Theo hiện tượng tại luật pháp phòng cháy, trị cháy sửa đổi 2013 thì marketing dịch vụ chống cháy, chữa trị cháy (PCCC) là một trong ngành nghề marketing có đk mới.

Bạn đang xem: Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập – tự do thoải mái – hạnh phúc --------------

Luật số: 40/2013/QH13

Hà Nội, ngày 22 mon 11 năm 2013

LUẬT

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Hiến pháp nước cộng hòa thôn hội công ty nghĩaViệt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của điều khoản phòng cháy và chữa trị cháy số 27/2001/QH10.

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điềucủa điều khoản phòng cháy và trị cháy:

1. Khoản 3 với khoản 6 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. đại lý là khu vực sản xuất,kinh doanh, công trình công cộng, trụ sở làm việc, khu căn hộ chung cư và công trình độclập không giống theo danh mục do chính phủ nước nhà quy định.”

“6. Đội chống cháy và chữa cháy đại lý là tổchức gồm những người dân được giao trọng trách phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở, hoạtđộng theo chính sách chuyên trách hoặc không siêng trách.”

2. Sửa đổi, bổsung khoản 3; bổ sung khoản 3a cùng khoản 3b vào sau cùng khoản 3 Điều 5 như sau:

“3. Bạn đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức trong phạm vi nhiệmvụ, quyền hạn của bản thân có trách nhiệm:

a) tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức vềphòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào toàn dân gia nhập phòng cháy cùng chữacháy; thành lập, bảo trì hoạt động đội phòng cháy và chữa cháy theo biện pháp củapháp luật;

b) ban hành theo thẩm quyền nội quy và biện pháp vềphòng cháy và chữa cháy;

c) tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấphành khí cụ về phòng cháy và trị cháy;

d) bảo đảm an toàn kinh giá thành cho vận động phòng cháy cùng chữacháy, sử dụng ngân sách đầu tư phòng cháy và chữa trị cháy đúng mục đích; trang bị và duytrì buổi giao lưu của dụng cụ, phương tiện phòng cháy và trị cháy; chuẩn bị các điềukiện phục vụ chữa cháy; xây dựng, tổ chức triển khai thực tập phương án chữa cháy; bảo đảmcác điều kiện giao hàng công tác giảng dạy nghiệp vụ về chống cháy và chữa trị cháy;tổ chức trị cháy với khắc phục hậu quả bởi cháy gây ra;

đ) thực hiện nhiệm vụ khác về chống cháy và chữacháy theo pháp luật của pháp luật.

3a. Chủ hộ mái ấm gia đình có trách nhiệm:

a) Đôn đốc, nhắc nhở thành viên trong gia đình thựchiện quy định của luật pháp về phòng cháy và chữa cháy;

b) liên tục kiểm tra phân phát hiện và khắc phục kịpthời nguy cơ gây cháy, nổ;

c) Phối hợp với cơ quan, tổ chức triển khai và hộ gia đìnhkhác trong việc bảo đảm điều kiện an ninh về chống cháy và trị cháy; quản lýchặt chẽ và sử dụng bình yên chất dễ gây cháy, nổ.

3b. Cá nhân có trách nhiệm:

a) Chấp hành quy định, nội quy, yêu cầu về phòngcháy và chữa cháy của tín đồ hoặc cơ quan gồm thẩm quyền;

b) Tuân thủ luật pháp và nắm vững kiến thức nên thiếtvề chống cháy và chữa trị cháy; biết áp dụng dụng cụ, phương tiện đi lại phòng cháy cùng chữacháy thông dụng;

c) Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trongquá trình áp dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, chế độ sinh lửa, sinh nhiệtvà trong bảo quản, thực hiện chất cháy;

d) chống chặn nguy hại trực tiếp gây ra cháy, hànhvi phạm luật quy định an toàn về phòng cháy và chữa trị cháy;

đ) thực hiện quy định không giống có liên quan đến tráchnhiệm cá thể trong phương pháp này.”

