quản tp. Hà nội Hà Nội.

B. Hiệp định Giơ –ne-vơ về Đông Dương được kí kết.

C. Trung ương Đảng, cơ quan chỉ đạo của chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh ra mát dân chúng thủ đô.

D. Quân Pháp rút khỏi hòn đảo cát Bà (Hải Phòng).

Câu 31. câu chữ nào dưới đây không phản chiếu đúng trách nhiệm của phương pháp mạng miền nam sau 1954?

A. Liên tục cuộc bí quyết mạng dân tộc dân người chủ dân.

B. Đấu tranh chống đế quốc Mĩ xâm lược cùng tay sai.

Xây dựng cơ sở vật hóa học cho CNXH.

D. Thực hiện hòa bình thống nhất đất nước.

Câu 32. Cách mạng miền nam bộ có vai trò thế nào trong câu hỏi đánh đổ kẻ thống trị của đế quốc Mỹ cùng tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất khu đất nước?

Có vai trò đặc biệt nhất. B. Bao gồm vai trò cơ bản nhất.Có vai trò quyết định trực tiếp. D. Gồm vai trò quyết định nhất.

Câu 33. Hiệ tượng đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm của quần chúng miền Nam giữa những ngày đầu sau hiệp định Giơnevơ 1954, đa số là gì?

A. Đấu tranh vũ trang. B. Đấu tranh bao gồm trị, hòa bình.

Khởi nghĩa giành lại quyền làm cho chủ. D. Dùng đấm đá bạo lực cách mạng.

Câu 34. Đại hội lần III(9/1960) của Đảng đã dựa vào tình hình thực tế nào để đưa ra nhiệm vụ giải pháp mạng nước ta?

Nền ghê tế khu vực miền bắc lạc hậu. B. Miền nam bộ chịu sự kẻ thống trị của Mĩ - Diệm.Đất nước bị chia cắt làm nhị miền. D. Thắng lợi giành được của hai miền nam – Bắc.

Câu 35. Nội dung quan trọng đặc biệt nhất của Đại hội đại biểu cả nước lần trang bị III của Đảng (/1960) là

A. Trách nhiệm chiến lược của biện pháp mạng toàn quốc và nhiệm vụ của ách mạng từng miền.

B. Phương hướng cơ phiên bản cho cách mạng miền nam.

C. Mặt đường lối triển khai xây dựng CNXH làm việc miền Bắc.

D. Biện pháp giải quyết những khó khăn về ghê tế, làng mạc hội làm việc miền Bắc.

Câu 36. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thiết bị III của Đảng (9/1960) đã quyết định và trải qua nhiều sự việc quan trọng, nước ngoài trừ

A. Đề ra trọng trách chiến lược của cách mạng cả nước cũng như của từng miền.

B. Quyết định thành lập và hoạt động Trung ương Cục miền nam để trực tiếp lãnh đạo bí quyết mạng miền Nam.

C. Trải qua kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965)

D. Bầu Ban chấp hành trung ương mới và bầu Bộ chủ yếu trị.

Câu 37. Công cụ chiến lược của Mĩ trong âm mưu biến miền nam bộ Việt phái mạnh thành thuộc địa kiểu dáng mới quy trình tiến độ 1954 – 1965 là

chính quyền tay sai. C. Quân các nước đồng minh của Mĩcố vấn Mĩ. D. Quân team viễn chinh Mĩ.

Câu 38. Bí quyết mạng khu vực miền bắc có vai trò gì đối với sự nghiệp phương pháp mạng cả nước?

Có vai trò ra quyết định trực tiếp. B. Tất cả vai trò cơ bạn dạng nhất.Có vai trò quan trọng đặc biệt nhất. D. Bao gồm vai trò ra quyết định nhất.

Câu 39. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng Khởi” là gì?

A. Có tác dụng lung lay tận gốc chính quyền tay không đúng Ngô Đình Diệm.

B. Đưa giải pháp mạng khu vực miền nam chuyển từ cụ giữ gìn lực lượng sang rứa tiến công.

C. Sự thành lập và hoạt động của mặt trận giải phóng miền nam Việt phái mạnh (20 – 12 – 1960).

D. Có tác dụng phá sản kế hoạch chiến tranh đặc trưng của Mỹ.

Câu 40. Nội dung nào không phải ý nghĩa của phong trào ĐồngKhởi?

A. Buộc Mĩ đề nghị rút quân về nước.

B. Có tác dụng lung lay tận gốc tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

C. Biện pháp mạng miền nam bộ chuyển từ nắm giữ gìn lực lượng sang núm tiến công

D. Giáng đòn nặng nài nỉ vào chế độ thực dân mới của Mĩ

Câu 41. Thành công nào bên dưới đây minh chứng quân dân miền Nam có chức năng đánh bại kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ?

Chiến chiến hạ Bình Giã. B. Thành công Ấp Bắc.Chiến win Vạn Tường. D. Chiến thắng Đồng Xoài.

