ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúcKHOA NGỮ VĂNĐỀ CƢƠNG chi TIẾT MÔN HỌCLỊCH SỬ BÁO CHÍ VIỆT NAM1.

Bạn đang xem: Giáo trình lịch sử báo chí việt nam

Số tín chỉ: 3 TC2. Đối tượng:- sv năm 1, 23. Phân chia thời gian (tiết):-Lên lớp: 45 tiết định hướng + thực hành-Khác: Đọc sách, từ nghiên cứu…4. Điều khiếu nại tiên quyết: lịch sử vẻ vang báo chí việt nam là môn liên ngành của chuyênngành lịch sử và siêng ngành Báo chí. Vì vậy sinh viên đề xuất nắm vững các kiến thứcvề lịch sử hào hùng xã hội việt nam trƣớc khi mày mò các vấn đề thuộc lịch sử vẻ vang báo chí.5. Mục tiêu của môn học:- Sinh viên có kiến thức khối hệ thống về lịch sử, tình trạng của báo mạng dân tộc.- Sinh viên thay đƣợc thực trạng ra đời, thiên hƣớng tin tức và vai trò, góp phần củamột số tờ báo điển hình của Việt Nam; các nhân tố, đk để hình thành, vạc triểnbáo chí…- sv bƣớc đầu có tác dụng nghiên cứu, phân tích, lý giải đƣợc những sự kiện, hiệntƣợng báo chí dựa trên kiến thức và kỹ năng và đọc biết mang tính chất biện hội chứng về kế hoạch sử.- Sinh viên nhận thức đƣợc sứ mệnh và bƣớc tiến của báo chí truyền thông trong quá trình lịch sửdân tộc, tự đó có ý thức vật dụng và triển khai xong tri thức, năng lực nghề nghiệp, tƣ cáchđạo đức …6. Miêu tả vắn tắt văn bản môn học:- reviews tiến trình lịch sử báo chí nước ta từ lên đường (1865) cho đến nay, baogồm các giai đoạn: 1865 - 1945; 1945 - 1975, 1975 - 1986, 1986 - 2000; 2000 - 2010.Mỗi giai đoạn lịch sử hào hùng báo chí nên làm nổi bật: quá trình phát triển, các đặc điểm, các tờbáo, các nhân vật báo chí truyền thông tiêu biểu, gần như thành tựu và góp sức cụ thể…- Dƣới sự hƣớng dẫn của giảng viên, sinh viên sẽ sƣu khoảng tài liệu, search hiểu, thảo luận,thuyết trình, làm bài bác luận nhận xét về những tờ báo/nhân vật/sự kiện báo chí vượt trội chomỗi tiến trình …7. Tài liệu học tập tập:1. Ban Tƣ tƣởng – văn hóa Trung ƣơng – Hội bên báo vn (2004), bốn tưởngHồ Chí Minh về báo chí truyền thông cách mạng, NXB chủ yếu trị Quốc gia, Hà Nội.2. Vũ bởi (2013), tư mươi năm nói láo, NXB Hồng Đức, Hà Nội.3. Đặng Thị Vân đưa ra (2008), Vấn đề thanh nữ trên báo chí truyền thông Tiếng Việt trước năm 1945,NXB kỹ thuật Xã hội, Hà Nội.4. Ngọc Đản (1995), Báo chí với sự nghiệp đổi mới, NXB Lao động, Hà Nội.5. Phan Quốc Hải, “Nguyễn Ái Quốc – công ty báo cách mạng đầu tiên”, Tạp chí: Diễnđàn nhân dân Quảng nam - Số 22, Quảng Nam.6. Hội công ty báo việt nam (1996), Chân dung các nhà báo liệt sĩ, Hội công ty báo ViệtNam.7. Thƣợng Hồng (2014), Hảo hán sài gòn - Dân chơi Bến Nghé (Ký sự về nhữngnhân vật danh tiếng của thành phố sài gòn năm xưa), NXB Thanh niên, Hà Nội.8. Đỗ quang đãng Hƣng (2001), lịch sử vẻ vang báo chí việt nam 1868-1945, NXB Quốc gia, Hà Nội.9. Nguyễn