3. Sửa đổi, bổsung khoản 2; bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 6như sau:

“2. Cơ quan, tổ chức triển khai và hộ gia đình có trách nhiệmtổ chức, thực hiện việc tuyên truyền, thịnh hành kiến thức và kỹ năng về phòngcháy và chữa cháy.

2a. Cơ quan quản lý nhà nước vềgiáo dục và đào tạo và giảng dạy trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân có trách nhiệmquy định bài toán lồng ghép kiến thức và kĩ năng về chống cháy và trị cháy vàochương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong công ty trường và các đại lý giáo dụckhác tương xứng với từng ngành học, cung cấp học.”

4. Điều 8 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 8. Phát hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩnkỹ thuật về phòng cháy và chữa trị cháy

1. Vận động phòng cháy và chữa cháy yêu cầu tuân thủquy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành quy chuẩnkỹ thuật sau thời điểm thống tuyệt nhất với bộ Công an so với các biện pháp về phòng cháyvà chữa cháy.

3. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thiết kế và côngbố các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn chỉnh cơ sở về phòng cháy và trị cháy sau khithống độc nhất vô nhị với cỗ Công an.

4. Áp dụng tiêu chuẩn Việt phái nam về chống cháy và chữacháy:

a) Tiêu chuẩn quốc gia về chống cháy và chữa cháyđược vận dụng bắt buộc;

b) Tiêu chuẩn chỉnh về chống cháy và chữa trị cháy yêu cầu phù hợpvới quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốc gia về chống cháy và chữa trị cháy;

c) bảo đảm an toàn tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thốngtiêu chuẩn được áp dụng.

5. Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế vềphòng cháy và trị cháy được áp dụng tại việt nam trong những trường hòa hợp sau đây:

a) Tiêu chuẩn chỉnh nước ngoài, tiêu chuẩn chỉnh quốc tế gồm quyđịnh vào điều ước nước ngoài mà vn là thành viên;

b) Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế gồm quyđịnh an ninh về phòng cháy và chữa trị cháy cao hơn nữa tiêu chuẩn Việt phái nam hoặc phù hợpvới yêu cầu thực tế của vn và được bộ Công an chấp thuận bằng văn bản.

6. Đối với yêu ước về chống cháy và chữa cháy màchưa tất cả tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thì tiến hành theo lý giải của cơ quanquản lý bên nước gồm thẩm quyền về chống cháy và chữa cháy.”

5. Điều 9 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“Điều 9. Bảo hiểm cháy, nổ

Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức triển khai và cá nhântham gia bảo đảm cháy, nổ. Các đại lý có nguy nan về cháy, nổ phải triển khai bảohiểm cháy, nổ bắt buộc so với tài sản của cơ sở đó.

Chính phủ giải pháp và công bốdanh mục đại lý có nguy nan về cháy, nổ; điều kiện, nút phí bảo hiểm cháy, nổ;số tiền bảo đảm tối thiểu.”

6. Bổ sung cập nhật Điều9a vào sau Điều 9 như sau:

“Điều 9a. Sale dịch vụphòng cháy và trị cháy

1. Marketing dịch vụ phòng cháy và chữa trị cháy làngành, nghề sale có điều kiện, bao gồm:

a) support thiết kế, tư vấn thẩm định, support giámsát; hỗ trợ tư vấn kiểm tra, kiểm nghiệm kỹ thuật; thi công, lắp đặt khối hệ thống phòng cháyvà chữa trị cháy; hỗ trợ tư vấn chuyển giao technology phòng cháy và chữa cháy; sản xuất, lắpráp phương tiện, vật dụng phòng cháy và chữa cháy;

b) Huấn luyện, khuyên bảo về nghiệp vụ phòng cháy vàchữa cháy;

c) marketing phương tiện, thiết bị, vật tư phòngcháy và chữa trị cháy.