Câu 42. Hiệ tượng đấu tranh chủ yếu của quân cùng dân ta chống chiến lược “Chiến tranh sệt biệt” (1961-1965) ở miền nam Việt Nam?

A. Đấu tranh nước ngoài giao kết hợp với đấu tranh vũ trang.

B. Đấu tranh tranh bị kết hợp với phong trào phòng bình định.

C. Đấu tranh chính trị kết hợp với phong trào phá ấp chiến lược.

D. Đấu tranh bao gồm trị kết phù hợp với đấu tranh vũ trang

Câu 43. Nguyên nhân nào là cơ phiên bản nhất dẫn đến trào lưu “Đồng khởi” 1959 – 1960?

A. Mỹ - Diệm phá hoại hiệp nghị Giơnevơ, thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”.

B. Gồm nghị quyết họp báo hội nghị lần máy 15 của Đảng về mặt đường lối cm miền Nam.

C. Do cơ chế cai trị của Mĩ - Diệm khiến cho CM khu vực miền nam bị tổn thất nặng.

D. Mỹ Diệm phá hủy hiệp định, triển khai chiến dịch tố cùng diệt cộng, thi hành hình thức 10-59.

Câu 44. Trọng trách cơ bạn dạng nhất của giải pháp mạng nước ta sau hiệp nghị Giơ-ne-vơ 1954 là

A. Xây đắp CNXH sống miền Bắc, hỗ trợ cho biện pháp mạng miền nam.

B. Triển khai cách mạng dân tộc dân người chủ dân ở miền nam bộ chống Mĩ – Diệm.

C. Phát hành CNXH ở miền bắc, triển khai cách mạng dân tộc bản địa dân người chủ dân ngơi nghỉ miền Nam, thực hiện tự do thống tuyệt nhất nước nhà.

D. Miền bắc bộ xây dựng CNXH, chi viện mang đến miền Nam, miền nam bộ tiến hành bí quyết mạng dân tộc dân người sở hữu dân bảo đảm an toàn miền Bắc.

Câu 45. Cơ chế nào của Mỹ - Diệm ảnh hưởng tác động gây trở ngại với cuộc bí quyết mạng miền nam bộ Việt nam từ 1954-1959?

A. Phế truất Bảo Đại đưa Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống.

B. Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam.

C. Đặt cùng sản bên cạnh vòng pháp luật, ra “luật 10 – 59”, công khai minh bạch chém giết.

D. Thực hiện cơ chế “đả thực”, “bài phong”, “diệt cộng”.

Câu 46. Sự kiện nào của quân cùng dân khu vực miền nam trong cuộc tao loạn chống Mĩ (1954-1975) khắc ghi cách mạng khu vực miền nam từ gắng giữ gìn lực lượng sang gắng tiến công?

Chiến thắng Bình Giã. B. Thành công Ấp Bắc.

C. Trào lưu Đồng khởi. D. Chiến thắng Vạn Tường.

Câu 47. Điểm khác biệt cơ phiên bản giữa Đại hội toàn nước lần sản phẩm công nghệ III của Đảng (9-1960) cùng với đại hội lần thứ II (2-1951) sinh sống nội dung

thông qua báo cáo chính trị. B. Thai Ban chấp hành trung ương đảng.xây dựng cửa hàng vật hóa học của nhà nghĩa làng mạc hội. D. Thông qua nhiệm vụ của phương pháp mạng Việt Nam.

Câu 48. Tiêu giảm của Đại hội đại biểu toàn nước lần III của Đảng mon 9 năm 1960 là gì?

A. Triển khai cách social chủ nghĩa miền Bắc.

B. Tiếp tục cuôc phương pháp mạng dân tộc bản địa dân người sở hữu dân miền Nam.

C. Đưa miền bắc tiến nhanh tiến mạnh mẽ tiến bền vững và kiên cố lên công ty nghĩa buôn bản hội.

D. Toàn quốc hoàn thành biện pháp mạng dân tộc bản địa dân người sở hữu dân thống nhất đất nước.

Câu 49. Câu chữ nào tiếp sau đây thể hiện nay điểm khác nhau về thủ đoạn của Mĩ trong chiến tranh đơn phương và chiến tranh đặc biệt?

A. Tăng cường viện trợ kinh tế tài chính cho tổ chức chính quyền Sài Gòn.

B. Tăng cường viện trợ quân sự cho tổ chức chính quyền Sài Gòn.

C. Sử dụng khối hệ thống cố vấn quân sự chiến lược Mĩ.

D. Đàn áp dã man trào lưu đấu tranh thiết yếu trị ở các đô thị lớn.

Câu 50. Âm mưu dùng người việt nam đánh người việt nam trong kế hoạch chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở khu vực miền nam Việt phái nam thể hiện âm mưu nào của Mĩ?

Giảm xương máu người Mĩ trên chiến trường.