Thị Bích Hƣờng (2011), bài bác giảng Tác gia - Tác phẩm báo chí (Lƣu hànhnội bộ), Khoa Ngữ Văn, Trƣờng Đại học tập Sƣ phạm, Đại học Đà Nẵng.10. Nguyễn Công Khanh (2006), lịch sử dân tộc báo chí sài gòn – tp Hồ Chí Minh(1865 – 1995), NXB Tổng phù hợp TP hồ nước Chí Minh, hồ Chí Minh.11. Nguyễn Văn Khoan (2014), Điện Biên che qua tứ liệu lịch sử dân tộc báo chí, NXB Vănhọc, Hà Nội.12. Đoàn Hữu Hoàng Khuyên, vận động báo chí của các chiến sĩ bí quyết mạng trongnhà tội nhân Côn Đảo (1972-1975), Luận văn Thạc sĩ, Đại học giang sơn Hà Nội, HàNội, 2006.13. Trịnh Thị Bích Liên (2009), Phóng sự vn thời kỳ thay đổi mới, NXB chính trị Hành chính, Hà Nội.14. Nguyễn ráng Long (2007), hầu hết mẫu chuyện bang giao trong lịch sử vẻ vang Việt Nam,NXB Giáo dục, Hà Nội.15. Đỗ Chí Nghĩa (2014), bên báo và sáng tạo báo chí trong bốn tưởng hồ Chí Minh,NXB tin tức và Truyền thông, Hà Nội.16. Nhiều người sáng tác (1999), Truyền hình việt nam – một số hồi cam kết về đoạn đường đầu,Khối thông tin tuyên truyền, TP. Hồ nước Chí Minh.17. Nhiều tác giả (2015), đa số phóng sự về chiến tranh Việt Nam, NXB Trẻ, TP.

Xem thêm: Cách Làm Mạch Led Trái Tim, Hướng Dẫn Làm Mạch Led Trái Tim 32 Led

HồChí Minh.18. Nhiều tác giả (2015), Trận tuyến công khai minh bạch giữa sài Gòn, NXB Trẻ, T.P hồ nước Chí Minh.19. Philippe M. F. Peycam (2015), làng báo thành phố sài thành 1916 – 1930, NXB Trẻ, TP HồChí Minh.20. Phạm Phú Phong (1998), Đề cương bài bác giảng lịch sử vẻ vang báo chí vn (Từ khởithủy cho năm 1954), Đại học Khoa học, Huế.21. Vũ Châu cửa hàng (2008), chưng Hồ với Báo nước ta độc lập, NXB Thanh niên, HàNội.22. Nai lưng Hữu quang quẻ (2006), xóm hội học báo chí, NXB Trẻ, TP hồ nước Chí Minh.23. Đào Duy Quát, Đỗ quang đãng Hƣng, Vũ Duy Thông (2010), Tổng quan lịch sử vẻ vang báochí biện pháp mạng việt nam (1925-2010), NXB chính trị Quốc gia, Hà Nội.24. Nguyễn Thành (2006), Đồng chí ngôi trường Chinh với báo chí, NXB Thanh niên, HàNội.25. Huỳnh Văn Tòng (2000), lịch sử hào hùng báo chí nước ta từ phát xuất đến 1930, NXBThành phố hồ Chí Minh, hồ nước Chí Minh.26. Nai lưng Nhật Vy (2015), Báo Quấc ngữ ở tp sài thành cuối thế kỷ 19, NXB Trẻ, TP. HồChí Minh.8. Nhiệm vụ của sinh viên:- Dự lớp tối thiểu 80% thời lƣợng của môn học.- Đọc tư liệu tham khảo.- Tham gia những buổi thảo luận trên lớp.- Làm bài xích tập nhóm.- Làm bài xích tập cá nhân.9. Tiêu chuẩn đánh giá bán sinh viên:9.1. Hình thức đánh giá:- bài luận, bài bác tập hoặc đồ gia dụng án theo nhóm.9.2. Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá:- Đánh giá bài bác luận cá thể hoặc bài xích tập, vật án theo team (trọng số 60% - tƣơngđƣơng điểm cuối kỳ).- Đánh giá bài luận cá thể hoặc bài tập nhóm (trọng số 40% - tƣơng đƣơng điểmgiữa kỳ)9.3. Các tiêu chí reviews bài tập (nhóm hoặc cá nhân):- giải quyết và xử lý tƣơng đối trọn vẹn vấn đề đặt ra.