2. Sale dịch vụ chống cháy và trị cháy phảiđáp ứng đủ các điều khiếu nại sau đây:

a) người đứng đầu công ty và bạn đại diệntheo lao lý của cơ sở kinh doanh dịch vụ chống cháy và chữa cháy phải gồm vănbằng, triệu chứng chỉ tương xứng với vận động kinh doanh;

b) có cơ sở thứ chất, phương tiện, thiết bị cùng cácđiều kiện bảo vệ cho chuyển động kinh doanh.

3. Chính phủ nước nhà quy định cụ thể Điều này.”

7. Điều 10 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“Điều 10. Chế độ, chính sách đốivới người tham gia chữa trị cháy

Người tham gia chữa trị cháy được hưởng cơ chế bồi dưỡngvề đồ vật chất; trường hợp bị chết, bị thương, bị tổn sợ hãi sức khỏe, bị tổn thất vềtài sản thì thừa kế chế độ, chính sách theo phương pháp của pháp luật.”

8. Sửa đổi, bổsung những khoản 3, 5, 6, 7 cùng 8; bổ sung cập nhật khoản 4avào sau khoản 4 và bổ sung khoản 5a vào sau cùng khoản 5 Điều 13 nhưsau:

“3. Lợi dụng phòng cháy và chữa cháy để xâm hại tínhmạng, sức mạnh con người; xâm phạm tài sản trong phòng nước, cơ quan, tổ chức và cánhân.”

“4a. Ko báo cháy lúc có đk báo cháy; trìhoãn việc báo cháy.

5. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, cài bántrái phép chất nguy hại về cháy, nổ.

5a. Sở hữu hàng và hóa học dễ cháy, nổ phạm pháp vào nơitập trung đông người.

6. Xây cất công trình có nguy hiểm về cháy, nổ,nhà cao tầng, trung tâm thương mại mà chưa xuất hiện thiết kế được để mắt về phòng cháyvà chữa cháy; sát hoạch và gửi vào sử dụng công trình có gian nguy về cháy, nổ,nhà cao tầng, trung tâm thương mại dịch vụ khi không đủ điều kiện bảo đảm bình an vềphòng cháy và chữa trị cháy.

7. Chỉ chiếm đoạt, bỏ hoại, làm hư hỏng, từ ý nắm đổi,di chuyển, bít khuất phương tiện, máy phòng cháy và trị cháy, biển khơi báo,biển chỉ dẫn; cản trở lối thoát hiểm nạn.

8. Hành động khác vi phạm luật quy định của luật pháp vềphòng cháy và chữa trị cháy.”

9. Khoản 2 Điều 17 đượcsửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Thôn, làng, ấp, bản, buôn,phum, sóc, tổ dân phố (sau đây gọi bình thường là thôn) yêu cầu có những quy định, nội quyvề chống cháy và chữa trị cháy, về sử dụng điện, áp dụng lửa và những chất dễ dàng cháy, nổ;căn cứ vào điều kiện ví dụ có giải pháp ngăn cháy; có phương án, lực lượng,phương tiện, đường giao thông, nguồn nước giao hàng phòng cháy và trị cháy.”

10.Khoản 2 Điều 18 đượcsửa đổi, bổ sung cập nhật như sau:

“2. Phương tiện giao thông cơ giớicó yêu cầu quan trọng về bảo đảm an ninh phòng cháy và chữa cháy được đóng góp mới,hoán cải chỉ được phòng ban đăng kiểm cung cấp giấy ghi nhận đăng kiểm bình an kỹthuật và đảm bảo an toàn môi ngôi trường khi đã có duyệt xây đắp và nghiệm thu về phòngcháy và chữa cháy.

Chính phủ luật pháp loại phương tiện giao thông vận tải cơgiới gồm yêu cầu quan trọng đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.”

11. Té sungkhoản 1a vào sau cùng khoản 1; sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 2 cùng khoản 4Điều 19 như sau:

“1a. Ủy ban nhân dân các cấp, chủ rừng phải thực hiệncác phương án phòng cháy phù hợp với cấp độ cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn cháy rừng.