B. Tận dụng xương tiết của bạn Việt.

Quân Mĩ cùng quân Đồng minh rút dần khỏi chiến tranh.

D.Tăng sức đánh nhau của quân team Sài Gòn.

Câu 51. “Ấp chiến lược” được xem là “xương sống” của chiến lược chiến tranh như thế nào Mĩ thực hiện ở miền nam Viêt nam giới từ 1961-1973?

Chiến tranh đặc biệt. B. Cuộc chiến tranh Cục bộ. Vn hóa chiến tranh. D. Đông Dương hóa chiến tranh.

Câu 52. Câu chữ nào tiếp sau đây không đề đạt đúng chân thành và ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960) ở miền nam Việt Nam?

A. Có tác dụng phá sản chiến lược chiến tranh quan trọng của Mỹ.

B. Giáng một đòn mạnh dạn vào cơ chế thực dân bắt đầu của Mĩ.

C. Đưa CM khu vực miền nam chuyển từ nạm giữ gìn lực lượng sang ráng tiến công.

D. Sự thành lập của chiến trận giải phóng miền nam Việt nam (20 – 12 – 1960).

Câu 53. Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành trung đảng (1-1959) vẫn để lại bài học kinh nghiệm kinh nghiệm nào mang đến Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam?

A. Sử dụng tuyến phố đấu tranh nước ngoài giao giành bao gồm quyền.

B. Sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng giành bao gồm quyền về tay nhân dân.

C. Sử dụng con đường đấu tranh trang bị giành bao gồm quyền.

D. Sử dụng tuyến đường đấu tranh chính trị kết phù hợp với đấu tranh vũ trang.

A.Lãnh đạo nhân dân khu vực miền nam đấu tranh.

B. Desgin lực lượng phương pháp mạng miền Nam.

C. Duy trì gìn lực lượng giải pháp mạng chuẩn bị phản công.

D. Đoàn kết toàn dân kháng đế quốc và chính quyền tay sai.

Câu 55. Ngôn từ nào dưới đó là một vào những điểm mạnh của Đại hội đại biểu việt nam lần III của Đảng (9-1960)?

A.Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc.

B. Đề ra trách nhiệm chiến lược cả nước và bí quyết mạng từng miền.

C. Đưa miền bắc bộ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến bền vững và kiên cố lên nhà nghĩa buôn bản hội.

D. Xây dựng nền kinh tế xã hội nhà nghĩa ưu tiên trở nên tân tiến công nghiệp nặng.

Câu 56. Một trong những bài học đa phần cho phương pháp mạng vn được rút ra từ việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần III (9-1960) là

A. Mềm dẻo hoạt bát trong triển khai lãnh chỉ đạo cách mạng.

B. Chỉ đạo cách mạng cho cả hai miền.

chỉ đạo sâu sát quyết liệt cho biện pháp mạng miền Nam.

D. Triệu tập xây dựng nhà nghĩa xã hội nghỉ ngơi miền Bắc.

Câu 57. Đặc điểm tình hình nước ta sau hiệp nghị Giơnevơ (1954) tương tự với đều nước nào bên dưới đây?

Đức với Triều Tiên. B. Đức và Nhật Bản.Triều Tiên cùng Nhật Bản. D. Trung hoa và Triều Tiên.

Câu 58. Họp báo hội nghị lần trang bị 15 Ban chấp hành trung ương Đảng (1-1959) vẫn để lại bài học kinh nghiệm nào mang đến Đảng trong quy trình lãnh đạo bí quyết mạng nước ta thời kì kháng Mĩ?

A. Sử dụng con đường đấu tranh ngoại giao giành chính quyền.

B. Sử dụng bạo lực cách mạng giành thiết yếu quyền về mình nhân dân.

C. Sử dụng tuyến đường đấu tranh khí giới giành chính quyền.

D. Sử dụng tuyến phố đấu tranh chính trị kết phù hợp với đấu tranh vũ trang.

Câu 60. Hội nghị lần máy 15 Ban chấp hành trung ương Đảng (1-1959) đã để lại bài học kinh nghiệm nào mang đến Đảng trong quá trình lãnh đạo bí quyết mạng nước ta thời kì phòng Mĩ?

A. Sử dụng tuyến đường đấu tranh nước ngoài giao giành chính quyền.

B. Sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân.

C. Sử dụng con đường đấu tranh khí giới giành bao gồm quyền.

D. Sử dụng tuyến phố đấu tranh bao gồm trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

Câu 61. Trong số những bài học chủ yếu cho bí quyết mạng nước ta được rút ra từ việc tổ chức thành công xuất sắc Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần III (9-1960) là

A. Mượt dẻo hoạt bát trong thực hiện chỉ huy cách mạng.

B. Lãnh đạo cách mạng cho tất cả hai miền.

chỉ đạo sâu sát quyết liệt cho biện pháp mạng miền Nam.

D. Tập trung xây dựng chủ nghĩa xã hội sinh sống miền Bắc.