- tất cả luận cứ, luận chứng, số liệu nuốm thể.- cấu trúc mạch lạc, rõ ràng, bao gồm tính logic, thuyết phục.- yếu tố sáng tạo, độc đáo, new mẻ.10. Thang điểm: Thang điểm 10 (mƣời) cho từng bài tập, quy về điểm cá thể với điểmđạt là tự 5 (năm) trở lên.11. Văn bản môn học:1. Tổng quan- bao quát về môn học- một số trong những vấn đề về đối tƣợng, phƣơng pháp, ngôn từ nghiên cứu2. Lịch sử hào hùng báo chí vn thời Pháp ở trong (1865 – 1945)- bối cảnh và xuất phát phát sinh báo chí truyền thông Việt Nam- vượt trình cải cách và phát triển báo chí việt nam thời Pháp thuộc+ tiến trình 1865 – 1917+ tiến độ 1918 – 1930+ giai đoạn 1930 – 1938+ giai đoạn 1939 – 1945- Đặc điểm báo chí nước ta thời Pháp thuộc- một số tờ báo cùng nhân vật báo mạng tiêu biểu- thành tích và những đóng góp của báo chí vn thời Pháp thuộc3. Lịch sử dân tộc báo chí nước ta giai đoạn chống Pháp (1945 – 1954)- toàn cảnh và vượt trình cải cách và phát triển báo chí nước ta giai đoạn chống Pháp- Đặc điểm báo chí truyền thông ở nam giới bộ- Đặc điểm báo mạng ở Bắc bộ- một vài tờ báo tiêu biểu giai đoạn binh lửa chống Pháp- thắng lợi và những góp phần của báo chí tiến trình chống Pháp4. Lịch sử vẻ vang báo chí nước ta giai đoạn kháng chiến chống mỹ (1954 – 1975)- toàn cảnh chính trị - làng mạc hội- Tình hình phát triển của báo chí đô thị miền Nam- Tình hình phát triển của báo chí truyền thông kháng chiến sinh sống miền Nam- Tình hình phát triển của báo mạng ở miền Bắc- một số tờ báo tiêu biểu giai đoạn kháng Mỹ- thành tích và những góp phần của báo chí tiến trình chống Mỹ5. Lịch sử báo chí việt nam từ 1975 trước Đổi mới- Báo chí hoạt động trong điều kiện mới của khu đất nƣớc- Đời sinh sống báo chí nước ta giai đoạn trƣớc Đổi mới- Những thành công và giảm bớt của báo chí vn giai đoạn trƣớc Đổi mới6. Lịch sử dân tộc báo chí việt nam giai đoạn Đổi new (1986 - 2000)- toàn cảnh chính trị - làng hội- trọng trách của báo chí trong giai đoạn Đổi mới- Tình hình cải tiến và phát triển của báo chí quy trình Đổi mới- Những thành công và hạn chế của báo chí nước ta giai đoạn Đổi mới7. Báo mạng Việt Nam liên tục Đổi mới, Công nghiệp hóa, tân tiến hóa non sông vàHội nhập- bối cảnh chính trị - làng hội- trách nhiệm của báo mạng giai đoạn tiếp tục Đổi mới, Công nghiệp hóa, tiến bộ hóađất nước cùng Hội nhập- Những thành công bƣớc đầu và những thử thách đặt ra- đầy đủ xu hƣớng chính của báo chí đƣơng đại Việt Nam12. Kế hoạch đào tạo và huấn luyện và học tập cầm cố thể:STT1Nội dung giảng dạySốtiếtNội dung tiếp thu kiến thức của sinh viên- GV giảng bài: Tổng quan liêu 2môn học- Ôn lại con kiến thức lịch sử dân tộc Việt phái nam cận- hiện tại đại.