2. Khi lập quy hoạch, dự án phát triển rừng cần cógiải pháp chống cháy và trị cháy mang lại từng loại rừng.”

“4. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi hoạtđộng vào rừng hoặc ven rừng phải tuân thủ các biện pháp của pháp luật về phòngcháy và chữa cháy.”

12.Điều 21 được sửađổi, bổ sung như sau:

“Điều 21. Chống cháy đối vớikhu công nghiệp, quần thể chế xuất, khu công nghệ cao

1. Khu công nghiệp, quần thể chế xuất, khu technology caophải bao gồm phương án phòng cháy và chữa cháy đến toàn khu; desgin và bảo trì hoạtđộng của khối hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy; tổ chứclực lượng, phương tiện phòng cháy và trị cháy tương xứng với cách thực hiện phòng cháyvà chữa trị cháy.

2. Cơ sở chuyển động trong khu công nghiệp, khu chếxuất, khu technology cao phải gồm phương án chống cháy và chữa trị cháy mang đến cơ sởmình; phải thành lập và hoạt động đội chống cháy và chữa cháy cơ sở.

3. Cơ quan chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

13. Sửa đổi,bổ sung tên Điều 22 vànội dung các khoản 2, 3 cùng 4 Điều 22 như sau:

“Điều 22. Chống cháy trong khai thác, chế biến,sản xuất, vận chuyển, khiếp doanh, sử dụng, bảo vệ sản phẩm dầu mỏ, khí đốt,hóa chất nguy hại về cháy, nổ cùng vật tư, hàng hóa khác có nguy hiểm về cháy, nổ”

“2. Kho chứa, hệ thống vận chuyển sản phẩm dầu mỏ,khí đốt, hóa chất nguy nan về cháy, nổ và công trình chế đổi thay dầu mỏ, khí đốt,hóa chất nguy khốn về cháy, nổ cần có khối hệ thống báo và cách xử lý nồng độ hơi, khínguy hiểm dễ cháy, nổ; bắt buộc có phương án bảo vệ, phòng sự vậy bục, vỡ vạc bể chứa,thiết bị, đường ống.

3. Cơ sở marketing sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóachất nguy nan về cháy, nổ yêu cầu bảo đảm an toàn về chống cháy và chữa trị cháy đốivới dự án công trình liền kề. Câu hỏi xuất, nhập, vận chuyển thành phầm dầu mỏ, khí đốt,hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ phải tuân thủ quy định về an toàn phòng cháy vàchữa cháy.

4. Tổ chức, cá nhân hoạt độngsản xuất, khiếp doanh, dịch vụ, cung ứng, đi lại vật tư, hàng hóa nguy hiểmvề cháy, nổ phải bảo đảm an toàn đầy đủ những điều kiện bình yên về chống cháy với chữacháy, buộc phải in các thông số kỹ thuật kỹ thuật bên trên nhãn sản phẩm & hàng hóa và buộc phải có phiên bản hướng dẫnan toàn về phòng cháy và chữa trị cháy bằng tiếng Việt.”

14.Điều 23 được sửađổi, bổ sung như sau:

“Điều 23. Phòng cháy đối với công trình cao tầng,công trình cùng bề mặt nước, công trình ngầm, mặt đường hầm, hầm lò khai thác khoáng sản,nhà size thép mái tôn

1. Dự án công trình cao tầng nên cógiải pháp phòng cháy lan, kháng tụ khói, viral khói với hơi độc vì cháysinh ra; bảo đảm an toàn các đk thoát nạn an ninh nhằm cứu vớt người, gia sản khi cócháy xảy ra; máy hệ thống auto phát hiện cháy, thứ phương tiện, hệthống chữa cháy đảm bảo an toàn khả năng tự chữa trị cháy; sử dụng vật tư xây dựng khócháy; ko sử dụng vật tư trang trí nội thất, vật tư cách âm, giải pháp nhiệt dễcháy.

