GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Phòng giáo vụ
English translation:Academic / Educational Affairs Office
Entered by:This person is a linhthach.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a linhthach.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> nam Vo
14:04 Oct 10, 2017
Vietnamese lớn English translations

Social Sciences – Education / Pedagogy

Vietnamese term or phrase: phòng giáo vụ
Nhờ những huynh, tỷ giúp đệ!Context:Giáo viên có mặt tại chống giáo vụ trước thời gian thi về tối thiểu 15’ để dấn đề thi và tài liệu phòng thi.
This person is a linhthach.vn Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a linhthach.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nam Vo


Bạn đang xem: Giáo vụ tiếng anh là gì

*

This person is a linhthach.vn Certified PRO in English khổng lồ Vietnamese, Vietnamese to lớn EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a linhthach.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Thao TranVietnamLocal time: 23:18

Summary of answers provided4 +1
Academic / Educational Affairs OfficeThis person is a linhthach.vn Certified PRO in English lớn Vietnamese, Vietnamese khổng lồ EnglishClick the red seal for more information on what it means to lớn be a linhthach.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Thao Tran
*

*

Xem thêm: Get Off Nghĩa Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Get Off Trong Câu Tiếng Anh

*

peer agreement (net): +1 Explanation:My experienceReference: http://education.med.ufl.edu/Reference: http://www.ntnu.edu.tw/oia/multi/vietnam/contact.htmlThis person is a linhthach.vn Certified PRO in English to lớn Vietnamese, Vietnamese khổng lồ EnglishClick the red seal for more information on what it means to lớn be a linhthach.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Thao TranVietnamLocal time: 23:18Native speaker of: Vietnamese, EnglishPRO pts in category: 24


Khoai môn tiếng anh là gìTelemedicine là gìHoành độ là gìAlexa rank là gìCod là cá gìđiện trang bị xanh là gìKhúc xạ là gìMarketing director là gìConceptual là gì8/11 là cung gì
Danh mục rất có thể Bạn chưa biết Thẻ giàn giáo giờ đồng hồ anh là gì,giáo sư tiếng anh là gì,giáo vụ khoa giờ đồng hồ anh là gì,giáo vụ giờ đồng hồ anh là gì,nhân viên giáo vụ tiếng anh là gì,phòng giáo vụ giờ anh là gì,thai giáo giờ đồng hồ anh là gì,tôn giáo tiếng anh là gì,trợ lý giáo vụ tiếng anh là gì,vụ khoa giáo văn xã tiếng anh là gì Điều hướng bài xích viết

Viết một phản hồi Hủy

Bình luận

TênThư năng lượng điện tửTrang web

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình để ý này đến lần comment kế tiếp của tôi.

Bài viết liên quan