- Phân đội SV theo danhsách lớp.- các nhóm bắt đầu họp với phân côngcông việc, tích lũy tài liệu, làm cho bàithuyết trình…- mang lại SV bốc thăm đề tài đểlàm bài tập nhóm- Giao tài liệu và hƣớng dẫnphƣơng pháp làm bài xích thuyếttrình/thảo luận2- GV giảng bài: lịch sử dân tộc báo 10chí việt nam thời Phápthuộc (1865 – 1945)- 2 nhóm SV thuyết trình- Giao đề bài, SV thực hiệnbài tập cá nhân- Đọc tài liệu tham khảo liên quan đếnLSBCVN quá trình khởi thủy đến 1945- Tra cứu thêm tư liệu trên mạnginternet- biên chép lại hầu như nhận xét của bảnthân; hệ thống lại sự việc dƣới góc nhìnriêng…- Làm bài bác thuyết trình…3- Chiếu phim tài liệu: Việt 10Nam thời binh lửa chốngPháp- GV giảng bài: lịch sử báochí nước ta giai đoạnchống Pháp (1945 – 1954)- 2 đội SV thuyết trình- Giao đề bài, SV thực hiệnbài tập cá nhân- Đọc tài liệu tìm hiểu thêm liên quan liêu đếnLSBCVN quy trình tiến độ 1945 - 1954- Tra cứu thêm tư liệu trên mạnginternet- ghi chép lại đều nhận xét của bảnthân; khối hệ thống lại sự việc dƣới góc nhìnriêng…- Làm bài thuyết trình…4- Chiếu phim tài liệu về Việt 10Nam trong binh lửa chốngMỹ- GV giảng bài: lịch sử vẻ vang báochí việt nam giai đoạnchống Mỹ (1954 – 1975)- 2 nhóm SV thuyết trình5- Tra cứu thêm tài liệu trên mạnginternet- biên chép lại hầu hết nhận xét của bảnthân; khối hệ thống lại sự việc dƣới góc nhìnriêng- Giao đề bài, SV thực hiệnbài tập cá nhân- Làm bài bác thuyết trình…- GV giảng bài: lịch sử báo 5chí việt nam từ 1975 đếntrước Đổi mới- Đọc tài liệu tham khảo liên quanLSBCVN quá trình 1975 trƣớc Đổi mới- 1 team SV thuyết trình6- Đọc tài liệu tìm hiểu thêm liên quan tiền đếnlịch sử báo chí tiến trình 1954 - 1975- Tra cứu thêm tài liệu trên mạnginternet- Giao đề bài, SV thực hiệnbài tập cá nhân- biên chép lại đông đảo nhận xét của bảnthân; hệ thống lại vụ việc dƣới góc nhìnriêng- GV giảng bài: lịch sử báo 2chí nước ta giai đoạn Đổimới (1986-2000)- Đọc tài liệu tìm hiểu thêm liên quan liêu đếnLSBCVN giai đoạn Đổi mới- 01 đội SV thuyết trình- Tra cứu vãn thêm tư liệu trên mạnginternet- ghi chép lại phần lớn nhận xét của bảnthân; khối hệ thống lại vấn đề dƣới góc nhìnriêng7- GV giảng bài: báo chí truyền thông Việt 6Nam liên tục Đổi mới, Côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước và Hội nhập- những nhóm SV triển khai bàithuyết trình- Cả lớp theo dõi, để câu hỏithảo luận- GV thừa nhận xét, góp ý- Đọc tài liệu xem thêm liên quan tiền đếnLSBCVN giai đoạn thường xuyên Đổi mới,Công nghiệp hóa, văn minh hóa cùng Hộinhập- Tra cứu vãn thêm tài liệu trên mạnginternet- biên chép lại đều nhận xét của bảnthân; khối hệ thống lại vấn đề dƣới góc nhìnriêngĐà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2016TRƯỞNG BỘ MÔNGiảng viên giảng dạy(đã ký)Th.S Phạm Thị Thu Hà