2. Dự án công trình trên khía cạnh nước có nguy hiểm về cháy, nổphải có phương án chống cháy lan, phương án, lực lượng, phương tiện bảo vệ tựchữa cháy.

3. Dự án công trình ngầm, đường hầm, hầm lò khai tháckhoáng sản phải trang bị phương tiện để phát hiện nay và cách xử lý khí cháy, khí độc;phải có hệ thống thông gió, giải pháp chống cháy lan và các điều kiện bảo đảmthoát nạn an toàn, tiến hành lực lượng, phương tiện để cứu người, tài sản vàchữa cháy.

4. Nhà khung thép mái tôn tất cả diệntích phệ dùng để làm nơi sản xuất, kho cất hàng dễ cháy, nổ phải có giải phápchống cháy lan cùng hạn chế nguy cơ tiềm ẩn sụp đổ khi xảy ra cháy.”

15.Khoản 1 Điều 24 đượcsửa đổi, bổ sung cập nhật như sau:

“1. Tại nhà máy điện, lưới điện phải có phương án đểchủ động cách xử lý sự cầm gây cháy.”

16. Té sungĐiều 24a vào sau Điều 24 như sau:

“Điều 24a. Phòng cháy đối với cơ sở hạt nhân

1. Công tác làm việc phòng cháy đối với cơ sở phân tử nhân phảibảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Có khối hệ thống phòng cháy và trị cháy thỏa mãn nhu cầu quychuẩn, tiêu chuẩn an ninh về phòng cháy và chữa trị cháy so với cơ sở phân tử nhân;

b) Người thao tác làm việc tại cơ sở hạt nhân bắt buộc được huấnluyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về chống cháy và chữa trị cháy phù hợp với tính chấtcông việc;

c) Đội phòng cháy và trị cháy chăm ngành đượctrang bị tương xứng với đặc thù từng cơ sở;

d) các điều kiện bảo đảm bình an về chống cháy vàchữa cháy khác.

Xem thêm: Thư Viện Luận Văn Thặc Sỹ Trang 1 Tải Miễn Phí Từ Tailieuxanh

2. Chính phủ nước nhà quy định cụ thể việc xây dựng, thực tậpphương án trị cháy, cứu nạn, cứu vớt hộ đối với cơ sở hạt nhân.”

17.Khoản 1 Điều 25 đượcsửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Tại các chợ, trung tâm thương mại dịch vụ phải táchriêng khối hệ thống điện giao hàng kinh doanh với hệ thống điện bảo đảm an toàn và chữa trị cháy; sắpxếp những hộ kinh doanh, ngành hàng thỏa mãn nhu cầu yêu cầu an toàn về phòng cháy cùng chữacháy; có cửa sinh nạn bảo vệ theo phương pháp và cách thực hiện thoát nạn, giải tỏahàng hóa khi có cháy xảy ra; bắt buộc trang bị hệ thống báo cháy, trị cháy, giảipháp phòng cháy lan tương xứng với quy mô, đặc điểm hoạt động. Nhà hộ khiếp doanhhàng hóa dễ cháy, nổ đề nghị trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy trên chỗ.”

18.Điều 26 được sửađổi, bổ sung như sau:

“Điều 26. Chống cháy đối với cảng mặt hàng không, cảngbiển, cảng thủy nội địa, nhà ga, bến xe

Tại cảng hàng không, cảng biển, cảng thủy nội địa,nhà ga, bến xe cần trang bị phương tiện phòng cháy và chữa trị cháy tương xứng vớiquy chuẩn, tiêu chuẩn bình yên về chống cháy và chữa cháy; tất cả phương án bay nạn,giải lan phương tiện, thiết bị tư hàng hóa khi tất cả cháy xảy ra.”

19. Bổ sungĐiều 27a vào sau Điều 27 như sau:

“Điều 27a. Phòng, phòng cháy, nổ so với cơ sở sảnxuất, kho vũ khí, vật tư nổ và cách thức hỗ trợ

Cơ sở sản xuất, kho vũ khí, vật liệu nổ cùng công cụhỗ trợ buộc phải bảo đảm an toàn về phòng, kháng cháy, nổ; tất cả vành đai an toàn, bảođảm khoảng tầm cách an toàn đối với những khu cư dân và công trình lân cận.”

20.Điều 31 được sửađổi, bổ sung như sau:

“Điều 31. Thi công và thực tậpphương án trị cháy

1. Quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp xã, người đứng đầucơ sở, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảođảm bình yên về phòng cháy và chữa trị cháy trong phạm vi thống trị của mình, chịutrách nhiệm tổ chức xây dựng phương pháp chữa cháy sử dụng lực lượng, phương tiệntại chỗ so với thôn, cơ sở, rừng, phương tiện đi lại giao thông.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho xã, người đứng đầucơ sở, khu người dân có nguy hại cháy, nổ cao có trọng trách phối phù hợp với cơ quan Cảnhsát phòng cháy và chữa cháy xây dựng, thực tập phương pháp chữa cháy mang đến cơ sở,khu dân cư do mình thống trị theo hướng dẫn của cục Công an.

3. Cơ quan công an phòng cháy và trị cháy cótrách nhiệm xây dựng phương pháp chữa cháy đối với cơ sở, khu người dân có nguy cơcháy, nổ cao cần huy động lực lượng, phương tiện đi lại của công an phòng cháy cùng chữacháy, của rất nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương.

4. Cách thực hiện chữa cháy đề xuất được cấp tất cả thẩm quyềnphê duyệt. Các lực lượng, phương tiện có trong phương án khi được kêu gọi thựctập cần tham gia đầy đủ.

5. Bộ trưởng liên nghành Bộ Công an quy địnhcơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao với thẩm quyền phê duyệt, thời hạn thựctập giải pháp chữa cháy.”

21.Điều 32 được sửađổi, bổ sung như sau:

“Điều 32. Tin tức báo cháyvà trị cháy

Thông tin báo cháy bằng tín hiệu lệnh hoặc bởi điệnthoại.

Số điện thoại báo cháy được công cụ thống nhấttrong toàn nước là 114. Phương tiện tin tức liên lạc bắt buộc được ưu tiên để phụcvụ báo cháy, chữa cháy.”

22. Bửa sungkhoản 4a vào sau cùng khoản 4 Điều 33 như sau:

“4a. Ủy ban nhân dân những địaphương sát ranh đề nghị xây dựng phương án phối hợp và tổ chức triển khai lực lượng tham giachữa cháy khi gồm yêu cầu.”

23.Khoản 1 Điều 37 đượcsửa đổi, bổ sung cập nhật như sau:

“1. Khi xảy ra cháy, người có chứcvụ tối đa của đơn vị chức năng Cảnh tiếp giáp phòng cháy và trị cháy xuất hiện tại địa điểm xảy racháy là người chỉ huy chữa cháy.”

24.Khoản 3 Điều 43 đượcsửa đổi, bổ sung cập nhật như sau:

“3. Lực lượng chống cháy và chữa trị cháy chuyênngành;”

25.Điều 44 được sửađổi, bổ sung cập nhật như sau:

“Điều 44. Thành lập, thống trị độidân phòng, team phòng cháy và trị cháy cơ sở, team phòng cháy và trị cháychuyên ngành

1. Tại buôn bản phải thành lập và hoạt động độidân phòng. Đội dân chống do chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp xã ra quyết định thành lập,quản lý.

2. Tại đại lý phải thành lập và hoạt động độiphòng cháy và chữa trị cháy cơ sở. Đội phòng cháy và trị cháy cửa hàng do người đứngđầu cơ quan, tổ chức ra quyết định thành lập, quản lí lý.

3. Đội chống cháy và chữa trị cháychuyên ngành là đội phòng cháy và chữa trị cháy cửa hàng được tổ chức để thỏa mãn nhu cầu yêu cầuhoạt động đặc thù của đại lý do bạn đứng đầu cơ quan, tổ chức đưa ra quyết định thànhlập, quản ngại lý.

Tại các cơ sở sau đây phải thành lập và hoạt động đội phòng cháyvà chữa cháy chăm ngành:

a) các đại lý hạt nhân;

b) Cảng mặt hàng không, cảng biển;

c) Cơ sở khai quật và sản xuất dầu mỏ, khí đốt;

d) Cơ sở khai thác than;

đ) đại lý sản xuất, kho vũ khí, vật liệu nổ;

e) các cơ sở không giống do bộ trưởng Bộ Công an quy định.

4. Quyết định thành lập và hoạt động đội dânphòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, team phòng cháy và chữa cháy chuyênngành buộc phải được cơ quan ban hành gửi tới cơ quan cảnh sát phòng cháy cùng chữacháy cai quản địa bàn đó.”

26.Điều 46 được sửađổi, bổ sung như sau:

“Điều 46. Huấn luyện, bồi dưỡng,chỉ đạo, kiểm tra, gợi ý nghiệp vụ, điều hễ và chế độ, chính sách đối vớilực lượng dân phòng, phòng cháy và chữa trị cháy cơ sở, phòng cháy và chữa trị cháychuyên ngành

1. Lực lượng dân phòng, phòng cháy và chữa cháy cơsở, phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành được huấn luyện, tu dưỡng nghiệp vụ vềphòng cháy và trị cháy; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giải đáp về siêng môn,nghiệp vụ của cơ quan công an phòng cháy và trị cháy; chịu đựng sự điều rượu cồn của cấpcó thẩm quyền nhằm tham gia vận động phòng cháy và chữa trị cháy.

2. Lực lượng dân phòng, chống cháy và trị cháy cơsở, phòng cháy và chữa cháy chăm ngành được hưởng chế độ, chính sách trong thờigian huấn luyện, tu dưỡng nghiệp vụ cùng khi trực tiếp chữa cháy.

3. Đội trưởng, Đội phó team dân phòng, team phòngcháy và chữa trị cháy đại lý không siêng trách được hưởng cơ chế hỗ trợ thườngxuyên.

4. Chính phủ quy định cụ thể khoản 2 với khoản 3Điều này.”

27. Té sungĐiều 46a vào sau cùng Điều 46 như sau:

“Điều 46a. Chống cháy cùng chữacháy tình nguyện

1. Ủy ban nhân dân cấp cho xã, bạn đứng đầu tư mạnh sở, lựclượng công an phòng cháy và trị cháy có nhiệm vụ tạo điều kiện, khuyếnkhích tổ chức, cá nhân tình nguyện thâm nhập phòng cháy và trị cháy.

2. Fan tình nguyện gia nhập phòng cháy cùng chữacháy được bổ sung cập nhật vào team dân phòng hoặc nhóm phòng cháy và chữa trị cháy cơ sở.”

28.Khoản 1 Điều 47 đượcsửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Công an phòng cháy và chữacháy trực thuộc Công an nhân dân, là một phần tử của lực lượng vũ trang, được tổ chứcvà cai quản thống duy nhất từ trung ương đến địa phương.”

29.Điều 48 được sửađổi, bổ sung cập nhật như sau:

“Điều 48. Chức năng, trọng trách của lực lượng Cảnhsát phòng cháy và chữa trị cháy

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi được giao,tham mưu, đề xuất với cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền ban hành, chỉ huy và tổ chứcthực hiện những quy định của điều khoản về phòng cháy và chữa trị cháy.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướngdẫn xây dựng trào lưu toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và trị cháy; huấnluyện, tu dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về chống cháy và trị cháy.

3. Triển khai các biện pháp phòng cháy; thẩm định,phê duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy và chữa trị cháy; trị cháy kịp thời,hiệu quả.

4. Xây cất lực lượng chống cháy và chữa cháy;trang bị và cai quản phương tiện, lắp thêm phòng cháy và chữa cháy.

5. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng văn minh khoa học tập vàcông nghệ trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra, kiểm định kỹ thuậtvà bệnh nhận tương xứng đối cùng với phương tiện, thiết bị, hàng gồm yêu mong nghiêm ngặtvề chống cháy và trị cháy theo quy định.

6. Kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạmpháp chính sách về phòng cháy và chữa trị cháy; cấp thủ tục phép tải hàng nguy khốn vềcháy, nổ theo quy định.

7. Thực hiện một số vận động điều tra theo quy địnhcủa pháp luật về tổ chức khảo sát hình sự.

8. Triển khai nhiệm vụ không giống theo cách thức của phápluật.”

30.Khoản 2 Điều 55 đượcsửa đổi, bổ sung cập nhật như sau:

“2. Bên nước cấp ngân sách chi tiêu hoạt động phòng cháy vàchữa cháy mang đến lực lượng cảnh sát phòng cháy và trị cháy, những cơ quan đơn vị nước,đơn vị sự nghiệp, lực lượng trang bị và các đơn vị không giống thụ hưởng ngân sách nhànước.

Trong nhiệm vụ chi giá thành quốc phòng cùng an ninhhàng năm của Ủy ban nhân dân các cấp phải bao gồm nội dung đảm bảo an toàn cho công tácphòng cháy và chữa cháy.”

31.Khoản 2 Điều 56 đượcsửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Công ty nước có chính sách ưu đãi về thuế đối với tổchức, cá nhân sản xuất, đính ráp phương tiện đi lại phòng cháy và chữa cháy.”

32.Khoản 3 và khoản 7 Điều 57 được sửa đổi, bổ sung cập nhật như sau:

“3. Tuyên truyền, giáo dục, phổ cập kiến thức vềphòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữacháy.”

“7. Thẩm định, phê chuyên chú dự án,thiết kế với nghiệm thu dự án công trình xây dựng về chống cháy và trị cháy; kiểmtra, kiểm tra kỹ thuật và hội chứng nhận phù hợp đối cùng với phương tiện, thiết bị, chất,hàng gồm yêu mong nghiêm ngặt về chống cháy và chữa cháy.”

33. Bửa sungĐiều 63a vào sau cùng Điều 63 như sau:

“Điều 63a. Xử lý các cơ sởkhông bảo đảm an toàn yêu ước về phòng cháy và trị cháy được đưa vào sử dụng trước khiLuật phòng cháy và chữa trị cháy số 27/2001/QH10 gồm hiệu lực

Hội đồng quần chúng tỉnh, tp trực ở trong trungương quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn không bảo đảm an toàn yêu mong về phòngcháy và chữa cháy được chính thức được đưa vào và sử dụng trước ngày luật phòng cháy và chữa trị cháysố 27/2001/QH10 gồm hiệu lực. Đối với kho chứa và công trình chế biến thành phầm dầumỏ, khí đốt, hóa chất nguy khốn về cháy, nổ ở khu vực dân cư, chỗ đám đông phảicó giải pháp di chuyển, đảm bảo khoảng bí quyết an toàn.”

Điều 2.

1. Bến bãi bỏkhoản 9 Điều 3.

2. Vứt cụm từ bỏ “ấp,bản, tổ dân phố” trên khoản 1Điều 31, điểm b khoản 2 Điều 37 cùng tên Điều50; quăng quật cụm từ “trưởng ấp, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố” tại điểm b khoản 2 Điều 37; quăng quật cụm trường đoản cú “trưởng ấp, trưởng bản” trên điểm d khoản 2 Điều 37 của luật phòng cháy và chữa cháy số27/2001/QH10.

Điều 3.

1. điều khoản nàycó hiệu lực thực thi thi hành từ thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2014.

2. Cơ quan chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản đượcgiao vào Luật.

Luật này đã làm được Quốc hội nước cộng hòa xã hộichủ nghĩa vn khóa XlII, kỳ họp máy 6 trải qua ngày 22 mon 11 năm 2013.